Indisputable axiomatic ethics postulate Необориви аксиоматски постулати етике αΩ (alpha to omega) English – Србски

alpha_omega
Neither one of my two homelands understands how close we are to the above image, at present being only:

broken brick American flag

Serbian flag boy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indisputable axiomatic ethics postulate
Неиѕбежни аксиоматски постулати етике
αΩ (alpha to omega)
English – Србски

 

 

1. Freedom is by far the greatest value ever conceived by mankind, and it only has one steel based postulate – the TRUTH. Freedom, may, or may not give birth to democracy, justice, fairness, other social values but all of that is in the hands of the ruling government – and sadly enough “might makes right”. One must often fight for Freedom against his own government at great peril, but it’s always well worth the fight. Passivity, apathy, indifference are the only ways to give in to the rise of tyranny. The more compliant we are the less of a chance is there for our success, but the more irreverent we are – the greater the chances. Seemingly, there shouldn’t be much of a difference between all the people populating our planet – but that’s rather perfunctory, superficial and deceptive, because there are peoples who are more noble than others: Native American Indians waged war only for food, fertile plains, but never to conquer or enslave – similar goes for the Serbian people. The exact opposite is seen with tribes of Huns, Avars, Franks, Normans, all Germanic tribes. Of course the Anglo-saxon tribes (today’s Brittish and today’s Americans) belong to the same ethnic background. Never underestimate the role of the Catholic Church which conquered, butchered and massacred upwards of 2 million Mexican Maya native Indians. Horses were unknown in the Western hemisphere which is an equivalent of Julius Caesar attacking Gaul with Prinz Eugen Panzir Division tiger and panther tanks.Without truth there is no freedom and where ther is no freedom there is no truth – especially if unenlightened, ill-educated, des-informed, apathetic, indifferent.

Слобода је засигурно најплеменитији концепт људског ума, а уједно држана на гвозденим постулатима – ИСТИНЕ. Слобода може, али не мора, донети демократију, правду, права, исправност, друге друштвено значајне вредности, али док год је ИСТИНА у рукама државе – нажалост само победници пишу историју како им драго. Често се човек мора сам суочити са својом државом у борби за истину, тиме ризкујући своју добробит и благостање. Пасивност, апатија, нерешеност, неодлучност, сви воде право у тиранију. Што више смо утучени, мирни, послушни – то мање добрих прилика за успех, али оног момента кад постанемо непослушни, организовани, шансе нам се удесетостручују. Изгледа, да не би требало да постоји велика разлика између свих људи који насељавају нашу планету – али то је прилично заводљиво, нетачно, површно и варљиво, јер постоје људи који су племенитији од других: Индијанци Америке, Амерички урођеници Индијанци су водили рат само за храну, плодне равнице , али никада не да освајају или поробљавају – слично са српском народом. Тачна супротност се види код племена Хуна, Авара, Франака, Нормана, свих германских племена. Наравно, англосаксонска племена (данас Британци и данашњи Американци) припадају истој етничкој припадности. Никада не потцењујте улогу католичке цркве која је освојила, заклала и масакрирала више од 2 милиона индијских мексичких урођеника Маја. Коњи нису били познати на западној хемисфери што је еквивалент Јулију Цезару нападању на Галију са тигровима Принц Еуген Панцир дивизије и танковима Пантера, Тигрова. Без истине нема слободе и где нема слободе нема истине – поготово ако је човек непросвећен, необразован, неук, апатетичан, равнодушан, незаинтересован.

Iliya Pavlovich, PhD
consider looking at my books at: http://www.lulu.com/spotlight/iliya

alpha_omega

Бог у штрафтастој мантији, God in striped robes, Dios en túnicas a rayas

Illustration by Mark Alan Stamaty.

Бог у штрафтастој мантији
God in striped robes
Dios en túnicas a rayas

Serbian, Spanish, English

Iliya Pavlovich, PhD copyright 2018

 

USA-NATO Confetti Corporation
USA-NATO Confetti Corporation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haција испраног мозга
са капиталним незнањем уз масивну глупост

Данас сам се срео са Госпођа Драганом (пензионерка са око 68 година, нешто мало живела у Кењади – Канади, комнтаришемо шепртљу Вучића и његово обећање да стиже повећање пензија.
Госпођа Драгана рече: Само нека он мени врати оно што ми је узео – лако ће свако да прихвати повећање ако икад дође дотле….бла бла бла бла.
Наравно, ја будала по обичају питам кретенско питање: којим средствима мислите да се изборите за било шта у овој земљи док су ови Србомрсци на власти? Прц, оде разговор у бунар. Након ћутологије од пар минута видим да жена нема шта да каже, па предложим борбу против било кога ко не представља интересе Србије…
Госпођа Драгана мени одбруси – Нисам ја националиста….
Не могах да прећутима па питам: Значи нисте патриота који воли своју земљу и нисте спремни да се борите за своја права, пензију и било шта српско.
Госпођа Драгана ме очас исправи: једноставно нећу да припадам тој групи који су започели ратове и убијају где год стигну.
Поново ја упаднем у своју клопку речима да је национализам синоним за патриотизам, родољубље, а та пензија неће сама пасти с неба ако се неко не бори за њу. Па наставим са дефиницијом Национализам или народњаштво је концепт који у суштини представља приврженост сопственом народу и држави.
У ширем смислу, национализам може значити приврженост властитом народу и његовим интересима, занемарујући интересе других народа.Појам се такође односи на доктрину или политички покрет по којем нација дефинисана у оквирима етничке припадности или националне културе, има право да конституише независну, суверену или аутономну политичку заједницу, базирану на заједничкој историји и судбини.
Сад наравно букне госпођа Драгана и почне још више да лупета, прво националсоцијализам – то су Хитлерови нацисти а не патриоте, и јос неких пар идиотлука да ми паде на памет реченица од најмлађег сина Хенрија 2гог, који рече: Таман кад бих пламсао у дивљој ватри, нико ме не би ни запишао да угаси пожар – његов најстарији брат Ричард Лављег Срца одговара: Јел хоћеш да креснем кремен и да видимо колико је то истина? Исто се тако ни ја бих испишкио на залуђену госпођа Драгану, не знам како да пламса, док год је овако испраног мозга.
Да припомогне својој супрузи Господним Милисав, поче да ми објашњава како је то све исто.
Наравно, ја будала – (беспослен поп и јариће крсти), па додам Немојте Милисаве са семантиком а он сиромах зину, очигледно нима те животиње у његовом обору, па кренем да разјасним: По широј дефиницији, семантика (реч потиче од грчког семантикос, или „значајно значење“ изведено од сема, знак) је наука која изучава значење речи. Семантика се често сврстава насупрот синтаксе, и тада се узима да семантика изучава шта нешто значи, док синтакса изучава структуре/облике онога чиме се нешто изражава (нпр. нечег написаног или изговореног).
Наравно, у њиховим застакљеним очима видим да још дуго и далеко имам да пливам узводно, а посебно ми се смучило стално прекидање, таман посла да сам се уплео да објашњавм шта је парламентаризам и колико је непристојно упадати у реч особи која вама нешто расветљава или објашњава. Ту моје наде пропадоше на дно мора борби као тежак ленгер. Установим да је просветитељство и основно образовање сигурно први корак у правцу било каквог напретка.
Семантика се разликује од онтологије (науке о егзистенцији) јер више говори о употреби речи него о значењу онога на шта реч упућује. Ово се огледа у аргументу „То је само семантика“, када неко покушава на основу онога што је истинито о речи извести закључак о томе шта је истина о свету.
Могуће је идентификовати још неколико значења речи семантика. Семантика је део лингвистике која се традиционално дефинише као наука о значењу речи, фраза, реченица, и текстова (било целих или њихових делова). Семантици се може приступити теоријски и емпиријски (нпр. психолингвистика). Декомпозиционо гледиште о значењу каже да значење речи може да се анализира атомистички, тако што ће се дефинисати њени подлежни саставни делови, тзв. примати. На овом гледишту заснован је језик мисли. Једно од предмета науке о значењу су сложенице, као и многобројни лингвистички изрази (хомонимија, синонимија, антонимија, полисемија, паронимија, хипернимија, хипонимија, меронимија, метонимија, холонимија, егзоцентричност, и ендоцентричност). Семантика обухвата и изучавање тематских улога, структуре аргумената, и њихову везу са синтаксом. Семантика се такође бави значењем и референцом, истинитим условом и анализом дискурса. Прагматика се често сматра делом семантике. Сетим се Христове Беседе на Гори – Јеванђеље по Матеји: Не бацај бисере пред свиње – и ту се тихо повучем испред овог бродом лудака (Das Narrenschiff (“The Fool-Ship”), a 15th-century German poem by Sebastian Brant.
У закључку овог увода схватих тужно стање где видим само себе и још тројцу који би се заузели за добробит Србији а уз то имали храбрости да јавно испоље свој патриотизам – родољубље.
Инат, непокорност, истинољубље и слободарство су најстабилнији ослонци српске нације и културе, да их нисмо имали сви би завршили или на Косовз, Марици, Чегру, Тимочкој Крајини или другде. Али имадосмо и Вожда Карађорђа, и Милоша Обилића и Стевана Синђелића и хајдук Вељка и тако даље ад инфинитум. У једном свом раније писању сам паметно закључио да ни сам отац нашет српског језика не би могао да нас разуме (много бре кулирамо и лајкујемо), храброст смо на неком бувљаку заменили за дрчност, некултуру, а племенитост за набуситост. Не знам који идиот је правио такве погодбе али нас је много оштетио.
Као што узех Вука за пример, да ставимо прст на чело и да се запитамо да ли би наши непревазиђени сатиричари (Радоје Домановић, Јован Стерија Поповић, Бранислав Нушић), могли да опстану у овом нашем данашњем паклу. Можда Домановић, јер је већ написао Мртво море.
Имамо лошу одлику да се често поредимо са Американцима (моја друга домовина) и да указујемо како смо паметнији и довитљивији од њих. С обзиром да Американце и њихов народ познајем у ситна црева да вас замолим да не лупетате. Само држава Тексас је скоро површине целе Европе. Просечан Американац никад није био ван Америке а пасоше има између 4% и 6% значе коме треба пасош кад ни у Мексико не иду. Ми бар знамо да употребимо по неку немачку реч: мало морген, шофершајбна, куплунг, шпорет итд., шпанску реч панталоне смо скроз отели или ми њима или они нама, француски армоар је код нас ормар. Ту и тамо на радију се чује и нека Каљинка или француска, италијанска песма. Шта од свега тога они јадници тамо имају? НИШТА. Што би се онда поредили са пропалитетима? Зар није боље поредити се са Русима, Французима, Италијанима, Немцима? Сигурно да јесте, али то нама нешто не гиба, јер увиђамо своју инфериорност, глупост, лењост и остале прљавштине. Исто тако и Госпођа Драгана чека да јој се врати смањена пензија али неће дупетом да мрдне. С обзиром да смо у великој већини тупоглава и нешколована нација – као што се да видети примера првог параграфа, нема потребе да вас нешто пазим и дадиљам, него овако простачким језиком крк-у-брк, па нек се буни и Драгана и Милена и Стојана, је сам већ питао Панту пекара да ли би се заузео за Драганину отету пензију пошто она неће да буде националиста, и Панта ми забрани улазак у његову пекару.

Ова кратка и свежа (јучерашња) андегдота само зарад оне Његошеве: У добру је лако добар бити, на муци се познају јунаци!
Или: Самообмана је убитачна и за људе и за народе
Познајем само петорицу људи, који су способни, школовани и паметни довољно да умеју проценити дубину провалије испред нас. Колико је 5 људи наспрам 7, 8 или 9 милиона? Једва 1.2%. Нешто ми се не мили да се ломатам за разне Гордане, Пантe пекара ако сви они чекају да им падне с неба. Треба неко да се попне на небо да млати те благодетне шљиве, али ми се све више чини да нећу ни ја да терам кера. Од тих петорице свима нам је од 65 до 82 године и ми полуслепи и полуглуви деде да се јашемо са неправдама као Дон Кихот са ветрењачама за добробит свију а ви да чекате неке преварантске донације ММФ-а, Еворпске Заједнице и сами своју главу под јарам да гурате са све уларом – то се зове дужничко ропство – мени савест забрањује да улазим у то село. Ви изволте. А ево вам и новог продавца Библије, ја своју већ имам друга ми не треба, али ето ѕа вас:

Могу и да вам преведем свих 10 команди тачно овако:
1. Дај паре
2. Лову на сунце
3. Дај харач
4. Овамо се плаћа закат
5. Узели смо ти земљу
6. Загадили смо ти воду
7. Сад хоћемо ваше ћерке и синове да се лајкују са нама па онда сви да кулирамо
8. Нема мрдања има да останеш на тој земљи и да је радиш за нас
9. Поклони се новом Богу у штрафтастој мантији.
10. Нови Бог у штрафстастој мантији има видео надзор над целим светом немој случајно да изврдаваш моје штрафтасте команде.

 

С обзиром да је претходна анализа имала неких 600+ странаа ово ће бити смо кратка монографија са мање од стотинак страница – знам да народ не воли да чита, на сопствену штету али водећи се тиме држим овај део нарочито кратак и концизан.
Да се прво разумемо да у Србији нема ни Д од демократије, ово је владавина руље по принципу какистократије – погледајте моју претходну књигу и тамо је све појашњено. ПРЕДУСЛОВ ЗА БИЛО КАКВУ ДЕМОКРАТИЈУ ЈЕ СЛОБОДА А МИ СЛОБОДУ НЕМАМО – ТАЧКА, Погледате развој париске комуне, пад Бастиље – затвора, први чин је био СЛОБОДА, није то случајно баш тако почело, С обзиром на мањак људства вође револуције (Робеспијер, Дантон, Мара – јакобинци) Њихов гнев је био тако ужасан да су уследиле масовне ликвидације Монтањарског конвента (са супарничким идејама) и гиљоине су се вероватно усијале од константног рада – е то је оно чему наши политичари треба да се радују – ја лично бих сваком главу двапут секао и побијао глогов колац кроз срце. Мишљења сам да је тај гнев производ тако бруталне владавине Луја 14тог и Мари-Антоанете, који су се разбацивали новцем док је народ ужасно патио – и Србију видим на сличној историјској прекретници. Једноставније речено, мора постојати корелација где је мерљиво којим путем што дуже угњетавани и пљачкани од стране амебоидне, импотентне и пљачкашке власти то ужаснији резултат до кога неминовно мора доћи. Видим бар 20 до 50 позитивних и лаких решавања, а да задржимо и Косово и Војводину а не да нас Могерини и тамо неки левачки савези НГО Кандић, Бисерко, повлаче за нос и протерују по неким судовима где је казна већ донета пре него што је човек укорачио у судницу. Ова револуција у Француској се звала париска комуна па одатле извор речи комунизам што је преводу само заједница, није никакав баук, да не мислите да ће Броз да се повампири – неће. Тражимо само слободу, независност и транспарентност. Ако остатак Србије неће да се залаже за вишље циљеве, не морам ни ја. Али барем да вам илуструјем како се једноставно и брзо може доћи до решавања најтежих проблема:
1. јака самостална пољопривреда, сточарство, ратарство, виноградарство
2. Образовање – не школство које ради по застарелим методама
3. Бела куга – пад наталитета – здравство
4. Одливање мозгова ван Србије
Е сад на једном листу папира сваки члан владе (уз Божију помоћ нека буде војна власт) да се изјасни у оквиру свог сектора шта и како планира да изведе за наредних 5 месеци, 5 година или било ког другог пратећег временског основа уз одговор како се тим делањем повећава и буџет и војна моћ Србије – без врдања. И било која власт да дође, да схвати један од простих закона физике са лоптом – што је јаче удараш ка земљи – лопта толико више одскаче од земље. Мишљења сам да овако једноставна питања може и свако дете да одговори ако има чисту савест уз искрене намере, само фукара може овде да проба да изврдава а за такве случајеви преки војни суд истог дана. С обзиром да све партије морају бити укинуте – или смо ми Срби неопевани тупавци који јос нису научили како да се понашамо у демократији, али пре ће бити да ни раније ни данас нисмо имали праву слободу да би могли да размишљамо трезвено и доносимо праве одлуке – стога, партије, коалиције, капут (Kaput – nemacka rec za gotovo – schluss, verboten – zabranjeno), ферботен, избацујемо из оптицаја.
По мојој рачуници, након ангажмана комунале полиције до максимума и драконских закона за све врсте прекршаја нарочито у медијима – граматичке грешке, прелаз Л у О, палатализација, једнина, множина, бројеви, родови, убацивање страних речи сурово кажњавати, али тако да казне расту геомеријском прогресијом и да листа криваца сваки дан објављује у неком формату да би и сам народ научио на туђим грешкама.
Чврсто сам уверен да лоше постављена дилема доводи до лоших резлтата и ствара још веће проблеме. Нећу да улазим у психолошку подлогу овог става, ако вас сврби погледајте РЕБТ (Rational Emotive Behavioral Therapy). Тај когнитивни процес је почео један од мојих професора још 1946те године и данас доминира модерном психотерапијом, чак и овде има пар професора који следе тај правац. Најједноставније – нема те болести (првенствено менталне) која сада држи целу нашу нацију у овако ужасном стању пасивности и апатије. Све се то може излечити и довести на своје место. Ко нам смета? Па политичари наравно. Ко би други. Да пробам једном илустрацијом да вам дочарам колико нам се зло пише:
Спреман сам да следим сваког ко има бољу идеју и брже решење, али сам мало скептичан, јер овакву комедију од расула нисам могао да нађем ни у Кафкиним апокалиптично апсурдним романима, нисам знао да овакав ужас може постојати. Сигурно сте и ви чули за латинску изреку завади па владај (divide et impera), докле да чекамо да се албански апетити шире и северно од Ниша, пензионери кукају, земљорадња паралисана, образовање кљакаво, деца беже из земље јер им Цеца, Синди, Минди и Венди дају кретенске представе о успеху кроз курвање и сакаћење српског језика и духа. Кад се неко сетио Његоша, Домановиха, Стерије, завета Немањића, чика Јове Змаја, недао Бог да се заинатим да поредим све то са духовним богатством свих ових фашистичких земаља где наша деца хрле.

Copyright cartoonstock.com ID atan908

When we deceive ourselves that we chose the lesser of two evils, we somehow forget that it was us that chose the evil in power today.

 

EN ESPANOL:
Lavado de cerebro encadenado
con ignorancia de capital con estupidez masiva

Esté atento a las similitudes entre Serbia y Cuba, pero las diferencias son mucho mayors.
Hoy me encontré con la Sra Dragana (se retiró con cerca de 68 años de edad, vivía en una pequeña Canada sin nada – chapucero Canadá, hablavamos sobre fracas de presidente Vucic y su promesa de aumentar las pensiones llega.
La Sra. Dragana dijo: Solo déjelo devolver lo que me ha llevado: será fácil para todos aceptar el aumento si alguna vez llega a … bla, bla, bla, bla.
Por supuesto, tontamente me hago una pregunta idiotica astuta: ¿Qué medios crees que estás luchando por algo en este país mientras estos serbios están en el poder? Pendejo, él va al pozo. Después de unos minutos de ver, veo que la mujer no tiene nada que decir, por lo que propongo luchar contra cualquiera que no represente los intereses de Serbia …
Dragana me cepilla bruto, duro y rapido: no soy nacionalista …
Entonces no puedo renunciar, entonces le pregunto: Entonces usted no es un patriota que ama a su país y no está listo para luchar por sus derechos, pensiones y cualquier otra cosa en Serbia.
La Sra. Dragana me corrigió con sarcasmo: simplemente no pertenecería a ese grupo que comenzó las guerras y mató a donde vinieron.
Nuevamente, caigo en la trampa con las palabras de que el nacionalismo es sinónimo de patriotismo, patriotismo, y esta pensión no caerá solo del cielo si no se lucha por ella. Así que continúo con la definición Nacionalismo o nacionalismo es un concepto que esencialmente representa el compromiso con la propia gente y el estado.
En un sentido más amplio, el nacionalismo puede significar apego a su propio pueblo e intereses, ignorando los intereses de otras naciones. También me refiero a una doctrina o movimiento político según el cual una nación se define en términos de etnicidad o cultura nacional, tiene el derecho de constituir una política independiente, soberana o autónoma. comunidad, basada en la historia y el destino común.
Ahora, por supuesto, el desconcierto de madame Dragana comienza a paralizar aún más, el primer socialismo nacional: estos son los nazis de Hitler y no los patriotas, y otros idiocomes caen en la sabiduría de una frase del hijo más joven, Enrique II, que dijo: “Si estuviera en llamas Nadie me habría pedido que apagara el fuego, su hermano mayor, Richard el Corazón del León, respondió: “¿Quieres que rompa el cuarzo y veas cuán cierto es?” Del mismo modo, no habría impreso en la paralizada Sra. Dragana, no sé cómo flaquear, siempre que este sea un cerebro con el cerebro lavado.
Para ayudar a su esposa, Sr. Milisav, comenzó a explicarme que todo es lo mismo.
En esta ocasión, vi que ya estamos en el fondo de la estupidez.
Por supuesto, soy un tonto – (un iglesiano padre solitario y mandibulas son bautizados), así que agrego a No Milisavi con una semántica, y él es un hijo pobre, obviamente no hay ningún animal en su centavo, y voy a aclarar: Por definición más amplia, la semántica (la palabra deriva de los semánticos griegos, o “significado significativo” derivado del punto y coma, el signo) es una ciencia que estudia el significado de la palabra. La semántica a menudo se clasifica frente a la sintaxis, y luego se necesita la semántica para aprender lo que significa, mientras que la sintaxis estudia las estructuras / formas de lo que expresa (por ejemplo, algo escrito o pronunciado).
Por supuesto, en sus ojos vidriosos, veo que tengo que nadar río arriba durante mucho tiempo, y he sido particularmente cauteloso con la interrupción constante, el trabajo oportuno que logré explicar qué es el parlamentarismo y cuán indecente es caer en la palabra de una persona que te ilumina o explica algo. Aquí mis esperanzas cayeron al fondo del mar como un gran problema, de mui pesado ancla. Establezco que la Ilustración y la Educación Primaria son ciertamente el primer paso para cualquier progreso.
La semántica difiere de la ontología (la doctrina de la existencia) porque habla más sobre el uso de las palabras que sobre el significado de a qué se refiere la palabra. Esto se refleja en el argumento “It’s Only Semantics”, cuando uno trata sobre la base de lo que es verídico acerca de la palabra para llegar a una conclusión sobre cuál es la verdad sobre el mundo.
Es posible identificar algunos significados más de semántica. La semántica es una parte de la lingüística que se define tradicionalmente como una ciencia del significado de palabras, frases, oraciones y textos (ya sean completos o partes de ellos). La semántica se puede abordar teórica y empíricamente (por ejemplo, psicolingüística). Una vista en descomposición del significado dice que el significado de una palabra puede analizarse atómicamente, definiendo sus correspondientes partes constituyentes, recibir. Este lenguaje se basa en el lenguaje del pensamiento. Uno de los temas de importancia son los complementos, así como numerosas expresiones lingüísticas (homonimia, sinonimia, anthonymy, polisemia, paronymy, hipernippy, hiponimia, mermonium, metonimia, holonomía, exocentricidad y endocentricidad). La semántica también incluye el estudio de los roles temáticos, la estructura de los argumentos y su relación con la sintaxis. La semántica también trata sobre el significado y la referencia, una condición verdadera y el análisis del discurso. La pragmática a menudo se considera parte de la semántica. Recuerdo las palabras de Cristo en el Monte – Evangelio de Mateo: no arrojes las perlas delante de los cerdos – y me retiro silenciosamente frente a esta nave de locos (Das Narrenschiff (“El Barco Tonto”), y el poema alemán del siglo XV de Sebastian Brant.
Al concluir esta introducción, me di cuenta de la triste situación en la que solo me veía a mí y a otros tres que se encargarían del bienestar de Serbia y junto con ellos tuvieron el valor de manifestar públicamente su patriotismo: el patriotismo.
Contrariosmos (inat), la incredulidad, la veracidad y la libertad son el apoyo más estable de la nación y la cultura serbias, de que no los tendríamos a todos en Kosovo, Marica, Cegar, Timocka Krajina ni en ningún otro lado. Pero también tuvimos Vozd Karadjordje, Miloš Obilić y Stevan Sinđelić y Hajduk Veljko, y así sucesivamente hasta el infinito. En uno de mis primeros escritos, llegué a la sabia conclusión de que incluso el padre del idioma serbio no podía entendernos (somos muy alegres y arrulladores), reemplazamos el coraje en un mercado de pulgas con un pésimo círculo, y la nobleza de la sagacidad. No sé qué idiota hizo tal contrato, pero nos hizo mucho daño.
Cuando tomé Vuk, por ejemplo, me puse un dedo en la frente y nos preguntamos si nuestros insuperables personajes satíricos (Radoje Domanovic, Jovan Sterija Popovic, Branislav Nusic) podrían sobrevivir en nuestro infierno actual. Quizás Domanovic, porque ya escribió el Mar Muerto.
Tenemos una mala reputación para comparar a menudo con los estadounidenses (mi segunda patria) y señalar que somos más inteligentes y más ingeniosos que ellos. Desde que conozco a los estadounidenses y su gente en el intestino delgado, les pido que no molesten. Solo el estado de Texas se encuentra casi en toda Europa. El estadounidense promedio nunca ha estado fuera de Estados Unidos y los pasaportes tienen entre 4% y 6%, lo que significa que necesita un pasaporte cuando ni siquiera va a México. Al menos sabemos que lo usamos para una palabra alemana: una pequeña manana, gasa, cocina, camarero, etc., hemos secuestrado por completo los pantalones de palabra en español, ya sea para nosotros o para ellos, el armario francés es con nuestro armario. Hay un Kaliinka o una canción francesa, italiana en la radio. ¿Qué hay de todas esas personas pobres allí? NADA DE NADA. ¿Qué se compararía con los fracasos? ¿No es mejor compararlo con los rusos, los franceses, los italianos, los alemanes? Claro que sí, pero no nos conmueve, porque vemos nuestra inferioridad, estupidez, pereza y otras suciedades.
. Del mismo modo, Sra. Dragana está esperando que se le devuelva una pensión reducida, pero no se mudará. Ya que estamos en la gran mayoría de tupoglavas y naciones no educadas, como puedes ver en el primer párrafo, no hay necesidad de que cuide de ti y te dé algo, pero este tipo de lenguaje libre krk-u-brk, que así sea, y Dragan y Milen y Stojan Ya le pregunté al Panta panador y el chofer de autobus, si retiraría la pensión de Sra. Dragana porque no sería nacionalista, y Panta me prohibió ingresar a su panadería.
Esta breve y fresca (ayer) andegdota solo para la de Njegosheva: ¡Es bueno ser bueno en bien, los héroes son héroes conocidos, solamente en Guerra y confrontaciones armados!
O: la abnegación es autosuficiente para las personas y para el nacion.
Solo conozco a cinco personas que son capaces, educadas y lo suficientemente inteligentes como para poder evaluar la profundidad del allanamiento que tenemos enfrente. ¿Cuántos son 5 personas versus 7, 8 o 9 millones? Apenas 1.2%. Algo que no me gusta holgazanear para varios Gordana, Pante Bakers si todos esperan caer del cielo. Alguien tiene que trepar al cielo para cortar esas benditas ciruelas, pero me parece que ni siquiera voy a bombear mis granos. De estos cinco, todos tenemos entre 65 y 82 años, y somos poco entusiastas y poco entusiastas, cabalgamos con injusticia como Don Quijote con molinos de viento para el beneficio de todos, y usted está esperando algunas donaciones fraudulentas de IMF, Union Europeana y tu propia cabeza bajo el yugo para empujar con todo el mago – se llama esclavitud de la deuda – me salva de la conciencia por entrar en esta aldea. Usted sale. Y aquí está el nuevo vendedor de libros de la Biblia, ya tengo mi propio otro, no lo necesito, pero tú eres tú:

Puedo traducir los 10 comandos exactamente así:
1. Da dinero
2. Amar al sol
3. Dar la liebre
4. Hay una matanza aquí
5. Tomamos tu tierra
6. Te hicimos agua
7. Ahora, queremos que tus hijas e hijos estén locos con nosotros, entonces todos nos besamos
8. No hay humor para permanecer en ese país y trabajar para nosotros
9. Regálate al nuevo Dios en un manto de gres.
10. El nuevo Dios en el manto peludo tiene videovigilancia en todo el mundo, no corras por accidente mis comandos aleatorios.
Dado que el análisis anterior tenía más de 600 páginas, esta será una breve monografía con menos de cien páginas. Sé que a la gente no le gusta leer, a mi costa, pero mientras tanto, mantengo esta parte particularmente breve y concisa.
Para entender primero que no hay ni D en la democracia en Serbia, esta es la regla del gobernante según el principio de la kakistocracia: mira mi libro anterior y todo está aclarado. LA PRERREQUENCIA PARA CUALQUIER DEMOCRACIA ES LA LIBERTAD Y NO TENEMOS LIBERTAD – PUNTO Y DOCTOR, usted está viendo el desarrollo de la Comuna de París, la caída de la Bastilla – Prisión, el primer acto fue LIBERTAD, no sucedió así. Dada la escasez de personas del líder de la revolución (Robespierre, Danton, Mara – Jacobins), su ira fue tan horrible que la liquidación masiva de los Montagu Conventa (con ideas rivales) siguió; Los guilloquíes probablemente estaban ardiendo con un trabajo constante, eso es lo que nuestros políticos deberían estar esperando. Yo personalmente cortaría cada cabeza dos veces y fumaría una bala en el corazón. Creo que esta ira es el producto de un régimen tan brutal como el de Luis XIV y Mari-Antoanette, que fueron dispersados con dinero mientras la gente sufría terriblemente, y veo a Serbia en un hito histórico similar. Para decirlo de manera más simple, debe existir una correlación donde se pueda medir de qué manera, mientras sean oprimidos y saqueados por las autoridades ameboides, impotentes y saqueadoras, este terrible resultado, al que inevitablemente debe llegar. Veo aproximadamente 20 a 50 la resolución positiva y luz, y para retener y Kosovo y Vojvodina, y no a nosotros Mogherini y hay algunas alianzas Levack ONG kándico Biserko, tirando de la nariz y expulsados por algunos cortes donde sanciones ya pasaron antes de que el hombre En la sala del tribunal. Esta revolución en Francia se llama la Comuna de París y que es el origen de la palabra comunismo como una comunidad de traducción, no un fantasma, eso no quiere decir que Broz se va regresar como un Vampiro – no. Solo buscamos libertad, independencia y transparencia. Si el resto de Serbia no quiere perseguir metas más altas, no es necesario. Pero al menos para ilustrar lo fácil y rápido que puede llegar a resolver los problemas más difíciles:
1. agricultura independiente fuerte, ganadería, cultivos de campo, viticultura
2. Educación: no es una escuela que funciona con métodos desactualizados
3. Plaga blanca – defecto de nacimiento – salud
4. Salida del cerebro fuera de Serbia

Ahora, en una sola hoja de papel, cada miembro del gobierno (con la ayuda de Dios sea una potencia militar) declare en su sector qué y cómo planea realizar durante los próximos 5 meses, 5 años o cualquier otro marco de tiempo con la respuesta de cómo el equipo Al hacer esto, aumenta el presupuesto y el poder militar de Serbia, sin exagerar. Y cualquier poder para entrar, para entender una de las simples leyes de la física con una pelota, cuanto más fuerte tocas el suelo, la pelota se aleja del suelo. Creo que cualquier niño puede responder a estas preguntas tan simples si tiene la conciencia tranquila con intenciones honestas, solo el fukar puede testificar aquí para perdonar, y en tales casos, un tribunal militar el mismo día. Dado que todas las partes tienen que ser abolidas, o no somos serbios que todavía no hemos aprendido cómo comportarnos en una democracia, pero será que antes, incluso hoy, no teníamos libertad real para poder pensar cuidadosamente y tomar las decisiones correctas. Por lo tanto, partidos, coaliciones, abrigos (Kaput – una palabra alemana para casi – schluss, verboten – prohibido), ferboten, eliminamos de la circulación.
Según mi relato, después de desplegar la fuerza policial al máximo y las leyes draconianas para todo tipo de violaciones, especialmente en los medios de comunicación: errores gramaticales, el paso de L a O, palatalización, singularidad, plural, números, géneros, inserción de palabras extranjeras severamente castigadas, progresión geométrica y que la lista de culpables se publica en un formato todos los días con el fin de enseñar a la gente ellos mismos en los errores del otro.
Estoy firmemente convencido de que el dilema mal establecido conduce a resultados pobres y crea aún más problemas. No quiero entrar en la base psicológica de esta actitud. Si tiene ternura, vea REBT (Rational Emotive Behavioral Therapy). Este proceso cognitivo fue iniciado por uno de mis profesores en 1946 y hoy domina con la psicoterapia moderna, incluso aquí hay algunos profesores que siguen este curso. Lo más simple: no hay enfermedad (principalmente mental) que ahora mantenga a toda nuestra nación en este terrible estado de pasividad y apatía. Todo esto puede ser curado y puesto en marcha. ¿Quién nos molestó? Bueno, políticos, por supuesto. ¿Quién más? Para probar una ilustración para atestiguar cuán mal está escrito: Estoy listo para seguir a alguien tiene una idea mejor y más rápida solución, pero soy un poco escéptico, porque este tipo de caos comedia no pude encontrar incluso en novelas apocalípticas absurdos de Kafka, no sabía que pueda existir este horror. Seguramente usted ya se entero de la división América diciendo et impera (divide y vencerás), cuánto tiempo hay que esperar a que los apetitos albaneses más amplias y al norte de Nis, pensionistas lamentan, la agricultura paralizada, la educación cojera, los niños huyen del país porque Ceca, Cindy, Mindy Wendy y dar algunas ideas tontas sobre el éxito de la prostituyó y la mutilación de la lengua serbia y el espíritu. Cuando alguien se acordó Njegoš, Domanovic, Sterija votos Nemanjica, tío Jova dragón, Dios no permita que yo realmente quiero comparar todas las riquezas espirituales de todos estos países fascistas donde nuestros hijos se precipitan.

politics-capitalism-capitalists-serbia-ukraine-border-atan908_low.jpg

Copyright cartoonstock.com ID atan908

When we deceive ourselves that we chose the lesser of two evils, we somehow forget that it was us that chose the evil in power today.
Whenever we lie to ourselves that we chose only the LESSER of two evils – we like to forget that we still chose evil.
Cuando nos engañamos a nosotros mismos que elegimos el menor de dos males, de alguna manera olvidamos que fuimos nosotros los que elegimos el mal en el poder hoy.

 

Das Narrenschiff – Serbian, German, English and Allegory of the cave – Serbian, German, English

Ship-Of-Fools-Die-Blau-Schuyte-1559

Platos-Allegory-of-the-Cave-by-Damien-CORBY-in-2014
Das Narrenschiff – Serbian, German, English
Allegory of the cave – Serbian, German, English

 

Србији

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Zweite Narrenshiff, Brod Ludaka, Narrenschiff, Freiheit und Tyrannei
Per: Sebastian Brant (latinisiert Titio; geboren 1457 oder 1458 in Straßburg; gestorben 10. Mai 1521 ebenda) war ein deutscher Jurist, Professor für Rechtswissenschaft an der Universität Basel (1489–1500) und von 1502 bis zu seinem Tod 1521 Stadtsyndikus und Kanzler der Freien Reichsstadt Straßburg. Er war einer der produktivsten Autoren lateinischer Andachtslyrik und Herausgeber von antiken Klassikern und Schriften italienischer Humanisten. Sein 1494 veröffentlichtes Werk Das Narrenschiff begründete seinen Ruhm als Autor des deutschen Humanismus

Lassen Sie mich der erste zu sein, der auf viele meiner bevorstehenden Fehler hinweist, da es nicht so einfachist, dreisprachig zu sein, und es wird Fehler und Fehler durch den Scheffel geben.
Es gibt viele häufige Fehler in der heutigen Welt, und schlimmer noch, wir umarmen sie und halten sie für “normal”, üblich. Am gefährlichsten ist unsere Unfähigkeit, Freiheit von Demokratie zu unterscheiden. Freiheit steht immer für sich allein und beruht auf ihren eigenen Prinzipien und Postulaten – andererseits kann die Demokratie als Nebenprodukt der Freiheit auftreten. Analogie: In schlecht ausbalancierten Zeiten können Sie Demokratie allein mit absolut keiner Freiheit haben. Das gleiche wie ein Auto ohne Treibstoff zu haben und es bergab zu schieben – aber Sie werden die Bewegung haben, aber keinen Motor. Die hellenischen Stadtstaaten hatten eine “Demokratie”, mehr oder weniger eine Mafiregierung – die Mehrheit entschied, und genau deshalb war Sokrates, obwohl die Demokratie seine Idee war. Zur gleichen Zeit hatten die spartanischen Sklaven (die Heloten) weder Freiheit noch Demokratie. Lasst uns damit aufhören, uns zu zeigen, dass wir Demokratie haben – was wir haben (auf der ganzen Welt ist eine konstruierte Fehlkonstruktion Frankensteins handgemachte Demokratie und es ist keinen Pfifferling. Auf die gleiche Weise, wo FREIHEIT seine grundlegenden Postulate und Prinzipien hat beide, fest, klar und kompromisslos, hat DEMOKRATIE auch ein paar kleine böse Schwestern als Postulate, aber eher amöboide, sich ständig verändernde, Gestaltwandler, der erste ist MEDIA

English: Das Zweite Narrenshiff, Brod Ludaka, Ship of Fools, Liberty and Tyranny per: Sebastian Brant (Latinized Titio, born 1457 or 1458 in Strasbourg, died 10 May 1521 ibid) was a German lawyer, professor of law at the University of Basel (1489-1500) and from 1502 until his death in 1521 city syndic and chancellor of the Free Imperial City Strasbourg. He was one of the most prolific authors of Latin devotional poetry and publisher of ancient classics and writings of Italian humanists. His 1494 published work Das Narrenschiff established his fame as the author of German humanism

Let me be the first one to point many of my upcoming errors since it’s not that easy to be trilingual and there will be errors and errors by the bushel.
There are many common errors present in today’s world, and worse yet, we embrace them and think of them as “normal”, customary. The most perilous is our inability to distinguish Liberty from Democracy. Liberty always stands alone and is based on its own principles and postulates – on the other hand democracy may, or may not, come as a byproduct of liberty. Analogy: At badly balanced times you may have democracy alone with absolutely no liberty. Same like having a car without fuel and pushing it downhill – yet you will have the movement, but no engine. The Hellenic city states did have “democracy” of sorts, more or less a mob rule – majority decides and that is exactly why Socrates was dead set against it, in spite of the fact that democracy was his brainchild. At the same time the Spartan slaves (the Helots), had neither liberty nor democracy. So let’s STOP KIDDING OURSELVES THAT WE HAVE DEMOCRACY – what we have (all over the world, is some concoction misconstruction Frankenstein hand-made democracy and it is no worth a damn. In the same fashion whereby LIBERTY has its basic postulates and principles which are both firm, clear and uncompromising, DEMOCRACY too has a few little evil sisters as postulates, but rather amoeboid, ever-changing, shape-shifters, first one being MEDIA

Брод лудака, Слобода и Тиранија, по немачкој књизи Das Narrenshiff po: Себастијан Брант (Латинизован Титио, рођен 1457. или 1458. у Стразбуру, умро 10. маја 1521. године) био је немачки адвокат, професор права на Универзитету у Базелу (1489-1500), а од 1502. до његове смрти у 1521. синдикалном и канцелару Слободан Империални Град Страсбург. Био је један од најплоднијих аутора латинске девотионалне поезије и издавача древних класика и писања италијанских хуманиста. Његов рад из 1494. године, Дас Нарренсцхифф, успоставио је своју славу као аутор немачког хуманизма

Дозволите ми да будем први који указује на многе моје предстојеће грешке, јер то није лако бити тројезичан, а биће грешке и грешке на све стране.
Постоји много заједничких грешака присутних у данашњем свету, а још горе, прихватимо их и мислимо на њих као “нормалне”, уобичајене. Најопаснија је наша неспособност да се разликује Слобода од Демократије. Слобода увек стоји сама и заснива се на сопственим принципима и постулатима – с друге стране демократија може или не може доћи као нуспродукт слободе. Аналогија: У лоше избалансираном времену можда имате демократију с апсолутно никаквом слободом. Исто као да имате аутомобил без горива и гурајте га низбрдо – ипак ћете имати кретање, али нема мотора. Градске државе у Грчкој имале су “врсту демократије”, мање-више владавине руље – већина одлучује и управо је то разлог зашто је Сократ био заклето против тога, упркос чињеници да је демократија његова идеја. Истовремено, робови Спартанаца (Хелоти) нису имали ни слободу нити демократију. Па, хајде да зауставимо ЗЕЗАЊЕ У ЗДРАВ МОЗАК, ЗАЛУЂИВАЊЕ ДА ИМАМО ДЕМОКРАТИЈУ – оно што имамо (широм света, је нека измишљотина Франкеншстајонове руком направљене демократије и није вредно никаквог проклетства. На исти начин на који СЛОБОДА има своје основне постулате и принципе који су и чврста, јасна и бескомпромисна, ДЕМОКРАТИЈА такође има неколико малих сестринки као постулата, већ су амоебоидни, стално променљиви, паразити, променљиви у облику, а први је МЕДИЈА.

ENGLISH:
Let me start the story of P. The family of P had an elder who was a seller of pigs and a grower of plums in a central Serbian town. P. Senior had made frequent trips to Thessaloniki by horse and carriage. Often time all the pigs would be sold but on his return his wife would count the proceeds and realize he brought in less money than he took from home on his departure. Mrs. P. became suspicious and in spite being 7 months pregnant decided to join her husband Mr. P. Sr. on his next trip to make sure he didn’t gamble or spent money on prostitutes which were abundant along that road.

Deutsch:
Lassen Sie mich die Geschichte von P. beginnen. Die Familie von P. hatte einen Ältesten, der Schweineverkäufer und Pflaumenzüchter in einer zentralserbischen Stadt war. P. Senior war häufig mit Pferd und Wagen nach Thessaloniki gefahren. Oft würden alle Schweine verkauft, aber bei seiner Rückkehr würde seine Frau den Erlös zählen und feststellen, dass er weniger Geld mitgebracht hatte, als er bei seiner Abreise von zu Hause mitnahm. Frau P. wurde misstrauisch und entschloss sich trotz ihres 7-monatigen Schwangerschaftsjahres, bei ihrem nächsten Besuch zu ihrem Mann, Herrn P. Sr., zu gehen, um sicherzustellen, dass er nicht auf Prostituierte spielte oder Geld ausgab, die auf diesem Weg reichlich vorhanden waren.

SRPSKI:
Дозволите да започнемо причу о П. Породица П је имала старца који је био продавац свиња и узгајивач шљива у централном српском граду. П. Старији је често путовао у Солун коњем и кочијама. Често ће се све свиње продати, али по повратку његова супруга ће рачунати приход и схватити да је донео мање новца него што је имао кад је одлазио од куће. Гђа П. постала је сумњива и, упркос томе што је била 7 месеци трудна, одлучила је да се придружи њеном супругу П. Старијем на свом следећем путовању како би се уверила да се није коцкао или потрошио новац на проститутке које су биле обилате дуж тог пута.

ENGLISH:
About a month later they took the horse and carriage Mr. P. Senior and his wife Mrs. P – now 8 months pregnant. Sure enough she caught him both gambling and whoring around. She gave birth in the Serbian-Greek border town called Bitola. It was a boy M.P.
The young M.P. Junior was 20 years old when the Second World war broke out, but he stayed in Belgrade working as a mechanic’s apprentice in the city’s public transport system. After having occupied all of Yugoslavia (and Serbia) the Germans took to repairing their BMWmotor-bikes, their Mercedes-Benz Trucks, their Skoda made Panzer tanks at that same facility. After the defeat of the Third Reich, the young M.P. openly claimed that he profited most from the occupation, since he learned the trade from the best (meaning Germans). Is it beginning to sound like The Ship of Fools yet? Keep it up, we are getting closer to the punch line.
СРПСКИ:
Отприлике мјесец дана касније узели су коња и кола г. П. Сениор и његова супруга госпођа П – сада осам месеци трудноће. Сигурно је ухватила и коцкање и курвовање около. Родила се у српско-грчком граничном граду званом Битола. То је био дечак М.П.
Млади М.П. Младићу је било 20 година када је избио Други светски рат, али је остао у Београду који ради као механичарски ученик у градском систему јавног превоза. После окупирања целе Југославије (и Србије) Немци су отишли на поправку својих мотоцикала БМВ-а, њихових Мерцедес-Бенз камиона, њихови Скода су направили Панзерове тенкове у том истом објекту. Након пораза Трећег рајха, млади М.П. отворено је тврдио да је највише научио од окупације, пошто је сазнао механику од најбољих (што значи Немци). Да ли почиње звучати као Брод помало? Наставите, приближавамо се закључку Брода лудака.

DEUTSCH:
Ungefähr einen Monat später nahmen sie das Pferd und den Wagen Herr P. Senior und seine Frau Frau P – jetzt im achten Monat schwanger. Sicher genug, dass sie ihn sowohl beim Spielen als auch beim Herumspielen ertappte. Sie gebar in der serbisch-griechischen Grenzstadt Bitola. Es war ein Junge M.P.
Der junge M.P. Junior war 20 Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg ausbrach, aber er blieb in Belgrad als Mechanikerlehrling im öffentlichen Verkehrssystem der Stadt. Nachdem sie ganz Jugoslawien (und Serbien) besetzt hatten, nahmen die Deutschen ihre BMW Motoren, ihre Mercedes-Benz Kamionen, instand, deren Skoda Panzer Tigar und Panter panzer, in der gleichen Anlage baute. Nach der Niederlage des Dritten Reiches hat der junge M.P. Er behauptete offen, dass er am meisten von der Besatzung profitiert habe, da er den Handwerk (hat gelernt) von den Besten (also den Deutschen) habe. Fängt es schon an wie das Narrenschiff zu klingen? Weiter so, wir nähern uns der Punkt.

SHIP OF FOOLS:
The characters board a German ocean liner in Veracruz, Mexico, for a voyage to Bremerhaven, Germany, along with 600 displaced workers in steerage, being deported from Cuba back to Spain, and a not-so-exotic band of entertainers, for whom the voyage is just a job. Some are happy to be bound for a rising Nazi Germany, some are apprehensive, while others appear oblivious to its potential dangers.
The ship’s doctor, Schumann, takes a special interest in La Condesa, a countess from Cuba who has an addiction to drugs and is being shipped to a Spanish-run prison on Tenerife. Her sense of certain doom is contrasted by the doctor’s determination to fight the forces of oppression, embodied by his insistence that the people in steerage be treated like human beings rather than animals. The doctor himself has a secret, a terminal heart condition, and his sympathy for the countess soon evolves into love.
Several passengers are invited to dine each night at the captain’s table. There, some are amused and others offended by the anti-Semitic rants of a German businessman named Rieber who – although married – is beginning an on-board affair with Lizzi, a busty blonde. The Jewish Lowenthal is invited instead to join a dwarf named Glocken for his meals, and the two bond over their exclusion: the character Gloken sometimes speaks to the audience, more often at the beginning and the end of this film. Eventually a passenger named Freytag seems shocked to find himself ostracized when Rieber learns that his wife is Jewish.
Others aboard include a young American couple, David and Jenny, who bicker because David is unhappy at his lack of success with painting. A divorcée, Mary Treadwell, drinks and flirts, on a quest to recapture her youth in Paris. Bill Tenny is a former baseball player disappointed in the way his career never quite took off. They are distracted by the music and the professional dancers, whose flirtations seem to skirt the edges of solicitation, or dive right in to the seedy side of oblivion. The ship stops in Spain where the displaced workers and La Condesa disembark. The doctor dies before the ship reaches Germany. Upon the arrival in Germany, everyone leaves the ship, but the Nazis have taken over. Addressing the audience, Gloken asks how important the appearance of the Nazis are to him and the others, to which he says the word “Nothing”.
Conclusion: Second World War, rise of the Nazi powers? Nothing? This surely was a ship of fools. Not too far off from the younger M.P. who “profited greatly” under German occupation.

DEUTSCH:
Die Charaktere steigen in Veracruz, Mexiko, für eine Reise nach Bremerhaven, Deutschland, zusammen mit 600 vertriebenen Arbeitern im Zwischendeck, die von Kuba zurück nach Spanien deportiert werden, und einer nicht so exotischen Bande von Unterhaltern, für die die Reise ist nur ein Job. Manche sind glücklich, für ein aufstrebendes nationalsozialistisches Deutschland gebunden zu sein, manche sind ängstlich, andere scheinen sich ihrer möglichen Gefahren nicht bewusst zu sein.
Der Schiffsarzt Schumann interessiert sich besonders für La Condesa, eine drogenabhängige Gräfin aus Kuba, die in ein spanisches Gefängnis auf Teneriffa verschifft wird. Ihr Gefühl für einen bestimmten Untergang steht im Gegensatz zu der Entschlossenheit des Arztes, die Unterdrückungskräfte zu bekämpfen, indem er darauf besteht, dass die Leute im Zwischendeck so behandelt werden wie Menschen und nicht als Tiere. Der Arzt selbst hat ein Geheimnis, eine terminale Herzkrankheit, und seine Sympathie für die Gräfin entwickelt sich bald zur Liebe.
Mehrere Passagiere sind eingeladen, jede Nacht am Kapitänstisch zu speisen. Dort werden einige von den antisemitischen Gerüchten eines deutschen Geschäftsmannes namens Rieber belustigt und beleidigt, der – obwohl verheiratet – eine Affäre mit Lizzi, einer vollbusigen Blondine, beginnt. Der jüdische Lowenthal wird stattdessen eingeladen, sich mit einem Zwerg namens Glocken zu seinen Mahlzeiten zu treffen, und die beiden verbünden sich über ihren Ausschluss: Die Figur Gloken spricht manchmal mit dem Publikum, öfter am Anfang und am Ende des Films. Schließlich scheint ein Passagier namens Freytag geschockt zu sein, als er erfährt, dass seine Frau Jüdin ist.
Andere an Bord sind ein junges amerikanisches Paar, David und Jenny, die sich zanken, weil David unglücklich ist über seinen Mangel an Erfolg beim Malen. Eine Scheidung, Mary Treadwell, trinkt und flirtet auf der Suche nach ihrer Jugend in Paris. Bill Tenny ist ein ehemaliger Baseball-Spieler, enttäuscht über die Art und Weise, wie seine Karriere nie richtig auflebte. Sie werden von der Musik und den professionellen Tänzern abgelenkt, deren Flirten die Grenzen der Aufforderung zu durchbrechen scheinen, oder direkt in die schäbige Seite der Vergessenheit eintauchen.
Das Schiff hält in Spanien, wo die vertriebenen Arbeiter und La Condesa aussteigen. Der Arzt stirbt, bevor das Schiff Deutschland erreicht. Bei der Ankunft in Deutschland verlassen alle das Schiff, aber die Nazis haben übernommen. Gloken wendet sich an das Publikum und fragt, wie wichtig das Auftreten der Nazis für ihn und die anderen ist, zu denen er das Wort “Nichts” sagt.
Fazit: Zweiter Weltkrieg, Aufstieg der Nazi-Mächte? Nichts? Das war sicherlich ein Narrenschiff. Nicht zu weit weg vom jüngeren M.P. der unter deutscher Besatzung “sehr profitiert” hat. Übrigens ist hier ein Geheimnis, der jüngere M.P. ist mein Vater und der ältere P. Senior war mein Großvater.
СРПСКИ, БРОД ЛУДАКА:
Ликови се укрцају у немачку океанску линију у Веракрузу у Мексику за путовање у Бремерхавен у Немачку, заједно са 600 расељених радника у крстарењу, депортованих са Кубе назад у Шпанију и не-егзотичне групе забављача, за које путовање је само посао. Неки су срећни што су везани за растућу нацистичку Немачку, неки су забринути, док други изгледају немарно, заборављајући за потенцијалне опасности.
Доктор брода, Шуман, посебно се интересује за Ла Кондесу, грофицу са Кубе која има зависност од дроге и која се испоручује у затвор у Шпанији на Тенерифеу. Њен осећај за одређену несрећу супротстављен је одлуком доктора да се бори с силом угњетавања, утјеловљеним његовим инсистирањем да се људи који се управљају третирају као људска бића, а не животиње. Лекар сам има тајну, терминално срчано стање, а његов симпатитет за грофицу ускоро еволуира у љубав.
Неколико путника је позвано да сваке вечери седе за капетановим столом. Тамо, неки су забављени, а други су увредени антисемитским брбљањем немачког бизнисмена по имену Риебер који – иако ожењен – почиње везивање са Лизи, прсатом плавушом. Уместо тога, Јеврејка Ловентхал се придружује патуљу по имену Глокен за своје оброке, а две везе везане за њихову искљученост: лик Глокен понекад говори публици, чешће на почетку и крају овог филма. На крају је путник по имену Фреитаг изгледао шокиран што је открио да је престрашен када Риебер сазна да је његова жена јеврејка.
Други на броду укључују младог америчког пара, Дејвида и Јенија, који се боре јер Давид није задовољан због недостатка успеха у сликарству. Разводница, Мари Треадвелл, пије и флертује, у потрази за повратком своје младости у Париз. Бил Тени је бивши бејзбол играч разочаран у начину на који његова каријера никад није успела. Одушевљени су од стране музике и професионалних плесача, чије флертовање изгледа као да сукобљавају рубове потражње, или се потопите у загонетну страну заборава. Брод се зауставља у Шпанији, где расељени радници и Ла Цондеса излазе. Доктор умре пре него што брод дође у Немачку. По доласку у Њемачку, сви напуштају брод, али су нацисти преузели. Обраћајући се публици, Глокен пита колико је важно да су нацисти за њега и остале, на које каже реч “Ништа”.
Закључак: Други светски рат, пораст нацистичких сила? Ништа? Ово је свакако био брод будала. Не тако далеко од млађег М.П. који је “добро профитирао” под немачком окупацијом. Успут, овде је тајна, млађи М.П. је мој отац и старији П. Сениор је био мој деда.

those-who-can-make-you-believe-absurdities

 

“Diejenigen, die dich dazu bringen können, Absurditäten zu glauben, können dich dazu bringen, Gräueltaten zu begehen.”
“Они који могу да те натерају да верујеш у апсурд, могу учинити да почините зверства”.
Plato: Allegory of the cave would have been a more adequate allegory, but, in my fears of predominant Serbian lack of enlightenment, I chose the more narrative and a simplistic path with the story of P. followed by the German clasic, Das Narrenschiff. Let’s take a brief overview of Plato’s work too: Plato has Socrates describe a group of people who have lived chained to the wall of a cave all of their lives, facing a blank wall. The people watch shadows projected on the wall from objects passing in front of a fire behind them, and give names to these shadows. The shadows are the prisoners’ reality. Socrates explains how the philosopher is like a prisoner who is freed from the cave and comes to understand that the shadows on the wall are not reality at all, for he can perceive the true form of reality rather than the manufactured reality that is the shadows seen by the prisoners. The inmates of this place do not even desire to leave their prison, for they know no better life. The prisoners manage to break their bonds one day, and discover that their reality was not what they thought it was. They discovered the sun, which Plato uses as an analogy for the fire that man cannot see behind. Like the fire that cast light on the walls of the cave, the human condition is forever bound to the impressions that are received through the senses. Even if these interpretations (or, in Kantian terminology, intuitions) are an absurd misrepresentation of reality, we cannot somehow break free from the bonds of our human condition – we cannot free ourselves from phenomenal state just as the prisoners could not free themselves from their chains. If, however, we were to miraculously escape our bondage, we would find a world that we could not understand – the sun is incomprehensible for someone who has never seen it. In other words, we would encounter another “realm,” a place incomprehensible because, theoretically, it is the source of a higher reality than the one we have always known; it is the realm of pure Form, pure fact.
Socrates remarks that this allegory can be paired with previous writings, namely the analogy of the sun and the analogy of the divided line.

СРПСКИ: Платон је по Сократу описао групу људи који су читав живот живе повезани са зидом пећине, гледајући празан зид. Људи гледају сенке пројектоване на зид од предмета који пролазе испред ватре иза њих и дају имена овим сенкама. Сенке су реалност затвореника. Сократ објашњава како је филозоф као осуђеник који је ослобођен из пећине и схвата да сенке на зиду нису стварност, јер он може да види стварни облик стварности, а не произведену стварност, а то су сјене од стране затвореника. Заточеници овог места чак не желе да напусте затвор, јер не знају ништа боље. Затвореници једног дана успевају да разбију своје везе и открију да њихова реалност није била оно што су мислили да јесте. Открили су Сунце, које Платон користи као аналогију за ватру коју човек не може видети иза себе. Као и ватра која баца светло на зидове пећине, људско стање је заувек везано за утиске које су примљене кроз чула. Чак и ако су та тумачења (или, у кантијској терминологији, интуиције) апсурдно погрешно представљање стварности, не можемо на неки начин да се ослободимо веза наших људских стања – не можемо се ослободити феноменалног стања баш као што се затвореници нису могли ослободити својих ланци. Ако би, међутим, морали чудесно побјећи из наше ропства, нашли би свет који нисмо могли разумјети – сунце је неразумљиво за некога ко га никада није видео. Другим речима, средићемо се са другом “државом”, непознато, јер је, теоретски, извор виших стварности од оне коју смо увек познавали; то је област чистог облика, чиста чињеница.
DEUTSCH: Platon beschreibt Sokrates eine Gruppe von Menschen, die ihr ganzes Leben lang an der Wand einer Höhle angekettet gelebt haben, vor einer leeren Wand. Die Menschen sehen Schatten, die von Objekten, die vor einem Feuer hinter ihnen vorbeiziehen, auf die Wand projiziert werden, und benennen diese Schatten. Die Schatten sind die Realität der Gefangenen. Sokrates erklärt, wie der Philosoph wie ein Gefangener ist, der aus der Höhle befreit wird und zu verstehen lernt, dass die Schatten an der Wand gar keine Realität sind, denn er kann die wahre Form der Realität wahrnehmen und nicht die hergestellte Realität von den Gefangenen. Die Insassen dieses Ortes wollen nicht einmal ihr Gefängnis verlassen, denn sie kennen kein besseres Leben. Die Häftlinge schaffen es eines Tages, ihre Fesseln zu brechen und zu entdecken, dass ihre Realität nicht das war, was sie dachten. Sie entdeckten die Sonne, die Platon als Analogie für das Feuer benutzt, das der Mensch nicht sehen kann. Wie das Feuer, das Licht auf die Wände der Höhle wirft, ist der menschliche Zustand für immer an die Eindrücke gebunden, die durch die Sinne empfangen werden. Auch wenn diese Interpretationen (oder Kantianer Terminologie, Intuitionen) eine absurde Verfälschung der Wirklichkeit sind, können wir uns nicht irgendwie aus den Fesseln unserer menschlichen Existenz befreien – wir können uns nicht aus dem phänomenalen Zustand befreien, so wie sich die Gefangenen nicht von ihnen befreien konnten Ketten. Wenn wir jedoch auf wundersame Weise unserer Knechtschaft entkommen würden, würden wir eine Welt finden, die wir nicht verstehen konnten – die Sonne ist unverständlich für jemanden, der sie nie gesehen hat. Mit anderen Worten, wir würden einem anderen “Bereich” begegnen, einem Ort, der unverständlich ist, weil er theoretisch die Quelle einer höheren Wirklichkeit ist, als die, die wir immer kennen; es ist das Reich der reinen Form, reine Tatsache.
ENGLISH: The complexity of this Hellenic allegory is almost totally lost in modern world, being distracted by the Coca-Cola culture, MacDonaldization, quick MTV cuts of gyrating asses on every song-track. Who can even concentrate beyond the first few lines? Worse yet, who in the land of the unenlightened? Therefore, a simpler approach for the non- enlightenment capable populous – that is easier to understand
GERMAN: Die Komplexität dieser hellenischen Allegorie ist in der modernen Welt fast völlig verloren gegangen, abgelenkt durch die Coca-Cola-Kultur, MacDonaldisierung, schnelle MTV-Schnitte von kreisenden Ärschen auf jedem Song-Track. Wer kann sich sogar über die ersten Zeilen hinaus konzentrieren? Schlimmer noch, wer im Land der Unerleuchteten? Daher ein einfacherer Erleuchtungsansatz, der leichter zu verstehen ist.
СРПСКИ: Сложеност ове Хеленске алегорије скоро је потпуно изгубљена у савременом свету, узнемирен културом Кока-Коле, МаkДоналдизација, брзи МТВ резови дупетара крава на свакој песми. Ко се чак може концентрирати и изван првих неколико редова? Још горе, ко је у земљи непросветљених?
Стога, једноставнији просветитељски приступ који се лакше може схватити.

Nacija ispranog mozga srece Boga u prugastoj mantiji (Serbian, Spanish)

Haција иIllustration by Mark Alan Stamaty.спраног мозга
са капиталним незнањем уз масивну глупост

Данас сам се срео са Госпођа Драганом (пензионерка са око 68 година, нешто мало живела у Кењади – Канади, комнтаришемо шепртљу Вучића и његово обећање да стиже повећање пензија.
Госпођа Драгана рече: Само нека он мени врати оно што ми је узео – лако ће свако да прихвати повећање ако икад дође дотле….бла бла бла бла.
Наравно, ја будала по обичају питам кретенско питање: којим средствима мислите да се изборите за било шта у овој земљи док су ови Србомрсци на власти? Прц, оде разговор у бунар. Након ћутологије од пар минута видим да жена нема шта да каже, па предложим борбу против било кога ко не представља интересе Србије…
Госпођа Драгана мени одбруси – Нисам ја националиста….
Не могах да прећутима па питам: Значи нисте патриота који воли своју земљу и нисте спремни да се борите за своја права, пензију и било шта српско.
Госпођа Драгана ме очас исправи: једноставно нећу да припадам тој групи који су започели ратове и убијају где год стигну.
Поново ја упаднем у своју клопку речима да је национализам синоним за патриотизам, родољубље, а та пензија неће сама пасти с неба ако се неко не бори за њу. Па наставим са дефиницијом Национализам или народњаштво је концепт који у суштини представља приврженост сопственом народу и држави.
У ширем смислу, национализам може значити приврженост властитом народу и његовим интересима, занемарујући интересе других народа.Појам се такође односи на доктрину или политички покрет по којем нација дефинисана у оквирима етничке припадности или националне културе, има право да конституише независну, суверену или аутономну политичку заједницу, базирану на заједничкој историји и судбини.
Сад наравно букне госпођа Драгана и почне још више да лупета, прво националсоцијализам – то су Хитлерови нацисти а не патриоте, и јос неких пар идиотлука да ми паде на памет реченица од најмлађег сина Хенрија 2гог, који рече: Таман кад бих пламсао у дивљој ватри, нико ме не би ни запишао да угаси пожар – његов најстарији брат Ричард Лављег Срца одговара: Јел хоћеш да креснем кремен и да видимо колико је то истина? Исто се тако ни ја бих испишкио на залуђену госпођа Драгану, не знам како да пламса, док год је овако испраног мозга.
Да припомогне својој супрузи Господним Милисав, поче да ми објашњава како је то све исто.
Наравно, ја будала – (беспослен поп и јариће крсти), па додам Немојте Милисаве са семантиком а он сиромах зину, очигледно нима те животиње у његовом обору, па кренем да разјасним: По широј дефиницији, семантика (реч потиче од грчког семантикос, или „значајно значење“ изведено од сема, знак) је наука која изучава значење речи. Семантика се често сврстава насупрот синтаксе, и тада се узима да семантика изучава шта нешто значи, док синтакса изучава структуре/облике онога чиме се нешто изражава (нпр. нечег написаног или изговореног).
Наравно, у њиховим застакљеним очима видим да још дуго и далеко имам да пливам узводно, а посебно ми се смучило стално прекидање, таман посла да сам се уплео да објашњавм шта је парламентаризам и колико је непристојно упадати у реч особи која вама нешто расветљава или објашњава. Ту моје наде пропадоше на дно мора борби као тежак ленгер. Установим да је просветитељство и основно образовање сигурно први корак у правцу било каквог напретка.
Семантика се разликује од онтологије (науке о егзистенцији) јер више говори о употреби речи него о значењу онога на шта реч упућује. Ово се огледа у аргументу „То је само семантика“, када неко покушава на основу онога што је истинито о речи извести закључак о томе шта је истина о свету.
Могуће је идентификовати још неколико значења речи семантика. Семантика је део лингвистике која се традиционално дефинише као наука о значењу речи, фраза, реченица, и текстова (било целих или њихових делова). Семантици се може приступити теоријски и емпиријски (нпр. психолингвистика). Декомпозиционо гледиште о значењу каже да значење речи може да се анализира атомистички, тако што ће се дефинисати њени подлежни саставни делови, тзв. примати. На овом гледишту заснован је језик мисли. Једно од предмета науке о значењу су сложенице, као и многобројни лингвистички изрази (хомонимија, синонимија, антонимија, полисемија, паронимија, хипернимија, хипонимија, меронимија, метонимија, холонимија, егзоцентричност, и ендоцентричност). Семантика обухвата и изучавање тематских улога, структуре аргумената, и њихову везу са синтаксом. Семантика се такође бави значењем и референцом, истинитим условом и анализом дискурса. Прагматика се често сматра делом семантике. Сетим се Христове Беседе на Гори – Јеванђеље по Матеји: Не бацај бисере пред свиње – и ту се тихо повучем испред овог бродом лудака (Das Narrenschiff (“The Fool-Ship”), a 15th-century German poem by Sebastian Brant.
У закључку овог увода схватих тужно стање где видим само себе и још тројцу који би се заузели за добробит Србији а уз то имали храбрости да јавно испоље свој патриотизам – родољубље.
Инат, непокорност, истинољубље и слободарство су најстабилнији ослонци српске нације и културе, да их нисмо имали сви би завршили или на Косовз, Марици, Чегру, Тимочкој Крајини или другде. Али имадосмо и Вожда Карађорђа, и Милоша Обилића и Стевана Синђелића и хајдук Вељка и тако даље ад инфинитум. У једном свом раније писању сам паметно закључио да ни сам отац нашет српског језика не би могао да нас разуме (много бре кулирамо и лајкујемо), храброст смо на неком бувљаку заменили за дрчност, некултуру, а племенитост за набуситост. Не знам који идиот је правио такве погодбе али нас је много оштетио.
Као што узех Вука за пример, да ставимо прст на чело и да се запитамо да ли би наши непревазиђени сатиричари (Радоје Домановић, Јован Стерија Поповић, Бранислав Нушић), могли да опстану у овом нашем данашњем паклу. Можда Домановић, јер је већ написао Мртво море.
Имамо лошу одлику да се често поредимо са Американцима (моја друга домовина) и да указујемо како смо паметнији и довитљивији од њих. С обзиром да Американце и њихов народ познајем у ситна црева да вас замолим да не лупетате. Само држава Тексас је скоро површине целе Европе. Просечан Американац никад није био ван Америке а пасоше има између 4% и 6% значе коме треба пасош кад ни у Мексико не иду. Ми бар знамо да употребимо по неку немачку реч: мало морген, шофершајбна, куплунг, шпорет итд., шпанску реч панталоне смо скроз отели или ми њима или они нама, француски армоар је код нас ормар. Ту и тамо на радију се чује и нека Каљинка или француска, италијанска песма. Шта од свега тога они јадници тамо имају? НИШТА. Што би се онда поредили са пропалитетима? Зар није боље поредити се са Русима, Французима, Италијанима, Немцима? Сигурно да јесте, али то нама нешто не гиба, јер увиђамо своју инфериорност, глупост, лењост и остале прљавштине. Исто тако и Госпођа Драгана чека да јој се врати смањена пензија али неће дупетом да мрдне. С обзиром да смо у великој већини тупоглава и нешколована нација – као што се да видети примера првог параграфа, нема потребе да вас нешто пазим и дадиљам, него овако простачким језиком крк-у-брк, па нек се буни и Драгана и Милена и Стојана, је сам већ питао Панту пекара да ли би се заузео за Драганину отету пензију пошто она неће да буде националиста, и Панта ми забрани улазак у његову пекару.

Ова кратка и свежа (јучерашња) андегдота само зарад оне Његошеве: У добру је лако добар бити, на муци се познају јунаци!
Или: Самообмана је убитачна и за људе и за народе
Познајем само петорицу људи, који су способни, школовани и паметни довољно да умеју проценити дубину провалије испред нас. Колико је 5 људи наспрам 7, 8 или 9 милиона? Једва 1.2%. Нешто ми се не мили да се ломатам за разне Гордане, Пантe пекара ако сви они чекају да им падне с неба. Треба неко да се попне на небо да млати те благодетне шљиве, али ми се све више чини да нећу ни ја да терам кера. Од тих петорице свима нам је од 65 до 82 године и ми полуслепи и полуглуви деде да се јашемо са неправдама као Дон Кихот са ветрењачама за добробит свију а ви да чекате неке преварантске донације ММФ-а, Еворпске Заједнице и сами своју главу под јарам да гурате са све уларом – то се зове дужничко ропство – мени савест забрањује да улазим у то село. Ви изволте. А ево вам и новог продавца Библије, ја своју већ имам друга ми не треба, али ето ѕа вас:

rewriting history image-141125_SCI_TexasTextbook.jpg.CROP.original-original.jpg

Могу и да вам преведем свих 10 команди тачно овако:
1. Дај паре
2. Лову на сунце
3. Дај харач
4. Овамо се плаћа закат
5. Узели смо ти земљу
6. Загадили смо ти воду
7. Сад хоћемо ваше ћерке и синове да се лајкују са нама па онда сви да кулирамо
8. Нема мрдања има да останеш на тој земљи и да је радиш за нас
9. Поклони се новом Богу у штрафтастој мантији.
10. Нови Бог у штрафстастој мантији има видео надзор над целим светом немој случајно да изврдаваш моје штрафтасте команде.

 

С обзиром да је претходна анализа имала неких 600+ странаа ово ће бити смо кратка монографија са мање од стотинак страница – знам да народ не воли да чита, на сопствену штету али водећи се тиме држим овај део нарочито кратак и концизан.
Да се прво разумемо да у Србији нема ни Д од демократије, ово је владавина руље по принципу какистократије – погледајте моју претходну књигу и тамо је све појашњено. ПРЕДУСЛОВ ЗА БИЛО КАКВУ ДЕМОКРАТИЈУ ЈЕ СЛОБОДА А МИ СЛОБОДУ НЕМАМО – ТАЧКА, Погледате развој париске комуне, пад Бастиље – затвора, први чин је био СЛОБОДА, није то случајно баш тако почело, С обзиром на мањак људства вође револуције (Робеспијер, Дантон, Мара – јакобинци) Њихов гнев је био тако ужасан да су уследиле масовне ликвидације Монтањарског конвента (са супарничким идејама) и гиљоине су се вероватно усијале од константног рада – е то је оно чему наши политичари треба да се радују – ја лично бих сваком главу двапут секао и побијао глогов колац кроз срце. Мишљења сам да је тај гнев производ тако бруталне владавине Луја 14тог и Мари-Антоанете, који су се разбацивали новцем док је народ ужасно патио – и Србију видим на сличној историјској прекретници. Једноставније речено, мора постојати корелација где је мерљиво којим путем што дуже угњетавани и пљачкани од стране амебоидне, импотентне и пљачкашке власти то ужаснији резултат до кога неминовно мора доћи. Видим бар 20 до 50 позитивних и лаких решавања, а да задржимо и Косово и Војводину а не да нас Могерини и тамо неки левачки савези НГО Кандић, Бисерко, повлаче за нос и протерују по неким судовима где је казна већ донета пре него што је човек укорачио у судницу. Ова револуција у Француској се звала париска комуна па одатле извор речи комунизам што је преводу само заједница, није никакав баук, да не мислите да ће Броз да се повампири – неће. Тражимо само слободу, независност и транспарентност. Ако остатак Србије неће да се залаже за вишље циљеве, не морам ни ја. Али барем да вам илуструјем како се једноставно и брзо може доћи до решавања најтежих проблема:
1. јака самостална пољопривреда, сточарство, ратарство, виноградарство
2. Образовање – не школство које ради по застарелим методама
3. Бела куга – пад наталитета – здравство
4. Одливање мозгова ван Србије
Е сад на једном листу папира сваки члан владе (уз Божију помоћ нека буде војна власт) да се изјасни у оквиру свог сектора шта и како планира да изведе за наредних 5 месеци, 5 година или било ког другог пратећег временског основа уз одговор како се тим делањем повећава и буџет и војна моћ Србије – без врдања. И било која власт да дође, да схвати један од простих закона физике са лоптом – што је јаче удараш ка земљи – лопта толико више одскаче од земље. Мишљења сам да овако једноставна питања може и свако дете да одговори ако има чисту савест уз искрене намере, само фукара може овде да проба да изврдава а за такве случајеви преки војни суд истог дана. С обзиром да све партије морају бити укинуте – или смо ми Срби неопевани тупавци који јос нису научили како да се понашамо у демократији, али пре ће бити да ни раније ни данас нисмо имали праву слободу да би могли да размишљамо трезвено и доносимо праве одлуке – стога, партије, коалиције, капут (Kaput – nemacka rec za gotovo – schluss, verboten – zabranjeno), ферботен, избацујемо из оптицаја.
По мојој рачуници, након ангажмана комунале полиције до максимума и драконских закона за све врсте прекршаја нарочито у медијима – граматичке грешке, прелаз Л у О, палатализација, једнина, множина, бројеви, родови, убацивање страних речи сурово кажњавати, али тако да казне расту геомеријском прогресијом и да листа криваца сваки дан објављује у неком формату да би и сам народ научио на туђим грешкама.
Чврсто сам уверен да лоше постављена дилема доводи до лоших резлтата и ствара још веће проблеме. Нећу да улазим у психолошку подлогу овог става, ако вас сврби погледајте РЕБТ (Rational Emotive Behavioral Therapy). Тај когнитивни процес је почео један од мојих професора још 1946те године и данас доминира модерном психотерапијом, чак и овде има пар професора који следе тај правац. Најједноставније – нема те болести (првенствено менталне) која сада држи целу нашу нацију у овако ужасном стању пасивности и апатије. Све се то може излечити и довести на своје место. Ко нам смета? Па политичари наравно. Ко би други. Да пробам једном илустрацијом да вам дочарам колико нам се зло пише:
Спреман сам да следим сваког ко има бољу идеју и брже решење, али сам мало скептичан, јер овакву комедију од расула нисам могао да нађем ни у Кафкиним апокалиптично апсурдним романима, нисам знао да овакав ужас може постојати. Сигурно сте и ви чули за латинску изреку завади па владај (divide et impera), докле да чекамо да се албански апетити шире и северно од Ниша, пензионери кукају, земљорадња паралисана, образовање кљакаво, деца беже из земље јер им Цеца, Синди, Минди и Венди дају кретенске представе о успеху кроз курвање и сакаћење српског језика и духа. Кад се неко сетио Његоша, Домановиха, Стерије, завета Немањића, чика Јове Змаја, недао Бог да се заинатим да поредим све то са духовним богатством свих ових фашистичких земаља где наша деца хрле.

politics-capitalism-capitalists-serbia-ukraine-border-atan908_low.jpg
Copyright cartoonstock.com ID atan908

When we deceive ourselves that we chose the lesser of two evils, we somehow forget that it was us that chose the evil in power today.

 

EN ESPANOL:
Lavado de cerebro encadenado
con ignorancia de capital con estupidez masiva

Esté atento a las similitudes entre Serbia y Cuba, pero las diferencias son mucho mayors.
Hoy me encontré con la Sra Dragana (se retiró con cerca de 68 años de edad, vivía en una pequeña Canada sin nada – chapucero Canadá, hablavamos sobre fracas de presidente Vucic y su promesa de aumentar las pensiones llega.
La Sra. Dragana dijo: Solo déjelo devolver lo que me ha llevado: será fácil para todos aceptar el aumento si alguna vez llega a … bla, bla, bla, bla.
Por supuesto, tontamente me hago una pregunta idiotica astuta: ¿Qué medios crees que estás luchando por algo en este país mientras estos serbios están en el poder? Pendejo, él va al pozo. Después de unos minutos de ver, veo que la mujer no tiene nada que decir, por lo que propongo luchar contra cualquiera que no represente los intereses de Serbia …
Dragana me cepilla bruto, duro y rapido: no soy nacionalista …
Entonces no puedo renunciar, entonces le pregunto: Entonces usted no es un patriota que ama a su país y no está listo para luchar por sus derechos, pensiones y cualquier otra cosa en Serbia.
La Sra. Dragana me corrigió con sarcasmo: simplemente no pertenecería a ese grupo que comenzó las guerras y mató a donde vinieron.
Nuevamente, caigo en la trampa con las palabras de que el nacionalismo es sinónimo de patriotismo, patriotismo, y esta pensión no caerá solo del cielo si no se lucha por ella. Así que continúo con la definición Nacionalismo o nacionalismo es un concepto que esencialmente representa el compromiso con la propia gente y el estado.
En un sentido más amplio, el nacionalismo puede significar apego a su propio pueblo e intereses, ignorando los intereses de otras naciones. También me refiero a una doctrina o movimiento político según el cual una nación se define en términos de etnicidad o cultura nacional, tiene el derecho de constituir una política independiente, soberana o autónoma. comunidad, basada en la historia y el destino común.
Ahora, por supuesto, el desconcierto de madame Dragana comienza a paralizar aún más, el primer socialismo nacional: estos son los nazis de Hitler y no los patriotas, y otros idiocomes caen en la sabiduría de una frase del hijo más joven, Enrique II, que dijo: “Si estuviera en llamas Nadie me habría pedido que apagara el fuego, su hermano mayor, Richard el Corazón del León, respondió: “¿Quieres que rompa el cuarzo y veas cuán cierto es?” Del mismo modo, no habría impreso en la paralizada Sra. Dragana, no sé cómo flaquear, siempre que este sea un cerebro con el cerebro lavado.
Para ayudar a su esposa, Sr. Milisav, comenzó a explicarme que todo es lo mismo.
En esta ocasión, vi que ya estamos en el fondo de la estupidez.
Por supuesto, soy un tonto – (un iglesiano padre solitario y mandibulas son bautizados), así que agrego a No Milisavi con una semántica, y él es un hijo pobre, obviamente no hay ningún animal en su centavo, y voy a aclarar: Por definición más amplia, la semántica (la palabra deriva de los semánticos griegos, o “significado significativo” derivado del punto y coma, el signo) es una ciencia que estudia el significado de la palabra. La semántica a menudo se clasifica frente a la sintaxis, y luego se necesita la semántica para aprender lo que significa, mientras que la sintaxis estudia las estructuras / formas de lo que expresa (por ejemplo, algo escrito o pronunciado).
Por supuesto, en sus ojos vidriosos, veo que tengo que nadar río arriba durante mucho tiempo, y he sido particularmente cauteloso con la interrupción constante, el trabajo oportuno que logré explicar qué es el parlamentarismo y cuán indecente es caer en la palabra de una persona que te ilumina o explica algo. Aquí mis esperanzas cayeron al fondo del mar como un gran problema, de mui pesado ancla. Establezco que la Ilustración y la Educación Primaria son ciertamente el primer paso para cualquier progreso.
La semántica difiere de la ontología (la doctrina de la existencia) porque habla más sobre el uso de las palabras que sobre el significado de a qué se refiere la palabra. Esto se refleja en el argumento “It’s Only Semantics”, cuando uno trata sobre la base de lo que es verídico acerca de la palabra para llegar a una conclusión sobre cuál es la verdad sobre el mundo.
Es posible identificar algunos significados más de semántica. La semántica es una parte de la lingüística que se define tradicionalmente como una ciencia del significado de palabras, frases, oraciones y textos (ya sean completos o partes de ellos). La semántica se puede abordar teórica y empíricamente (por ejemplo, psicolingüística). Una vista en descomposición del significado dice que el significado de una palabra puede analizarse atómicamente, definiendo sus correspondientes partes constituyentes, recibir. Este lenguaje se basa en el lenguaje del pensamiento. Uno de los temas de importancia son los complementos, así como numerosas expresiones lingüísticas (homonimia, sinonimia, anthonymy, polisemia, paronymy, hipernippy, hiponimia, mermonium, metonimia, holonomía, exocentricidad y endocentricidad). La semántica también incluye el estudio de los roles temáticos, la estructura de los argumentos y su relación con la sintaxis. La semántica también trata sobre el significado y la referencia, una condición verdadera y el análisis del discurso. La pragmática a menudo se considera parte de la semántica. Recuerdo las palabras de Cristo en el Monte – Evangelio de Mateo: no arrojes las perlas delante de los cerdos – y me retiro silenciosamente frente a esta nave de locos (Das Narrenschiff (“El Barco Tonto”), y el poema alemán del siglo XV de Sebastian Brant.
Al concluir esta introducción, me di cuenta de la triste situación en la que solo me veía a mí y a otros tres que se encargarían del bienestar de Serbia y junto con ellos tuvieron el valor de manifestar públicamente su patriotismo: el patriotismo.
Contrariosmos (inat), la incredulidad, la veracidad y la libertad son el apoyo más estable de la nación y la cultura serbias, de que no los tendríamos a todos en Kosovo, Marica, Cegar, Timocka Krajina ni en ningún otro lado. Pero también tuvimos Vozd Karadjordje, Miloš Obilić y Stevan Sinđelić y Hajduk Veljko, y así sucesivamente hasta el infinito. En uno de mis primeros escritos, llegué a la sabia conclusión de que incluso el padre del idioma serbio no podía entendernos (somos muy alegres y arrulladores), reemplazamos el coraje en un mercado de pulgas con un pésimo círculo, y la nobleza de la sagacidad. No sé qué idiota hizo tal contrato, pero nos hizo mucho daño.
Cuando tomé Vuk, por ejemplo, me puse un dedo en la frente y nos preguntamos si nuestros insuperables personajes satíricos (Radoje Domanovic, Jovan Sterija Popovic, Branislav Nusic) podrían sobrevivir en nuestro infierno actual. Quizás Domanovic, porque ya escribió el Mar Muerto.
Tenemos una mala reputación para comparar a menudo con los estadounidenses (mi segunda patria) y señalar que somos más inteligentes y más ingeniosos que ellos. Desde que conozco a los estadounidenses y su gente en el intestino delgado, les pido que no molesten. Solo el estado de Texas se encuentra casi en toda Europa. El estadounidense promedio nunca ha estado fuera de Estados Unidos y los pasaportes tienen entre 4% y 6%, lo que significa que necesita un pasaporte cuando ni siquiera va a México. Al menos sabemos que lo usamos para una palabra alemana: una pequeña manana, gasa, cocina, camarero, etc., hemos secuestrado por completo los pantalones de palabra en español, ya sea para nosotros o para ellos, el armario francés es con nuestro armario. Hay un Kaliinka o una canción francesa, italiana en la radio. ¿Qué hay de todas esas personas pobres allí? NADA DE NADA. ¿Qué se compararía con los fracasos? ¿No es mejor compararlo con los rusos, los franceses, los italianos, los alemanes? Claro que sí, pero no nos conmueve, porque vemos nuestra inferioridad, estupidez, pereza y otras suciedades.
. Del mismo modo, Sra. Dragana está esperando que se le devuelva una pensión reducida, pero no se mudará. Ya que estamos en la gran mayoría de tupoglavas y naciones no educadas, como puedes ver en el primer párrafo, no hay necesidad de que cuide de ti y te dé algo, pero este tipo de lenguaje libre krk-u-brk, que así sea, y Dragan y Milen y Stojan Ya le pregunté al Panta panador y el chofer de autobus, si retiraría la pensión de Sra. Dragana porque no sería nacionalista, y Panta me prohibió ingresar a su panadería.
Esta breve y fresca (ayer) andegdota solo para la de Njegosheva: ¡Es bueno ser bueno en bien, los héroes son héroes conocidos, solamente en Guerra y confrontaciones armados!
O: la abnegación es autosuficiente para las personas y para el nacion.
Solo conozco a cinco personas que son capaces, educadas y lo suficientemente inteligentes como para poder evaluar la profundidad del allanamiento que tenemos enfrente. ¿Cuántos son 5 personas versus 7, 8 o 9 millones? Apenas 1.2%. Algo que no me gusta holgazanear para varios Gordana, Pante Bakers si todos esperan caer del cielo. Alguien tiene que trepar al cielo para cortar esas benditas ciruelas, pero me parece que ni siquiera voy a bombear mis granos. De estos cinco, todos tenemos entre 65 y 82 años, y somos poco entusiastas y poco entusiastas, cabalgamos con injusticia como Don Quijote con molinos de viento para el beneficio de todos, y usted está esperando algunas donaciones fraudulentas de IMF, Union Europeana y tu propia cabeza bajo el yugo para empujar con todo el mago – se llama esclavitud de la deuda – me salva de la conciencia por entrar en esta aldea. Usted sale. Y aquí está el nuevo vendedor de libros de la Biblia, ya tengo mi propio otro, no lo necesito, pero tú eres tú:

rewriting history image-141125_SCI_TexasTextbook.jpg.CROP.original-original.jpg

Puedo traducir los 10 comandos exactamente así:
1. Da dinero
2. Amar al sol
3. Dar la liebre
4. Hay una matanza aquí
5. Tomamos tu tierra
6. Te hicimos agua
7. Ahora, queremos que tus hijas e hijos estén locos con nosotros, entonces todos nos besamos
8. No hay humor para permanecer en ese país y trabajar para nosotros
9. Regálate al nuevo Dios en un manto de gres.
10. El nuevo Dios en el manto peludo tiene videovigilancia en todo el mundo, no corras por accidente mis comandos aleatorios.
Dado que el análisis anterior tenía más de 600 páginas, esta será una breve monografía con menos de cien páginas. Sé que a la gente no le gusta leer, a mi costa, pero mientras tanto, mantengo esta parte particularmente breve y concisa.
Para entender primero que no hay ni D en la democracia en Serbia, esta es la regla del gobernante según el principio de la kakistocracia: mira mi libro anterior y todo está aclarado. LA PRERREQUENCIA PARA CUALQUIER DEMOCRACIA ES LA LIBERTAD Y NO TENEMOS LIBERTAD – PUNTO Y DOCTOR, usted está viendo el desarrollo de la Comuna de París, la caída de la Bastilla – Prisión, el primer acto fue LIBERTAD, no sucedió así. Dada la escasez de personas del líder de la revolución (Robespierre, Danton, Mara – Jacobins), su ira fue tan horrible que la liquidación masiva de los Montagu Conventa (con ideas rivales) siguió; Los guilloquíes probablemente estaban ardiendo con un trabajo constante, eso es lo que nuestros políticos deberían estar esperando. Yo personalmente cortaría cada cabeza dos veces y fumaría una bala en el corazón. Creo que esta ira es el producto de un régimen tan brutal como el de Luis XIV y Mari-Antoanette, que fueron dispersados con dinero mientras la gente sufría terriblemente, y veo a Serbia en un hito histórico similar. Para decirlo de manera más simple, debe existir una correlación donde se pueda medir de qué manera, mientras sean oprimidos y saqueados por las autoridades ameboides, impotentes y saqueadoras, este terrible resultado, al que inevitablemente debe llegar. Veo aproximadamente 20 a 50 la resolución positiva y luz, y para retener y Kosovo y Vojvodina, y no a nosotros Mogherini y hay algunas alianzas Levack ONG kándico Biserko, tirando de la nariz y expulsados por algunos cortes donde sanciones ya pasaron antes de que el hombre En la sala del tribunal. Esta revolución en Francia se llama la Comuna de París y que es el origen de la palabra comunismo como una comunidad de traducción, no un fantasma, eso no quiere decir que Broz se va regresar como un Vampiro – no. Solo buscamos libertad, independencia y transparencia. Si el resto de Serbia no quiere perseguir metas más altas, no es necesario. Pero al menos para ilustrar lo fácil y rápido que puede llegar a resolver los problemas más difíciles:
1. agricultura independiente fuerte, ganadería, cultivos de campo, viticultura
2. Educación: no es una escuela que funciona con métodos desactualizados
3. Plaga blanca – defecto de nacimiento – salud
4. Salida del cerebro fuera de Serbia

Ahora, en una sola hoja de papel, cada miembro del gobierno (con la ayuda de Dios sea una potencia militar) declare en su sector qué y cómo planea realizar durante los próximos 5 meses, 5 años o cualquier otro marco de tiempo con la respuesta de cómo el equipo Al hacer esto, aumenta el presupuesto y el poder militar de Serbia, sin exagerar. Y cualquier poder para entrar, para entender una de las simples leyes de la física con una pelota, cuanto más fuerte tocas el suelo, la pelota se aleja del suelo. Creo que cualquier niño puede responder a estas preguntas tan simples si tiene la conciencia tranquila con intenciones honestas, solo el fukar puede testificar aquí para perdonar, y en tales casos, un tribunal militar el mismo día. Dado que todas las partes tienen que ser abolidas, o no somos serbios que todavía no hemos aprendido cómo comportarnos en una democracia, pero será que antes, incluso hoy, no teníamos libertad real para poder pensar cuidadosamente y tomar las decisiones correctas. Por lo tanto, partidos, coaliciones, abrigos (Kaput – una palabra alemana para casi – schluss, verboten – prohibido), ferboten, eliminamos de la circulación.
Según mi relato, después de desplegar la fuerza policial al máximo y las leyes draconianas para todo tipo de violaciones, especialmente en los medios de comunicación: errores gramaticales, el paso de L a O, palatalización, singularidad, plural, números, géneros, inserción de palabras extranjeras severamente castigadas, progresión geométrica y que la lista de culpables se publica en un formato todos los días con el fin de enseñar a la gente ellos mismos en los errores del otro.
Estoy firmemente convencido de que el dilema mal establecido conduce a resultados pobres y crea aún más problemas. No quiero entrar en la base psicológica de esta actitud. Si tiene ternura, vea REBT (Rational Emotive Behavioral Therapy). Este proceso cognitivo fue iniciado por uno de mis profesores en 1946 y hoy domina con la psicoterapia moderna, incluso aquí hay algunos profesores que siguen este curso. Lo más simple: no hay enfermedad (principalmente mental) que ahora mantenga a toda nuestra nación en este terrible estado de pasividad y apatía. Todo esto puede ser curado y puesto en marcha. ¿Quién nos molestó? Bueno, políticos, por supuesto. ¿Quién más? Para probar una ilustración para atestiguar cuán mal está escrito: Estoy listo para seguir a alguien tiene una idea mejor y más rápida solución, pero soy un poco escéptico, porque este tipo de caos comedia no pude encontrar incluso en novelas apocalípticas absurdos de Kafka, no sabía que pueda existir este horror. Seguramente usted ya se entero de la división América diciendo et impera (divide y vencerás), cuánto tiempo hay que esperar a que los apetitos albaneses más amplias y al norte de Nis, pensionistas lamentan, la agricultura paralizada, la educación cojera, los niños huyen del país porque Ceca, Cindy, Mindy Wendy y dar algunas ideas tontas sobre el éxito de la prostituyó y la mutilación de la lengua serbia y el espíritu. Cuando alguien se acordó Njegoš, Domanovic, Sterija votos Nemanjica, tío Jova dragón, Dios no permita que yo realmente quiero comparar todas las riquezas espirituales de todos estos países fascistas donde nuestros hijos se precipitan.

politics-capitalism-capitalists-serbia-ukraine-border-atan908_low.jpg

 

Copyright cartoonstock.com ID atan908

When we deceive ourselves that we chose the lesser of two evils, we somehow forget that it was us that chose the evil in power today.
Whenever we lie to ourselves that we chose only the LESSER of two evils – we like to forget that we still chose evil.
Cuando nos engañamos a nosotros mismos que elegimos el menor de dos males, de alguna manera olvidamos que fuimos nosotros los que elegimos el mal en el poder hoy.

Iliya Pavlovich PhD please visit:

http://www.lulu.com/spotlight/iliya

 

 

Proposed solutions, much of it in Serbian, so let’s go back 12 years

РЕШЕЊЕ, SOLUTIONS:
Since much of it will be in Serbian let’s see what I wrote on that topic 12 years ago (published in Baltmore, MD. and Alaska):

 

http://www.sitnews.us/0206Viewpoints/020306_iliya_pavlovich.html

 

Aaaaaaaaaaaaaaaaw those Serbians
By Iliya Pavlovich

February 03, 2006
Friday

 

In view of today’s conflicts in Kosovo, where Albanian (drug trafficking, prostitution, white slavery funded operations) violence against a Serbian minority is tantamount of danger of being an extinct nation, we make more fuss about the endangered whales, seals, flowers and minerals, and much less about a rarely valuable contributor to our own humanity.

My son was born at St. Vincent’s hospital in downtown NYC, Manhattan, Greenwich Village – so by all standards he’s an American.

I am not. I was born is Belgrade, Serbia, but being a self-appointed American (by choice) I gave myself many of the “American rights”- (probably various delusions, that I am still trying to decipher).

In my early views on America as a country and a culture (word culture used in a most generous sense), I saw it fit to endow my son with his European heritage, as I was strongly convinced that the greatness of America is derived from the “frontier spirit” that can be found even among more recent immigrants (like myself). It was that “frontier spirit” that always gave you more power, more resilience, more impetus to try new things ­ and that is why America has produced the most Nobel Prize winners on Earth (probably another one of my partially accurate delusions ­ but maybe it’s not).

Let me try to translate the following into English. This a quote from M. Danojlic’s book “Personal things” published 2001:

“Kada se samo setim u sta sam sve verovao, koga sam sve uzimao ozbiljno, sta mi se sve cinilo jasno kao sunce … Ne, ne odricem se svojih zabluda, naprotiv, samo ih idioti nemaju, i jedino ih podlaci ne priznaju. One su sustastvena iskustva naseg postojanja. Do konacnih i nepomerljivih istina ionako se nikad necemo probiti. Ostaje nam dostojanstveno i posteno suocavanje sa nasim ogranicenjima, posrtanjima i protivrecnostima.” (Milovan Danojlic)

translation: “When I only think of all the things I believed in, all the people I took seriously, and it all appeared very clear to me No, no, I’m not reversing my delusions, to the contrary, only idiots can have no delusions, and only the crooked ones will not admit to ever having them. Our delusions are integral parts of our existence. To ever arrive at permanent and final accuracy/truth is most impossible so all we have left is our own weaknesses, our own limitations, our own existence and contradictions with daily stuttering in pursuit of [wider truths].”

We are all entitled to all sorts of delusions and they should be guarded and dear to us. Without those delusions we’d be paralyzed in some small Balkan war laden country with God-only-knows what type of tyrant for president. It is our permanent and mature views that have grown out of uncovering those delusions so it’s quite good to have them and work with them, never to entirely suppress them. In the following few paragraphs (and images), I shall offer you two widely opposed views on the same people (Serbians), you can choose which delusion to keep, and which to reject.

Here is a rather simplistic (and possibly partially delusional) view on some Serbians that is vastly unknown (even in Serbia).

Let me give you a visual presentation what my son view when he watches me. Here is the image that my son described to me. My nickname often being “buzdovan” ­ the large wooden bat with nails as pictured below. Now in all truth, I am 6’4″ and one of the shortest guys among my Serbian friends (strangely enough most are 6’5″, 6’6″ and over) ­ so we do look like giants and his vision is understood (he is now about 6’4″ himself).

Within this colossal image it is hard to see what I determined is a very deeply embedded feeling of justice, democracy, charity and kindness ­ and they all seem totally incompatible with the images I offered here. Let me give you three small chapters (literature, based on eyewitness accounts, published as fiction):

1. During the Winter of 1915 as the Austro-Hungarian forces (mainly composed of Bosnians, Croats, Checks, Slovaks and other Slavic people in light blue uniforms) were advancing through the North Eastern Serbia (Valjevo, Sabac, Macva region), the peasants came out of their homes and gave the passing occupiers prunes, bread, apples, milk or whatever the little food they had. They spoke a common language and it was later established that the conquering army didn’t look like the victorious army of the mighty empire, but rather a the scared common-folk grouped by force of conscription and threatened by the Austrian and German officer staff to go to battle. Serbian villagers had this rarest of human qualities (mercy, charity, forgiveness) called MILOSRDJE, for which there isn’t even an adequate word in most languages with a few exceptions (Greek: ELEOS, Hebrew: Gemuilt Chasidim)

2. During the retreat of the Serbian Army (Summer of 1916), a Serbian sentinel surprised a Bulgarian (opponent-enemy) soldier who was taking a rare bath in the nearby river. It turned out that the Bulgarian was a sergeant, while the sentinel was only a private. The two languages are somewhat close and it is very easy for them to understand one another (especially in those times when there were no such new words as: cell-phone, TV-set; download, upload, Internet, etc.). The Bulgarian tells the captor: Batko (brother in Bulgarian) I am wounded and I was trying to wash my wound, how far are you taking me? I may not be able to walk any long distance. The Serbian sentinel puts his captive on the back of his horse and walks him a good 11km (7.5 miles) to Serbian headquarters. As the strange party is arriving the young sentinel sees one of the lead commanders of the Serbian Army, General Stepa Stepanovic (later duke – Vojvoda), pacing in front of his log cabin that served as the staff quarters. A day later the young sentinel is summoned to the General’s quarters. He is terrified that he will be reprimanded for having given the captured enemy his horse while he walked on foot. To his amazement the General listened patiently while the private was explaining that the Bulgarian sergeant was wounded and could not walk, so in his view there was no need to further torture the one who is already suffering. The General congratulated the soldier and blessed him with words: “may you and yours be prolific and populous so that the face of our nation is always saved by people like yourself, it is an honor for anybody to be your prisoner, as it is an honor to be your commander”

It took the private a few days to fully understand how did he ever earn such praise as in his view he did the only decent thing he could do and barely had any choice in the matter.

3. From the book “Personal things” from Milovan Danojlic published 2001 same type of events that he recalls in his youth (1944 and 1945) chapter “Nasi i njihovi” (translated as Ours and theirs) page 14 in loose translation:

“Before the communist partisans were consolidating their power in the aftermath of WW2, the Chetniks ruled some villages in Serbia proper and their rule was obeyed. As the most villages had members in both armies that were often opposed to one another as well as to German occupiers, the villagers never knew which side to turn to. At an earlier point in the war the village mayor was close to the author’s (Danojlic’s) father, who was pro-Chetnik and often had advance notices when the chetnik-troikas would be coming to town, usually in pursuit of their prime enemy (the other Serbians who joined the communist lead partisans). Danojlic states that he was often sent on a clandestine mission by his father with words: “Go to so-and-so, and tell them to hide tonight and tomorrow, while “ours” are here. To the common villager “ours” were closer but “theirs” were not immediately discarded and belittled. Danojlic continues:

“A warning to the non-compliants or “theirs”, of the impending doom, to be perpetrated by “ours” was, to me, one of the highest forms of tolerance and a deeply rooted democratic principles. Opposing views were tolerated, even understood and guarded, so that even utopian communism was (as bad as it was) watched after and protected in spite of the prevalent opposing beliefs. The communists in those days were thought of as pro-Russians, hotheads, idealists who keep preaching topics of the impossible justice and unattainable freedoms with non-balanced equality. There are stories that should be told, regardless of veracity and fact-finding.”

IN CONCLUSION: The present day Serbia (in spite of my son’s imagery) is not some God-forsaken country of mountain goats and giants with medieval torture systems, but a simple group of good-natured people who are probably the closest to the American view on democracy in countless ways. So much was the Clinton implemented NATO bombing of Serbia received as a shock by these peaceful people (true even in the most peaceful people there will be criminals, tyrants and similar bad apples) ­ but if the society overall is endowed with such strong Christian values and endless generosity, Clinton should have thought twice about his legacy which will stay forever besmirched by those thoughtless acts.

Iliya Pavlovich
Deerfield Beach, FL – USA

About: Iliya Pavlovich, PhD, sociology, culture, Europe, international relations and a frequent commentator at Baltimore Independent Media Center.

С ОБЗИРОМ ДА ЋУ БИТИ НАПАДАН, ПЉУВАН, ОБЕЗВРЕЂАВАН, ОД ЉУДИ КОЈИ МИ НИСУ РАВНИ, ОДЛУЧИО САМ ДА НЕ БАЦАМ БИСЕРЕ ПРЕД СВИЊЕ – ЈЕВАНЂЕЉЕ ПО МАТЕЈУ 7:6 ‘- БЕСЕДЕ НА ГОРИ

СТОГА СЕ ДРЖИМ СРПСКЕ ПОСЛОВИЦЕ : ПРЕМА СВЕЦУ, И ТРОПАР

НЕМА НИКАКВЕ КОРИСТИ ОД АКАДЕМСКОГ СРПСКОГ НИТИ УЗВИШЕНОГ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА, ОВИ НАШИ СУ ТОЛИКО КРАТКОТАЛАСНИ ДА НИ ДО МОГ САРАЈЕВА НЕ ДОБАЦУЈУ – А КАМОЛИ ДА СХВАТЕ АЛЕГОРИЈЕ, МЕТАФОРЕ. СТОГА КОРИСТИМ ЈЕЗИК, ГОВОР ПРИЛАГОЂЕН УШИМА ОНОГ КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕНО, БЕЗ УВИЈАЊА, ПА ГДЕ ПУКНЕ, НЕКА ПУКНЕ.

СА ДУБОКИМ УВЕРЕЊЕМ РОДОЉУБЉА И ЧВРСТИМ ОСЕЋАЈЕМ ПАТРИОТИЗМА, ПОУЗДАНО ТВРДИМ ДА ИМАМО И ДУХОВНО И МАТЕРИЈАЛНО БОГАТСТВО КОЈЕ ЈЕ МАХОМ НЕИСКОРИШЋЕНО, САМО ЗБОГ НАС САМИХ. СТОГА ПРЕДЛАЖЕМ ОВАКО СУРОВЕ И КОРЕНИТЕ ПРОМЕНЕ, А НЕ БИХ СЕ ИЗНЕНАДИО ДА ПОНЕГДЕ НА ПОВРШИНУ ИСПЛИВА МАЛО ГНЕВА И ГОРЧИНЕ, ПРИХВАТАМ СВОЈЕ СЛАБОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА, А ЧИТАОЦИ НЕКА САМИ ДОНОСЕ СВОЈ СУД

Multi prong: Political and economic, social, followed by appropriate subdivisions.

Вишеструко, политичко и економско и друштвено, уз адекватне поднаставке.

Enlightenment comes first

Просветитељски дух мора први

Да кренемо са исцељењем, прво морамо признати и прихватити своје грехове и грешке па макар то звучало и Библијски, тек након тога можемо кренути ка унапређењу и исцелењу, опроштају.

To start with cure, to advance, we have to admit and accept our sins, mistakes, even if it sounds Biblical, and only afterwards we move towards improvements, betterment, forgiveness, cure.

Аналогно томе, тек кад увидимо своје галактичко незнање, можемо почети стицати знања, морао сам мало да дкрадем од Сократа.

The analogy is that, once we grasp the galactic vastness of what we do not know – we may begin to learn and to know – pardon my ripping off Socrates.

По узору на Спарту, распуштамо Скупштину и једино законодавно тело постаје Веће грађана, по двоје из сваке српске општине бирано директно од грађанства, морају бити старији од 50 година, не смеју припадати ни једној странци, док гласачи морају испунити образац где се сваки кандидат изјашњава на десетак (да-не) основних питања, без увијања. Ценим Војслава Шешеља али је пре пар дана изјавио да је КОМАДАНТ овога или онога урадио то и то. КОМАДАНТ је неко ко се бави комадањем, а није КОМАНДАНТ. Нећу да толеришем неписменост па макар и да је докторирао права са 12 година старости. Маја Гојковић оргазмира кад издаје опомене, искључења и остала кажњавања, то је неприхватљиво. Сви чланови Већа морају имати материјално јемство којим се гарантује непоткупљивост, а у противном власт узима сва имања.

As modeled on the Spartan system of government, we will dissolve our Parliament, and take up the Elder’s council of people over the age of 50. Each borough (county) will select two members (neither may belong to any party), and must clearly answer a simple set of dozen alternative questions (yes-no), as to have a well-informed body of voters. Vojislav Seselj butchered the Serbian grammar and Maja Gojkovic has an intense post-menopausal orgasm each time she issues her “warnings and expulsions” at the first sign of dissent – unacceptable in a civilized society which must have a viable opposition. All members of the Elder Council must have considerable possessions which will warrant their integrity, under the threat of being re-possessed by the state.

Садашњи систем се базира на посредништву, и отвара могућност лоших интерпретација воље народа, такве грешке нам не требају, а да не помињемо поткупљивост и продавање утицаја, узимања процента од разних квази-приватизација, где се новац врти без да се оплођује, што отвара безброј могућности злоупотребе и крађе

Today’s system is based on intermediary representation, which opens the doors to theft, misrepresentation and misunderstanding of the will of the voters – we no longer need such errors. Moneys are being circulated in a self-enclosed fashion without regeneration, without usage and intent for earnings which allows more possibilities for fraud, theft, embezzlement.

Приликом пуштања немачких Хитлер’југенда (омладине) руске жене су их поздрављале цвећем и речима вратите нам се опет, али без оружија (Komm wieder, aber ohne Wаffen) – Словенска душа. Сви нас могу следити у том доброчинству.

During the release of Hitler-Jugend from Russian POW camps, Russian women greeted the departing German youth with words “Come again, but without arms” (Komm wieder, aber ohne Wаffen) – Slavic soul. Anybody can follow us with such grace and mercy.
CHANGE OF PLANS: no more translations for this (first edition), but if you merit my attention with upwards of 10,000 hits, the second edition will be made available in other languages. The thought behind this is “act locally – think globally” or in one word: GLOCALLY

Промена плана: нема више превода, јер прво морамо деловати локално, тек након тога мислити глобално. Оног момента кад овај пројекат добије димензију изнад 10,000 подржавања, ни случајно да не буде лајковања, јер за лајковањне предвиђам затвор као и за остале стране речи. Где год има Српских речи то мора да доминира. Тачка.

ДА МИ МАЛО БРЖЕ ПРИВЕДЕМО ОВУ АГОНИЈУ КРАЈУ

1. ВУЧИЋ ЈЕ НЕСПОСОБНО ГОВЕДО КОЈЕ ПЛАЧЕ, мама види, поломили ми наочаре у Босни. Ниси бре једини који носи наочаре, ја их носим од 6те године, тукао сам се кад је морало, играо кошарку, добијао по носу и по наочарима ломио сочиво ми забадало у аркаду па нисам плакао мами, али од детињства сам научио да морам да имам 3 пара наочара, диоптрија се мења с годинама колико пута сам сео на своје цвикере и опет нисам плакао мами. Таква плачипичка нема права ни две овце да чува, бојим се да их не погуби, а камоли Србију (земљи вечних јунака да представља као задњи бескичмењак.
2. Оде он код Ангеле Меркел тамо ни помена нема ни Bild, Der Spiegel, Sueddeutsche Zeitung, а он се дрипац тримфално враћа као да је сам освојио цео Рим, постигли смо Перу, Панту, Мику, Лазу. Кога бре тај лаже, па нисмо сви неписмени неки од нас говоре и мало страних језика (ја баратам мало језиком папиаменту (прострањен у Холдандским Антилима, подврста Креолског) италијанским, лошим португалским, француским, руским, лошим латинским јоћ лошијим грчким, добрим немачким, абнормално добрим енглеским и пристојним српским језиком.
3. Оде он у Брисел да се додворује Могериновој и на крају их Албанци све изиграју. Е онда се више никад не иде у Брисел, сем ако не одемо да их покоримо, а они као гарантори тих тупавих споразума нека се носе са Албанцима, у противном нам само сметају. Са таквим пријатељима, нам не треба непријатељ.
Schluss, vertig, verboten, sikter, доста будалесања и плакања за цвикерима, drauss, down with traitors and impotence with ineffectiveness painted in purple inadequacy. Go away, get lost, get a day job.
Tаквом шепртљи не бих ни метлу поверио да чисти скупштину нити било коју јавну установу. Немој случајно да се нађе неки паметњаковић да нам објашњава како је унапређен водовод или како је онај мутивода Синиша Мали офарбао гелендере и поштанске сандуке. Чега се паметан стиди, тиме се луд поноси. Који бре конкретан успех, нигде ни један. Све пресипање из шупљег у празно и бојадисање. Донели су ОБЕЋАЊА О ИНВЕСТИЦИЈАМА А ОВАМО РАСПРОДАЛИ СРБИЈУ НА БУБАЊ.
Јел није довољно за наук како је Трамп повукао потписан споразум са Ираном, Ираком, јел се и ви млади мајмуни дичите таквим потписима?
Јел памти неко да су и Немци потписали Версајски мир па прогутали Аустрију за доручак и Пољску за ручак, па онда хтели и остатак света? Шта би? Рани знаци склерозе? Бежали сте са часова историје?
Додатно Вучков брат је имао окршаја са законом одмах то чини обојцу неподобним. Било какво сексуално или противзаконито понашање доводи до моменталног укидања свих функција, па ако сте Харе Кришне у наредном животу боље да се пазите, данас нам само сметате.

Ако нема нико да замени Зорану Михајловић, лично идем на саобраћајни факултет да нађем двоје клинаца који то исто умеју да раде за упола пара, а не да нам се одливају мозгови ван Србије. Дупло строжије важи за Ану Брнабић, она нека буде сексуално девијантна код своје куће или у Британији али овде није НЕЗАМЕНЉИВА, њен нјвећи недостатк је то што је Вучко Плачипичкао поставио за премијерку да би се додворио западу који нас константно сатанизује стога и њој следи нога у дупе, не треба нам такав профил, на основу кога Вучко може да се пува како је већи Католик од Папе.
ИСТОРИЈСКА ПАРАЛЕЛА, АНАЛОГИЈА: Најсуровији чувари Аушвица су били Јевреји које су Нацисти врбовали за тањир хладне супе, па да се докажу својим Фелдвебелима и осталој Германској гамади, ти исти Јевреји су били најсуровији према својим сатанизованим сународницима, е ту је квака. Додатно израз хелсиншки синдром-комплекс је први пут примењен тек oko 1960тих и 1970тих у време кад се Пати Херст нашла у одбрани својих киднапера, уместо да реагује уобичајено и да се придружи оптужби. Eтo бaш ту падају ти наши стручњаци јер не схватају корелацију и узајмно деловање различитих социолошких притисака кроз време и простор, споменусмо једном да Александар Велики не би ни своје пертле умео да зашнира у данашње време нити би Јулије Цезар знао да користи ручни часовник. Треба бити јако мудар и добро поткован да се створи једна плодна средина која ће одржати и нашу земљу, људе, здравство, стоку, образовање, медицину и кренути даље, без повијања кичме. Довољно смо сатанизовани од Запада да се претварамо у про-западне тамничаре свог народа.
Најомиљенији ми је Коферче Ивица Дачић, који се удружио са Слобом, Војом, Борисом, Зораном, Томом и сада са Вучком то је прави несаломљиви политичар који плива у свим водама и као мачка се увек дочека на ноге без обзира одакле пада. Е баш зато и он напоље, а и није баш нешто талентован за стране језике ако не рачунамо гроктање, то да нам буде министар страних послова? Ви мора да сте много духовитији него што ја могу да схватим. Да није тужно било би смешно.

Имам намеру да поменем једног великог српског добротвора, и верног другара, који је до сада, пролеће 2018те у задњих 8 до 10 година скупио преко 3 милиона америчких долара и даривао народу без икакве надокнаде, не узимајући ни пребијене паре за себе, па чак ни за путне трошкове. То помињем да бих вас питао колика је та цифра кад се претопи у гелендере и поштанске сандучиће, а уједно да сагледамо важност и сврсисходност људи који су изистински племенити родољуби у односу на мутиводе који фарбају гелендере, размислите па сами себи одговорите, ја свој одговор већ имам, ако вас интересује како да се придружите овом племенитом раду, изволите ме контактирати, и ја сам ту даривао нешто скромно.
Заједнички цела државна гарнитура сама себе глорификује тако што узима промашаје још већих тутумраковића и онда се бусају у груди како су офарбали гелендере или поштанске сандучиће, па где вам је мозак бре људи, има ли ту С од Србије у вашем пувакању и преувеличавању мрава у слонове. Нико вас не шмиргла 1 посто ван Србије, огребете се за хотеле и путовања да млатите празну сламу па вам онда нека раније генерација сместила ово или оно. Склањај се бре марво. Ако цео свет признаје мудрости Карла Фон Клаузевица морате и ви, јер се свака неуспела политика може нставити само ратом, јел нас ту гурате као да смо сви сомови?
Да вам дам један мали пресек зашто сте све укењали

Сва политика има два кобна чиниоца: извршну власт, и јако комплексно друштво којим управља. А свако друштво мора имати социјалне, друштвене ставке, здравство, образовање, наталитет, саобраћај, привреду, руднике, инфраструктуру и још много тога што ми није дато у задатак дадиље, да вас овде учим, то сте морали сами да савладате пре него што се се докопали фотеља. А најкобнији резултат ваше похлепе и незнања је што имамо поражавајуци наталитет, што толеришемо девијантност, што нам деца беже код разних Фашиста (Канада, Америка, Немачка све Фашисти који се више и не крију), Цела влада да се распусти и да добије плату возача ГСП’а и по једну метлу, па по учинку и плата, максимум возачка. Похарати све наше факултете и упослити најспособније, није случајно да се на многим такмичењима истичу баш наша деца, овако да остану овде а не да иду да се трују хомосексулизмом (као мноти по Холандијама и Америкама), не браним Брнабићки ништа нека оде опет, али да би Вучко профитирао у очима Западаа он мора да постне Србомрзац и то доказани.
Пошто сам дубоко уверен да обични српски гусани знају више од вас квазиполитичара, ево вам и практичне аналогије па да видим ко ће ово да побије.
Већ смо илустровали следеће
(Сва политика има два кобна чиниоца: извршну власт, и јако комплексно друштво којим управља. А свако друштво мора имати социјалне, друштвене ставке, здравство, образовање, наталитет, саобраћај, привреду, руднике, инфраструктуру и још много тога што ми није дато у задатак дадиље да вас овде учим, то сте морали сами да савладате пре него што се се докопали фотеља.)
Е сад, драги моји муфлони и тупсони узмите фактор времена и синергију ако не знате шта то значи, да преведем. Један од најуспешнијих америчких генерала је плакао кад је успешно и брзо освојио Сицилију, јер му је било већ преко 40 година, па се паметно присетио да је Александар Велики до своје 32ге године освојио сав знани свет, Грчку, Персију, Арабију, Пакистан, пола Индије, Египат и држао сав Медитеран под својим оком. У преводу то је више него Јулије Цезар, Џингис Кан (освајао је напуштене степе, брда и реке, а не народе, као наш Александар) Наполеон и било који наредни војсковођа заједно.
Слободно могу да вам гарантујем да Александар Македонски данас не би умео пертле да зашнира нити да очита време на ручном сату. Стога, драги моји тупсони, постоји синергија и фактор времена. Вук Караџић не би разумео пола српског језика којим ми данас говоримо, значи имамо додатне тешкоће како све горе наведено повезати у добу кад се остатак света бави нано-технологијом (роботи сами праве друте роботе) док се неки тапир у Србији хвали фарбањем поштанских сандучића и гелендера, мозгови се одливају, образовање се заснива на будалаштинама а наша паметна деца опет туку пола света из физике, математике, права, итд.

Потпуно довољно да се са абсолутном сигурношћу утврди неспособност данашње поставе, стога сви натраг на метлу. Брнабићка, Гојковићева и Михаловићева могу и да их возе ако хоће, не противим се. Имате само два избора диктатура пролетеријата или војна диктатура, предлажем војну.
Постоји потреба да се унесу пар правних погледа где је мој фонд српских речи изузетно сиромашан, али ово ми није једина тешкоћа, па стога не посустајем. У Београду сам учио само привредно и поморско право у оквирима економије, прилично сиромашно знање, у Америци много озбиљније и суровије. Од историје права Аристотелово начело да се право базира на вођењу умом, (памет, разлог, разум) уз абсолутно одсуство емоција. Додатно је постојала јасна подела где се подједнака кривица сноси на починиоца кривичног дела као и на уздржаног посматрача који је могао спречити злодело. То износим да бих илустровао овим нашим тупсонима, муфлонима и тапирима да морају знати да сносе велику одговорност за своју аљкавост не деловања у критичним ситуацијама. Ово би требало да буде довољно јасно. Аналогно томе, каква исцељења ови наши горе наведени стручњаци имају на уму, да се барем делом уклони штета коју су или пасивно посматрали или су активно учествовали у продаји наших интереса (аеродром Тесла, борски рудник, железара Смедерево, Трепча, руде криптона која за сада изгледа да је изнедрила будуће могућности којих можда нисмо ни свесни. Критично питање је како ће господа муфлони, тапири, мутиводе, тупсони надокнадити свом народу, не неком друтом, него СВОМ народу све ове грешке које нас коштају само крви.
Сва та камиказе политика наших стручњака ме наводи да прихватим предлог Војводе Живојина Мишића где предлаже (војну власт над земљом да у земљи заведемо војну управу за двадесет година и да се земља сва баци на привредно економско подизање, далеко од свих политичких утицаја.)
Наредних 20 година војна диктатура док не станемо на своје ноге, кроз постепено увођење цивилне власти по спартанском принципу предложеном раније, после тога Спартанско решење које је поменуто. Сигурно да сам далеко од најпаметнијех али видим основе за опоравак и верујем у Србију.

Ни један народ нити група (која је на власти) не може претрпети овако оштру критику а да не реагује дивљачким методама одмазде и заташкавања. Ко зна колико је у нашој блиској прошлости брат продао брата да дође до неке беде од функције и да јаши народ. То говорим јер би баш негде овде почело да се поставља питање – КО ЈЕ БРЕ ТАЈ СЕРОЊА ШТО СВЕ ЗНА, А ОВАМО СЕ КОРИСТИ ЕНГЕСКИМ ЈЕЗИКОМ У 90% СЛУЧАЈЕВА.
ПИТАЊЕ ПРИХВАТАМ И ОДМАХ НУДИМ ОДГОВОР, МАДА БИ БИЛО МНОГО КОРИСНИЈЕ ДА СЕ ЗАПИТАМО КО ЈЕ ИМАО КОРИСТИ ОД ФАРБАЊА ГЕЛЕНДЕРА А КО ЈЕ ИМАО КОРИСТИ ОД ФАРБАЊА СРПСКОГ НАРОДА, ПА УКАЗАТИ НА НЕИСТИНЕ МОЈИХ СТАВОВА, МАДА САМ БИО ПАЖЉИВ ДА ИЗБЕГНЕМ ТАКВЕ КЛОПКЕ, ЈЕР ИЗНАД СВЕГА ВОЛИМ ИСТИНУ И СЛОБОДУ, А ТО МЕ И ЧИНИ СРБИНОМ, У КРАЈЊОЈ ЛИНИЈИ
ОДГОВОР СЛЕДИ
МОЈЕ МУКЕ СУ ПОЧЕЛЕ СА НАВРШЕНЕ 3 ГОДИНЕ КАД МЕ ЈЕ МАЈКА ОДВЕЛА КОД БРАТА ОД УЈАКА, СИНА ЊЕНОГ БРАТА ЈЕР ЈЕ ЊЕГОВ СИН ДИПЛОМИРАО ФИЛОЛОГИЈУ, ГОВОРИО, ПРЕВОДИО НЕМАЧКИ, ЕНГЛЕСКИ, ШПАНСКИ И РУСКИ, САДА ВЕЋ ПОКОЈНИК АЛИ ДИВАН ЧОВЕК НА 200 МЕТАРА ОД НАШЕГ СТАНА КОД БОТАНИЧКЕ БАШТЕ. МАЈКА МИ ЈЕ БИЛА ВЕЛИКИ ФРАНКОФИЛ АЛИ ЈЕ ЗА МЕНЕ ПРЕДОДРЕДИЛА ДА НАУЧИМ ЕНГЛЕСКИ.

НЕ ЛЕЗИ ВРАЖЕ. МОЈ БАТА ИВА МЕНИ СА ОСМЕХОМ ПОЧНЕ ДА ОБЈАШЊАВА КАКО ЈЕ МАМА НАПРАВИЛА ДОБАР ИЗБОР, АЛИ ДА ЈЕ ЗАНЕМАРИЛА НЕМАЧКИ И ШПАНСКИ ПА МОРАМО ПОЧЕТИ СА ТА ДВА ЛАКА ЈЕЗИКА А ЕНГЛЕСКИ ЈЕ НАЈЛАКШИ ПА ТО ОСТАВЉАМО ЗА КРАЈ
ДА МОЈА ТРАГЕДИЈА БУДЕ ВЕЋА, МЕНИ БАТА ИВА ОБЈАСНИ КАКО МОРАМ ДА БУДЕМ ШИРОКО ОПШТЕ ОБРАЗОВАН ВАН НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРВА ЛЕКЦИЈА МИ БУДЕ УВЕРТИРА ЗА ОПЕРУ СЛЕПИ МИШ, ЈОХАНА ШТРАУСА DIE FLIEDERMAUS. МОЈЕ ДРУШТВО ИЗ КРАЈА ЈЕ ПИКАЛО ФУЦЕ БАШ ТУ ОКО КАФАНЕ БЛЕД, УГАО БУДИМСКЕ И ВОЈВОДЕ ДОБРЊЦА СА БОТАНИЧКОМ БАШТОМ ПРЕКО ПУТА. НЕ ПАМТИМ КОЛИКО САМ ШТРАУСОВА ПРЕПЛАКАО АЛИ БАТА ИВА НИЈЕ ПАДАО НА МОЈЕ СУЗЕ. НАРЕДНОГ МЕСЕЦА МИ ЛАКНЕ КАД ЈЕ РЕКАО ПРЕЛАЗИМО НА ШПАНСКИ, АМАН НАРОДЕ КОЈЕ ДЕТЕ СЛУША ОПЕРЕ СА 3 ГОДИНЕ, НИЈЕДНО. ПРВА ЛЕКЦИЈА ШПАНСКОГ ЈЕ БИЛА ПЕСМИЦА MIGUEL SE FUE A LA GUERRA QUE DOLOR, QUE PENA, ПАМТИМ ЈЕ И ДАНАС НАКОН ПРЕКО 60 ГОДИНА. БОЉЕ ДА НЕ КУКУМАВЧИМ ЈЕР САМ ИМАО ВЕЛИКЕ КОРИСТИ ОД ЗНАЊА СТРАНИХ ЈЕЗИКА КРОЗ НАРЕДНИХ 64 ГОДИНЕ. ЛЕПО ЗАВРШИМ ЕКОНОМИЈУ, ЗАПОСЛИМ СЕ У ДУБРОВАЧКОМ АТЛАСУ КАО ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ И ЕТО ДОРЋОЛСКИ ПРЕВАРАНТ УСПЕ ДА ДОБИЈЕ ПЛАТУ ДОК ЛЕТУЈЕ У ДАЛМАЦИЈИ НАРЕДНИХ 4 ИЛИ 5, 6 ЛЕТА ЗА РЕДОМ, ТЕК ТАМО СЕ ОСЛОБОДИМ И ВИДИМ ДА МОГУ И ХОЛАНДСКИ ДОВОЉНО ДА УКЛОПИМ У ТО МАЛО МОЗГА ШТО ЈЕ ОСТАЛО НЕТАКНУТО ПРЕТХОДНИМ МУЧЕЊИМА. 1968 ОДЕМ ЗА КОШИЦЕ НА РАДНУ АКЦИЈУ КАО И ОСТАЛА ДЕЦА, 69ТЕ ЈУРИО НЕКУ ДЕВОЈКУ ФРАНЦУСКИЊУ И ОТИШАО КОД ЊЕ У ПАРИЗ, НАРЕДНЕ ГОДИНЕ ЛОНДОН А ОД ОКО 1972ГЕ ПРВИ ПУТ ЗА ЊУЈОРК. ПРЕТХОДНО СА 12 ГОДИНА ПОЧНЕМ ДА ТРЕНИРАМ КОШАРКУ У ПИОНИРИМА ОКК БЕОГРАДА, БИЛО МИ ЈЕ МАЛО ПРЕКО 2 МЕТРА 2,02 НЕГДЕ, АЛИ СУ МЕ СМАТРАЛИ ЗА ШКАРТ ИГРАЧА И УБАЦИВАЛИ ТЕК КАД БОЉИ БУДУ ИСТЕРАНИ, ТАКО ДОБИЈЕМ ДА ЧУВАМ ДУЦИЈА, КОЈИ МЕ ЈЕ РАДИО КАО МЛАДОГ МАЈМУНА – ОДЛИЧАН ИГРАЧ, МОЈЕ ВИСИНЕ, АЛИ БРЗ И ПРЕЦИЗАН. ФРУСТРИРАН СВОЈИМ НЕУСПЕХОМ САМ ДОЛАЗО НА ТРЕНИНГЕ ПО САТ, ДВА РАНИЈЕ ЈЕР СМО ИМАЛИ ЛУДО ДОБАР ТИМ ТРАЈКО РАЈКОВИЋ, ЕРКИЋ, ГОРДИЋ, А ЈА СЕ ТРТИО ДА ДОДАЈЕМ ПРОМАШЕНЕ ЛОПТЕ САМО ЖУЋКУ, РАДИВОЈУ КОРАЋУ. НЕКИХ 4 ГОДИНА НАКОН СВОГ ПОДПРОСЕЧНОГ ИГРАЊА КОРАЋ УМРЕ У САОБРАЋАЈКИ, СЕДНЕМ НА 7ЦУ КОД ВУКА И ПРАВАЦ ГРОБЉАНСКОМ НА САХРАНУ, КОД ЦВИЈИЋЕВЕ УЂЕ НЕКО ВИШЉИ ОД МЕНЕ СА ДОБРИХ 10-12 САНТИМЕТАРА КРЕШИМИР ЋОСИЋ, ПРВИ ПУТ У ЖИВОТУ ДА САМ СЕ ОСЕЋАО КАКО ЖГОЉАВИ ИСПРДАК. ДА ПРЕЂЕМО НА ЊУЈОРК, МЕНХЕТЕН, ПОСЛЕ ПАР ГОДНА БОРАВКА ОГРЕБЕМ СЕ ЗА НЕКУ ГРАДСКУ СТИПЕНДИЈУ И ЈЕДВА МИ ДОЗВОЛЕ ДА УПИШЕМ ПРАВА. КАО И СВУГДЕ У СВЕТУ ПРВЕ ДВЕ ГОДИНЕ СУ ОРИЈЕНТАЦИОНЕ ИСТОРИЈА ПРАВА, РИМСКО ПРАВО, АРИСТОТЕЛ, ХАМУРАБИ, И СЛИЧНО ЗНАЧИ НИШТА НАПОРНО, БЛИЗУ NEW YORK UNIVERSITY LIBRARY НАТРАПАМ НА СВОГ ПРОФУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА ИЗ БЕОГРАДА, ЖЕНА МУ ЈЕ РАДИЛА У БИБЛИОТЕЦИ А БЛИЗУ СУ СТАНОВАЛИ. УВЕК САМ ИМАО ГАДНУ НАВИКУ ДА СУТРАШЊЕ ЗАДАТКЕ РАДИМ ЈУЧЕ, И ТАКО ПАР ПУТА СЕДНЕМ СА ЛАКИЋЕМ У WASHINGTON SQUARE PARK, ГУСЛАМО О УСТАВНОМ ПРАВУ И ОН, ПАМЕТАН ЧОВЕК КАЖЕ ЛЕПО ДА СЕ НЕ ЛОМАТАМ ОКО БЕЗБРОЈ АНОМАЛИЈА КОЈЕ САМ НАШАО, НЕГО ДА УВУЧЕМ РОГОВЕ И ДА ЋУТИМ, НАРАВНО НЕ ЛЕЗИ ВРАЖЕ, ЈА УЗМЕМ ДА БУНЏИЈАМ И ОРГАНИЗУЈЕМ БОЈКОТ ПРЕДАВАЊА ДОК НЕ НАМ НЕКО НЕ ОБЈАСНИ ОТКУД ТОЛИКО АНОМАЛИЈА У ТАКО САВРШЕНОМ СИСТЕМУ – ФОРА КОЈУ СУ ОНИ НАМА ДЕЦИ ПРОДАВАЛИ. ЈЕДВА ИЗВУКОХ ЖИВУ ГЛАВУ ЈЕР САМ ИМАО СТИПЕНДИЈУ А ДРУГУ ПОЛОВИНУ ПЛАТИО САМ, ПОШТО НИСАМ КРИО ДА САМ СРБИН, НЕМА РАЗЛОГА ДА СЕ СТИДИМ БИЛО ЧЕГА, ОНИ МИ НАМОНТИРАЈУ ДА МЕ НЕ САМО НАЈУРЕ СА ПРАВНОГ АЛИ НА НАЈТЕЖИ ДЕО НАСТАВЕ КУРАН, БИБЛИЈА, ВЕРА, ШЕКСПИР, ЕЛИЗАБЕТАНСКИ ЕНГЛЕСКИ КОЈИ НИ БРИТАНЦИ НЕ ЗНАЈУ А КАМОЛИ АМЕРИКАНЦИ, УЗ ТО САМ ИМАО РЕЛИГИЈУ, СОЦИОЛОГИЈУ И ДРАМАТУРГИЈУ. НАЈЗГОДНИЈЕ РИБЕ СУ БИЛЕ НА ГЛУМИ, ЗГРАДА ДО МОЈЕ БАШ ПОРЕД ЛАКИЋЕВЕ БИБЛИОТЕКЕ, ТАМАН ПОСЛА ДА НЕ ОДЕМ НА ЧАСОВЕ ГЛУМЕ. ДИПЛОМИРАМ И НАСТАВИМ ДА СЛЕДИМ СВОГ ПРОФУ WILLIAM PACKARD, НА ПРИВАТНУ НЕМАЧКУ АКАДЕМИЈУ ГДЕ СУ БИЛИ ОТО ПРЕМИНГЕР, УТА ХАГЕН, ХЕРБЕРТ БЕРГХОФ А ОДАТЛЕ ЈЕ ПРОИЗАШЛО СИГУРНО 200 НАЈБОЉИХ ГЛУМАЦА 20ТОГ ВЕКА, ДА НЕ НАБРАЈАМ, ПОГЛЕДАЈТЕ САМИ – HB STIDIO ON BANK STREET NYC 10013. МЕНИ ЈЕ НАЈВЕЋА КОРИСТ БИЛА ШТО САМ НАУЧИО СКОРО ЦЕЛОГ МАГБЕТА, ХАМЛЕТА, КРАЉ ЛИРА И МЛЕТАЧКОГ ТРГОВЦА НАПАМЕТ, И НИЈЕ ТОЛИКО ТЕШКО КАД СЕ НЕШТО ВОЛИ. УЧЛАНИМ СЕ У АМЕРИЧКО УДРУЖЕЊЕ ПИСАЦА, НАПИШЕМ, РЕЖИРАМ И ПОСТАВИМ НЕКИХ 5 СВОЈИХ ДЕЛА НА БРОДВЕЈУ, СВА НЕУСПЕЛА ФИНАНСИЈСКИ, АЛИ НЕ ЗНАМ НИ ЈЕДНОГ СРБИНА НИ ПАТОС ДА ЈЕ БРИСАО ТАМО, ПА СВОЈ НЕУСПЕХ СМАТРАМ УСПЕХОМ. У ТИМ ГОДИНАМА САМ СЕ ДРУЖИО СА, МОРА ЛАТИНИЦА ОПЕТ: DENZEL WASHINGTON – IZUZETNO PLEMENIT I DAROVIT KOME JE ZENA BILA U 8-MOM MESECU PA MU SE DOPALO MOJE IME I HTEO TAKO DA KRSTI MUSKO DETE, JA GA ODGOVORIO DA NE BACA KLETVU NA NERODJENO DETE, KEVIN KOSTNERA, MARTIN SKORCEZEA, ROBERT DE NIRA, ROBIN WILLIAMSA, BARBET SHROEDERA, MICKEY ROURKA, FAYE DUNNAWAY, UZ BAREM DODATNIH STOTINJAK MANJIH. NAJVISE SU ME IMPRESIONIRALI BRITANAC ERIC CLAPTON, MICK JAGGER, AMERI: KEVIN KOSTNER, TOM HANKS, OLIVER STONE, MICKEY ROURKE I WILLEM DAFOE, BILO JE TU DOSTA SUJETNE GAMADI, ALI O NJIMA NI ZBORA.
СОЦИОЛОГИЈУ САМ ПОЧЕО У ЊУЈОРКУ АЛИ ЗАВРШИО ЗА БРЗИХ 8 ГОДИНА У КЕНТУ, БРИТАНИЈА, УПОЛА ЈЕФТИНИЈЕ АЛИ ЗБОГ КОМИТЕТА ЏЕЛАТА КОД КОЈИХ САМ БРАНИО ДОКТОРАТ, АЛИ НИКАКО ДА ПРОЂЕМ.

ТОКОМ ПОТОЊИХ ГОДИНА КАО ДОРЋОЛСКА БИТАНГА УСПЕМ ЛИЧНО ДА УПОЗНАМ BENYAMIN NETANIYAHU-A, GENERALA GADI EIZNEKOT-A, REAGANOVOG MINISTRA GEORGE SCHULTZA, HENRY KISSINGERA, LAWRENCE OLIVIER-A U LONDONU, JOHN BOLTON-A KOJI JE TEK DANAS VRLO AKTIVAN, И ЈОШ СИЈАСЕТ ДРУГИХ КОЈИМА НЕ БИХ ДА ВАС СМАРАМ. ТЕШКО САМ РАДИО, ПЛАЋАО СТУДИЈЕ БИО ЧЛАН ФИЛМСКОГ ИНСТИТУТА ГРАДА ЊУ ЈОРК, ПА СКАКУТАО ПОСЛОВНО ДО ХОЛИВУДА И ЛОНДОНА, НИГДЕ НИСАМ ОБАВИО ПОСАО КАКО САМ ХТЕО АЛИ СВИ ТИ ПАДОВИ МИ ДАНАС СЛУЖЕ НА ЧАСТ.

 

Анализа привреде, образовања и здравства следи
1. Јесам учио и генетику и антропологију, али недовољно да бих умео протумачити вредност наше српске генетске искључивости. Поуздано једино могу да тврдим да спадамо у групу најстријих Европљана Хаплогрупе 12-а, а сличне структуре се могу видети на Сицилији, Сардинији и Румунији. Ето, узгред и како се код мене изродила љубав ка социологији. Погледајте делове где је владао сурови бранитељ Хришћанства гроф Влад Тепеш, Дракула, поред села Буковина, Свети Ђорђе, Сибињ, река Бистрица – јел се и вама чини да иста имена постоје и на српском Косову? С обзиром да се одавно ради на убризгавањз гена и осталим модификацијама, да не кажем ПРАВЉЕЊЕМ НАКАЗА, јер су још у Хитлерово време Др. Менгеле и екипа правили сличне покушаје, о данашњици да не говорим довољно је да знамо за ГМО, генетски модификовано зрно у пљопривреди, тако се обично почиње, пољопривреда, кунићи, мишеви, пацови, мајмуни а узгред и по затворима Америке се одавно изводе овакве акробације.

. Доста на ту тему. Пребацујем се на пољопривреду, јер смо сељачки народ и волимо село а од тога се живи.
То радим пет разлога:
А. Карл Фон Клаузевиц (Немац, Прусија)
Б. Сун Цу (Кинез)
В. Конфучије (Кинез)
Г. Наполеон (Француз)
Д. Александа Велики (Македонац)
Сви су имали једну заједницку црту у филозофији војевања: искористити своје природне предности – брда, реке, оштроумност, инат, непоколебљивост, истинољубље, обученост, дисциплину, познавање терена, итд.) па онда све те своје врлине прикрити а дознати недостатке непријатеља. Наизглед, ништа простије, али многи су се спотакли о тај мали камен. Живојин Мишић је први војсковођа на свету који је делом доказао тачност таквог погледа својим победама на Церу и Сувобору.
Зато сам прво себи дао у задатак да се означи највреднија српска компонента у будућем развоју земље, а то је (по мени) пољопривреда, плодно тло на ком живимо.

. Доста на ту тему. Пребацујем се на пољопривреду, јер смо сељачки народ и волимо село а од тога се живи.
То радим пет разлога:
А. Карл Фон Клаузевиц (Немац, Прусија)
Б. Сун Цу (Кинез)
В. Конфучије (Кинез)
Г. Наполеон (Француз)
Д. Александа Велики (Македонац)
Сви су имали једну заједницку црту у филозофији војевања: искористити своје природне предности – брда, реке, оштроумност, инат, непоколебљивост, истинољубље, обученост, дисциплину, познавање терена, итд.) па онда све те своје врлине прикрити а дознати недостатке непријатеља. Наизглед, ништа простије, али многи су се спотакли о тај мали камен. Живојин Мишић је први војсковођа на свету који је делом доказао тачност таквог погледа својим победама на Церу и Сувобору.
Зато сам прво себи дао у задатак да се означи највреднија српска компонента у будућем развоју земље, а то је (по мени) пољопривреда, плодно тло на ком живимо.

Погледајте историјски нису ни Келти, ни Римљани били блесави да заузимају Сингидунум због дивљих медведа, оштре зиме и бесних вукова – него због кључног географског положаја, плодне земље и благородних староседеоца (Срба – да не улазим у оне бљувотине како су се Словени доселили са Карпата у 6-том или 7-мом веку, та прича не пије воду одавно). Значи овде смо од давнина и по ДНК налазима и по говору и по обичајима.

Погледајте историјски нису ни Келти, ни Римљани били блесави да заузимају Сингидунум због дивљих медведа, оштре зиме и бесних вукова – него због кључног географског положаја, плодне земље и благородних староседеоца (Срба – да не улазим у оне бљувотине како су се Словени доселили са Карпата у 6-том или 7-мом веку, та прича не пије воду одавно). Значи овде смо од давнина и по ДНК налазима и по говору и по обичајима.

If Ghandi can do it so can we…

Our present state of affairs is pretty sad and the consequences will be both grim (and possibly violent) if we have to fight for our rights again. We are all held captives by our banks, by our media, by our government institutions DCS, ONI, CIA, NSA, IRS, etc. etc. Ever heard of Patrick Henry? “Give me liberty or give me death”? I chose liberty. So we better get to work before it’s too late. I am sure there will be at least a few sections where almost every one of my fellow American Citizens will find this work vapid or utopian – once you come to that point scroll back to the following second chapter with thoughts of the American naturalist Edward Abbey: “A patriot must always be ready to defend his country against his government” – why else would we have the 2nd Amendment?
SECOND CHAPTER:
As the alternatives to a peaceful radical change I see only the following four and I abhor them with equal passion:
Our abnormal gap between the top 2% who control the over 95% of the wealth of our country and remaining 260,000,000 impoverished Americans – don’t we all deserve somewhat similar benefits or is only the filthy rich and the politicians who get the best Medical, Dental, pension plans, etc. etc. That conflict can easily escalate to more than a verbal conflict and protests on Pennsylvania Avenue (the Texas state constitution already provides it a clause strong enough to secede; Cascadia (North West US states along with Canadian province of B.C. already have a flag and an anthem but no statehood – are we naïve that much to think this will last for ever?
Aside from H1N1 virus (presumably manufactured in the USA, what other illnesses did we conceive in absence of true conscientiousness? AIDS? Maybe. Bird flue? Maybe. Mad cow disease? Maybe. Legionnaire’s disease? Maybe. Post traumatic stress disorder? Maybe. – a little too many “maybes” for my taste.
Operation Paperclip brought (admitted) 1600 German and Nazi scientists in 1945, some of them having worked on mind control (MK), pharmaceutical industry, poison gasses and similar invisible killers. There are sources which claim there were over 3000 Germans brought to USA right after the WW2 including Werner Von Braun -the key scientist in our first Atom Bomb project – can anybody account for all of them today?
What if section one, or section two, three or all, of the Second Chapter leads to armed struggle? Bloodbath? Hell no – I am dead set against yet another civil war – but we do have the well equipped and brain washed forces trained only to obey – so Americans shooting on other Americans is not entirely unfathomable.
Unexplained acts of madness committed by non-institutionalized individuals (even non-adults) killings in churches, schools, post offices, military bases, shopping centers, parades any mass events. Oh wait – my mistake that is already happening as this is being written, with the media being able to cloak this into a single act of terrorism, madness or a different cloak of a different color – in spite of my chronological error, this is a good opportunity to induce a little bit of Shakespeare’s Macbeth, Act 1 scene 4: King Duncan: :There’s no art To find the mind’s construction in the face. He was a gentleman on whom I built An absolute trust.” meaning that we can never be sure who will claim insanity as a defense and whom will the media protect by listing them as mentally challenged, unstable, etc. What matters is the cause and the action taken – once we get our eyes off the ball, we have been fooled – here I just fooled myself predicting that unstable acts may start occurring, having forgotten about Sirhan-Sirhan – the “single RFK assassin”, Lee Harvey Oswald – “the single JFK assassin”. – more such lunatics came in the ensuing decades we just didn’t put it all together.
With the strong probability of the above five points my following chapters will generate some greater attention to detail, accountability and be considered far less Utopian, but pragmatic. The Utilitarian sociology would mandate a more practical approach as in the above 5 bullets, but I would rather incline to put my faith in mankind even if I am deluding myself with following Consequentialist Utopia.
Academically we, here in the United States are not at a most desirable level in the world, many other countries’ kids beat us in math, comprehension, reading, physics, chemistry and similar skills. I don’t want to say we are stupid but we are very close to it (myself included, in spite of the fact that I was granted a very high academic degree) – which leads me to suggest that we must admit all the things we do NOT know. How many of us know about the Operation paperclip, excluding my mention in the above, operation Halyard (or Halyard Mission) operation Barbarossa, 2nd Punic War? The atomic bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki may have put an end to World War II, but they weren’t the only destructive weaponry developed during the war. From nerve and disease agents to the feared and coveted V-1 and V-2 rockets, Nazi scientists worked on an impressive arsenal. As the war came to a close in 1945, both American and Russian officials began scheming to get that technology for themselves. So it came to pass that 71 years ago today, so Nazi scientists arrived in the United States (other numbers go as high as over 200/300 Nazis) and were promptly put to work for Uncle Sam.
Read more: https://www.smithsonianmag.com/smart-news/why-us-government-brought-nazi-scientists-america-after-world-war-ii-180961110/#kZfUEmqW5PqrX8Lj.99
Give the gift of Smithsonian magazine for only $12! http://bit.ly/1cGUiGv
And it’s not only Werner Von Braun and atomic scientists, it was nerve gas medical teams, Mind Control teams (MK), micro chips implants – already begun in Sweden by 2017 some 100 companies had over 2000 employees implanted with micro-chips – does that not slightly collide with our right to privacy in the US? – How will we know if we are implanted or not while under general anesthesia?
As utopian as this may sound, kindly consider another two probable outcomes:
Outcome 1: an all out armed uprising (Texas already has a state constitution clause that allowing it to secede, Cascadia is well formed group in the US North-Western States and Canadian South-West provinces that already has a flag and a constitution – what is stopping them from an armed effort?
Outcome 2: Total take over of our government to protect their own financial interests by implementing micro-chips implants as shown above (Norway and Sweden already started it). In a case like that not even the armed uprising would be possible we would all be remote controlled.
Which of the two probable outcomes do you prefer? – None? Neither do I, but we have to get to do something as long as we are a government of the people, by the people and for the people given rights to pursue life, liberty and happiness, right to bear arms and all other unalienable rights as in our Bill of Rights and the Constitution.
This project will be massive, hard and long – so I can’t really afford to spare myself nor beat around the bush too much. Admittedly some of the ideas may sound radical, but let’s deploy them for only 10 years and the change will be evident – we will have our country back – nothing in our lives is worth fighting for, as much as our own freedoms and rights given to us by the founding fathers and many thinkers that we produced. It’s not only Gandhi who is on our side it is also George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Woodrow Wilson, Andrew Jackson, John F. Kennedy, Robert F Kennedy, Adlai Stevenson, etc. We must mention other non-Americans with equal (if not greater valor – who say the worthiness of our causes and fought for us): Kasimir Pulaski, Tadeusz Koschiusco, Marquise de Lafayette, German general Von Steuben, and a handful of other non-Americans too. I find it un-American to be afraid of our own institutions like ONI, NSA, CIA, IRS, It is no accident that most Nobel prize winners are Americans, (and none of them can name 3 out of the 5 countries of the European second longest river (the Danube), since in our country we are all very highly specialized only in that one field, taught to turn a blind eye on spirituality, poverty, geography etc. etc. – that, I feel will be our undoing – I don’t want a prize, neither a “thank you”, nor a medal, nor a mention – I just want what we always had. I wish us all lots of good luck, courage, integrity and honesty to stay out of the present day muddy waters. There is a good chance other countries will look up to America again and even emulate us. If we don’t take radical steps very soon we will find ourselves between nowhere and good-bye. I don’t want to go there.
Look at these few statements and see if you agree:
If something is “rotten in the state of Denmark” – the Danish people should fix it.
If Mohandas Gandhi can defeat the vast and mighty British empire with peaceful means (and more importantly without the benefits of the US Constitution – we should be able to do better at home.
This is going to be a long essay with thousands of baby steps many sounding silly at first (i.e):
Every lawyer that loses his case will go to prison with his client
We will all abstain from voting – if the state of Rhode Island has 3 congressional districts let only one person vote for congress – that person will be liable and held responsible for all the works of his elected official; Same goes for Governors and Senators.
Value added tax will be computed differently (i.e. if there is any nudity, speculation, second-guessing, unsupported statements nor different and opposing sources will be taxed astronomically as to discourage irresponsible journalism and purveyors of lies/fake news).
US Congress to be held liable to that one voter (i.e. 6th Congressional district is composed of a bunch of one mule towns – does that entitle that representative to have to have a fancy apartment in Washington DC’s Watergate tower and a private house/estate at their home state, an estate in western Cuyahoga County? Absolutely not. Let alone the pension fund that exceeds the national average by a factor of 10, free top notch medical, dental – while the residents of that district can barely make ends meet? Get all the congress – (and Senate too) to learn and practice honesty transparency, reliability, responsibility, modesty. We will require all politicians to wear those silly paper party hats with rubber chin-strap when in public – so we can recognize them, – all bankers and finance professionals to sear a dollar signs around their ears as earings.
Religion: I am not entirely convinced that God exists but I can’t prove God does NOT exist either – however I decline to be indoctrinated by any organized religion. If you didn’t know, the Vatican is one of the wealthiest states on Earth, much of their wealth having come from the Crusader’s plunders, even some of the Nazi plundered art found its way to the Vatican. Their library does not allow any copies any photographs, and items shown, seen or exhibited. Vatican’s banker (Roberto Calvi) has been found hanged in London (presumably suicide) in 2003. There is no exact proof if this was suicide or murder – and neither can be good. Since the wealth of Vatican is inestimable it will be designated that Vatican will truly follow Christ’s example, give away all its wealth and eliminate hunger only in Africa. I am pretty confident that Vatican can accomplish a lot more – but let’s start small;
All “professionals” attorneys, physicians, accountants, bankers, will be required to provide “pro bono work as one fifth of their work week (10 work weeks per year). All persons involved in sexual abuse or scandals will be judged only by the jury of previously sexually abused men or women.
One of the key aims will be to reduce the gap between wealthy, unfathomably rich and the dreadfully poor, hungry, homeless. To that and we must bypass the lame, vapid excuse – oh, my Billy started working in our garage at the age of 12 and today he owns (anything enormous i.e. google, face-book, snap-chat, twitter, 35 Ford dealerships, etc. etc.). Irrespective the “humble beginnings of “my little enterprising Billy” – that same individual will have to spend 10 weeks out a year (only one fifth of their time and money) in foster homes teaching others how to be that “enterprising”
“All men are created equal” – are they? How do we explain that the top 2% of population of the USA holds some +95% of the wealth? I see no equality in that, nor do I wish to impoverish all the well-off people but just induce a more human, more fair, more equitable, more wide-spread interaction so to increase the first hand experience of the very well off with the rest of us – including the Elected president who will:
Follow the footsteps of Thomas Jefferson one of the key founding fathers and our third president: Thomas Jefferson, third President of the United States of America, did away with many of the formalities of the office while he served. For example, while President, he answered his own door, sometimes in slippers; he preferred a handshake to others bowing; he did away with most state dinners; and he did not address Congress, but would send over his written remarks by messenger.
Abraham Lincoln’s Gettysburg Address: “Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent, a new nation, conceived in Liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal.Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battle-field of that war. We have come to dedicate a portion of that field, as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this. But, in a larger sense, we can not dedicate—we can not consecrate—we can not hallow—this ground. The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated it, far above our poor power to add or detract. The world will little note, nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us—that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion—that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain—that this nation, under God, shall have a new birth of freedom—and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.”
From the target group of the anticipated positive changes I selected (mid April, 2018) Mark Zuckerberg on following grounds: During the month of March/April 2018 Mark Zuckerberg is nursing the biggest fall after losing $3.2 billion as large cap stocks disappointed for a fourth straight day. According to that we shall have enacted a Bill where every person’s most massive financial loss, will be equivalent to that person’s contribution the opening schools/hospitals in traditionally poorer states (Alabama, Mississippi, South Carolina, etc. – to be appointed by the Census bureau.
All museums, theaters, ballet, opera, street jugglers will have a minimum wage earners allowed at no cost, whether they work or not, since they can not be re-trained to become dentists overnight. This activity will be sourced out of our military budget.
I have no exact proof, nor time and place where Robin Williams said the following but with all credit due to him (or whoever the author was), I quote:
I see a lot of people yelling for peace but I have not heard of a plan
for peace. So, here’s one plan:1) The US will apologize to the world for our “interference” in their
affairs, past & present. We will promise never to “interfere” again.2) We will withdraw our troops from all over the world, starting with
Germany, South Korea and the Philippines. They don’t want us there. We
would station troops at our borders. No more sneaking through holes in
the fence.3) All illegal aliens have 90 days to get their affairs together and
leave. We’ll give them a free trip home. After 90 days the remainder
will be gathered up and deported immediately, regardless of who or where
they are. France would welcome them.4) All future visitors will be thoroughly checked and limited to 90 day
visits unless given a special permit. No one from a terrorist nation
would be allowed in. If you don’t like it there, change it yourself,
don’t hide here. Asylum would not ever be available to anyone. We don’t
need any more cab drivers.5) No “students” over age 21. The older ones are the bombers. If they
don’t attend classes, they get a “D” and it’s back home, baby.6) The US will make a strong effort to become self sufficient energy
wise. This will include developing non polluting sources of energy but
will require a temporary drilling of oil in the Alaskan wilderness. The
caribou will have to cope for a while.
7) Offer Saudi Arabia and other oil producing countries $10 a barrel for
their oil. If they don’t like it, we go someplace else.
8) If there is a famine or other natural catastrophe in the world, we
will not “interfere”. They can pray to Allah or whomever, for seeds,
rain, cement or whatever they need. Besides, most of what we give them
gets “lost” or is taken by their army. The people who need it most get
very little, anyway.
9) Ship the UN Headquarters to an island some place. We don’t need the
spies and fair weather friends here. Besides, it would make a good
homeless shelter or lockup for illegal aliens.
9b) Use the buildings as replacement for the twin towers.
10) All Americans must go to charm and beauty school. That way, no one
can call us “Ugly Americans” any longer. Now, ain’t that a winner of a
plan. “The Statue of Liberty is no longer saying ‘Give me your poor, your
tired, your huddled masses.’ She’s got a baseball bat and she’s yelling,
‘You want a piece of me?”
Robin
Yes I know this is a massive mix of poorly strung up ideas, but give me a chance to elaborate and provide background with plain reasoning, even those that don’t see the good of my first broad strokes may turn about face. I only had one loose cannon idea yesterday and the more I thin (read, analyze) the larger this idea gets – now out of my control. We are in a total train-wreck and I, for one do not enjoy watching train-wrecks although some people do – but those are less than human. Our lives will be judged by our posterity based on how much humanity, reason, compassion and happiness we brought to others and never by the number of zeros on our off-shore bank accounts – which should also be sanctioned.
This only an introduction in broad strokes and even after it’s finished (adopted) additional requirements may and should be a way towards spirituality and we can all agree that Art is here to en-noble us, and allow us a view of what we slew, all list of performances, films books:
A – film They shoot Horses, don’t they – Micahel Sarazen, Red Buttons, Jane Fonda.
B. film Electric Horseman – Robert Redford, Jane Fonda
C. film: 3 days of a condor – Robert Redford, Max Von Sydow, Faye Dunaway
D. film: Chinatown – Fay Dunaway, Jack Nicholson
E. Sling-blade – Billy Bob Thoronton
F. Grapes of Wrath film: Henry Fonda – book John Steinbeck
G. film: To kill a Mockingbird – Gregory Peck
H. The Nuttcracker and Swan Lake – Ballet by Pyotr Ilich Tchaikofsky
I. Opera: Il Nozze di Figaro – Mozart – one of the first organized resistance to a feudal lord’s right of the first night in bed with a new bride.
J. Jeoffrey Ballet – NYC – George Balanchine works of the NYC Ballet.
K. film Billy Elliott – British movie
K2 – film: Brassed off – British movie with Ewan McGregor and Pete Postelthwhite
L. Brazil – British film – Robert de Niro, Johnathan Pryce
M. A man for all Seasons – Thomas Moore – British Film with Sir Paul Scofield
N. Theater play: Breaking the code – Royal Shakespeare Company with Derek Jacoby – about Alan Thuring a gay mathematician who broke the German enigma Code but was killed in Greece by MI6
O. Catch22 – movie Orson Welles, Martin Sheen, Alan Arkin – book by Joseph Heller
P. Sculptures by Henry Moore, buildings by Antoni Gaudi (architect)
Q. Music by the US Marine corps band composed by John Philip Sousa.
R. music by the Russian “mighty five” – The Five, also called The Russian Five or The Mighty Five, Russian Moguchaya Kuchka (“The Mighty Little Heap”), group of five Russian composers—César Cui, Aleksandr Borodin, Mily Balakirev, Modest Mussorgsky, and Nikolay Rimsky-Korsakov—who in the 1860s banded together in an attempt to create a truly national school of Russian music, free of the stifling influence of Italian opera, German lieder, and other western European forms. The original name of the group, Moguchaya Kuchka, was coined in a newspaper article in 1867. Centered in St. Petersburg, the members of The Five are often considered to have been a rival faction to the more cosmopolitan, Moscow-centered composers such as Pyotr Ilyich Tchaikovsky, although Tchaikovsky often used actual folk songs in his music and Borodin and Rimsky-Korsakov emphasized traditional European training in their work.
R-2 Most prominent Japanese composers like Masaru Sato, Koji Kondo, Yuzo Koshiro, and the chellist Yo-Yo-Ma together with the Argentine legend Astor Piazzolla (playing bandeon)
R-3 Argentine music (tango) and food (tapas) Astor Piazzolla, Lalo Schiffrin – composers.
R-4 music by both Johann and Richard Strauss (Austrians).
Even if we only stop here, this alphabet soup from A to R is mixed enough that at least 10% of the public will find some benefit – after a month of implementation we can re-mix the order by city – state, venue, etc.
Outcome can only be one: greater degree of beauty conscientiousness and self awareness, not to mention pride and self respect along with being stimulated to do good for others who are just a little less well-off. There is no fail in this “utopian logic” – it’s a win-win combination, let alone compared to the second chapter of this essay.
Iliya Pavlovich, PhD
for more works please log into: http://www.lulu.com/spotlight/iliya
You thought I was finished? – So did I.
But:
Considering the most dire consequences clear to anybody who followed the postulates of the Consequential Sociology approach: any other effort – or no effort at all, would be devastating.
Just look at geopolitics:
a) We have tensions with North Korea and a massive Navy fleet in the South China Sea, which involves another few nuclear powers: North Korea, China, Russia.
b) We have a major conflict in the Middle East over Syria: probable opponents: Russia, Iran, India, China – all nuclear powers
c) We have a major anti-Russian effort in Europe on account of possible Russian involvement in the US Elections and poisoning of a useless Russian double agent, consider the Mid-April article in the NY Post titled: Russia: Swiss lab analysis shows nerve agent designed in West, quoting: “MOSCOW — Russia’s foreign minister says Moscow has received a document from a Swiss lab that analyzed the samples in the nerve agent poisoning of an ex-Russian spy, which points at a Western-designed nerve agent as a likely cause. Minister Sergey Lavrov said Saturday that Moscow received the confidential information from the laboratory in Spiez, Switzerland, that analyzed samples from the site of the March 4 poisoning of Sergei Skripal and his daughter in the English city of Salisbury. He said the analysis was done at the request of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons.
In summary no empire on Earth ever fought a war on three fronts so vastly distant that it will require our elementary school children to get mobilized. So let’s quit, while we are ahead and implement my silly ideas.
Now, I’m done but there are many more critical view to be developed particularly with major topics of finance (banking, MMF), government “deregulation”, media, advanced forms of economic slavery. Additional follow-up with disintegration of a moral fabric from the mouth of a London whore (she rationalizes heftily in favor of being called “a lady of leisure) – the 25 year old Simone Toon, in her own words, sourced at: https://nypost.com/2016/11/03/im-a-sexy-sugar-baby-and-dont-need-a-job/

Iliya Pavlovich, PhD
for more works please log into:

http://www.lulu.com/spotlight/iliya

 

Introduction – увод

УВОД

 

 

o-stefanu
Ова књига је већ написана али никако увод да смислим. Напокон, ми стиже помоћ од предака. Да кренемо директно, да сами видите па онда дело (углавном на енглеском, молим опрост)
А.
1. Zna Dušana rodit Srpka, zna dojiti Obiliće,
2. al heroje ka Požarske, divotnike i plemiće,
3. gle, Srpkinje sada rađu… Blagorodstvom Srpstvo diše…
4. Bježi, grdna kletvo, s roda – zavjet Srbi ispuniše!

Б. Чувајте, чедо моје мило, језик као земљу. Ријеч се може изгубити као град, као земља, као душа. А шта је народ изгуби ли језик, земљу, душу?

Не узимајте туђу ријеч у своја уста. Узмеш ли туђу ријеч, знај да је ниси освојио, него си себе потуђио. Боље ти је изгубити највећи и најтврђи град своје земље, него најмању и најнезнатнију ријеч свога језика.

Земље и државе не освајају се само мачевима него и језицима. Знај да те је непријатељ онолико освојио и покорио колико ти је ријечи потрао и својих потурио.

Народ који изгуби своје ријечи престаје бити народ.

Постоји, чедо моје, болест која напада језик као зараза тијело. Памтим ја такве заразе и морије језика. Бива то најчешће на рубовима народа, на додирима једног народа са другим, тамо гдје се језик једног народа таре о језик другог народа.

Два народа, мило моје, могу се бити и могу се мирити. Два језика никада се помирити не могу. Два народа могу живјети у највећем миру и љубави, али њихови језици могу само ратовати. Кад год се два језика сусретну и измијешају, они су као двије војске у бици на живот и смрт. Док се год у тој бици чује један и други језик, борба је равноправна, кад почиње да се боље и више чује један од њих, тај ће превладати. Најпослије се чује само један. Битка је завршена. Нестао је један језик, нестао је један народ.

Знај, чедо моје, да та битка између језика не траје дан-два, као битка међу војскама, нити годину-двије, као рат међу народима, него вијек или два, а то је за језик исто тако мала мјера времена као за човјека трен или два. Зато је чедо моје боље изгубити све битке и ратове него изгубити језик. Послије изгубљеног језика нема народа.

Човјек научи свој језик за годину дана. Не заборавља га док је жив. Народ га не заборавља док постоји. Туђи језик човјек научи исто за годину дана. Толико му је потребно да се одрече свога језика и прихвати туђи. Чедо моје мило, то је та зараза и погибија језика, кад један по један човјек почиње да се одриче свога језика и прихвати туђи, било што му је то воља било да то мора.

И ја сам, чедо моје, у мојим војнама употребљавао језик као најопасније оружје. Пуштао сам и ја заразе и морије на њихове језике испред мојих полкова. За вријеме опсада и дуго послије тога слао сам чобане, сељане, занатлије и скитнице да преплаве њихове градове и села као слуге, робови, трговци, разбојници, блудници и блуднице. Моји полководци и полкови долазили су на напола освојене земље и градове. Више сам крајева освојио језиком него мачем.

Чувајте се, чедо моје, инојезичника. Дођу непримјетно, не знаш кад и како. Клањају ти се и склањају ти се на сваком кораку. И зато што не знају твој језик улагују ти се и умиљавају како то раде пси. Никад им не знаш шта ти мисле, нити можеш знати, јер обично шуте. Они први који долазе да извиде како је, дојаве другима, и ето ти их, преко ноћи домиле у непрекидним редовима као мрави кад нађу храну. Једнога дана тако осванеш опкољен гомилом инојезичника са свих страна.

Тада дознајеш касно да нису мутави и да имају језик и пјесме, и своја кола и обичаје. Постају све бучнији и заглушнији. Сада више не моле нити просе, него траже и отимају. А ти остајеш на своме, али у туђој земљи. Нема ти друге него да их тјераш или да бјежиш, што ти се чини могућнијим.

На земљу коју тако освоје инојезичници не треба слати војску. Њихова војска ту долази да узме оно што је језик освојио.

Језик је чедо моје, тврђи од сваког бедема. Када ти непријатељ провали све бедеме и тврђаве, ти не очајавај, него гледај и слушај шта је са језиком. Ако је језик остао недирнут, не бој се. Пошаљи уходе и трговце нека дубоко зађу по селима и градовима и нека слушају. Тамо гдје одзвања наша ријеч, гдје се још глагоља и гдје се још, као стари златник, обрће наша ријеч, знај, чедо моје, да је то још наша држава без обзира ко у њој влада. Цареви се смјењују, државе пропадају, а језик и народ су ти који остају, па ће се тако освојени дио земље и народа опет кад-тад вратити својој језичкој матици и своме матичном народу.

Запамти, чедо моје, да свако освајање и отцјепљење није толико опасно за народ колико је штетно за нараштај. То може штетити само једном нараштају, а не народу. Народ је, чедо моје, трајнији од нараштаја и од сваке државе. Кад-тад народ ће се спојити као вода чим пукну бране које га раздвајају. А језик, чедо моје, језик је та вода, увијек иста с обје стране бране, која ће као тиха и моћна сила која брегове рони опет спојити народ у једно отачаство и једну државу.
НАПОМЕНА:Реч Стевана Немање (Стефана Немање — оца Симеона (1166-1196)) изговорене на самртничкој постељи, које је записао његов најмлађи син Растко, Свети Сава (из књиге „Завештање Стефана Немање”, писца Милета Медића)

Моја напомена, ко ово не сџвата, томе нема места у Србији.

Ваљало би навести и текст другог аутора Аутор: Рада Стијовић Политика петак, 22.07.2011. у 22:00

Чувајте, чеда моја мила, језик као земљу. Реч се може изгубити као град, као земља, као душа. А шта је народ изгуби ли језик, земљу, душу? – почетне су речи тобожњег завештања Стефана Немање своме роду. Ово је заблуда која се већ више од деценије провлачи у нашој средини, а поновљена је недавно, парафразирано, и у једном чланку о туђицама на странама „Политике”. Мада звуче немањићки, одишу патином и носе лепу поруку, ове речи нису Немањине, већ потичу из пера савременог публицисте Милета Медића и требало би да на то обрате пажњу поготово они који се професионално баве језиком.

Да би борба против неумерене и прекомерне употребе страних речи, нарочито оних неуклопљених у језички систем, требало да узме организованији вид, како се у поменутом чланку каже, нема спора. Међутим, колективно бављење овим тешким и незахвалним задатком не успева да се укорени у нашој средини, и то још од времена првих таквих настојања, када су умни људи из Друштва српске словесности на челу са Стеријом покушали да раде на стварању српске терминологије (називословних речи). Њихов почетни труд је наишао на отворено ниподаштавање и они су врло брзо свој посао прекинули. Међу скованим или с других језика преведеним речима било је и успелих творевина, од којих су неке и данас у употреби, као нпр.: суштина, случајност, својство, способност, постепеност, ситница, предмет, доказ, безусловно. Када ће се опет наћи снаге (пре свега кадровске) и довољно разумевања за овакав посао, остаје да се види.

Осврнула бих се на још једну напомену из поменутог, свакако корисног, чланка, а то је да Вук не би разумео данашње Србе. Мада се у потпуности слажем да ову неумерену поплаву, нарочито неприлагођених англицизама треба каналисати (о томе сам у више наврата и сама писала), верујем да српски језик још увек није угрожен. У природи језика је да се мења, осавремењава, лексички богати, поготово у овом нашем ужурбаном времену. Неке речи улазе у језик, неке застаревају и престају да се употребљавају, неке поново оживљавају. Не бисмо ни ми данас попут Вука рекли да „колаче градимо од брашна и воде” или да „пишемо књигу” мислећи на писмо. Не бисмо разумели ни реченицу из Пословника Српске краљевске академије с краја претпрошлог века у којој се каже да Академија „даје помоћ српским вештацима који то заслужују, ради усавршавања у својим вештинама, или ради израде, или ради издања на свет каквог вештачког дела”. Старе словенске речи вештак, вештина и вештачки употребљене су у значењу уметник, уметност и уметнички, које је у потпуности изашло из употребе. Такође стара реч, обновљена ових година јесте и везник илити. Настао у XV веку од старијег везника или (непрестано у употреби до данас) и датива личне заменице другог лица, почетком XX века почео је да се осећа као архаизам и престао да се употребљава. Неко га је оживео, чини ми се без нарочитог разлога, јер не носи никакву значењску нијансу нити има стилску обојеност. Мотив је вероватно била жеља да се буде оригиналан, другачији. Тек, он се данас поново употребљава, мада лингвисти предност дају облику или

У сваком погледу ништа битно се не мења. Ево нека каже сам Стефан Немања

Након 50 година писања само на енглеском почињем да се дивим самом себи, да сам одржао српску писменост до овог нивоа. Кад могу ја, може и остатак Срба.

Не треба да се поредимо са Бечом, Римом и градовима који имају своју историју преко 1,000 година. Били смо освајани и од Мађара и од Турака и Млетака (мислим на све Србе), и право је чудо да смо се одржали као нација, али чак и тај поглед је само делимично тачцан. Имамо пуно тога, које немају ни Рим, ни Беч, ни Лондон, нити ико други, а то је наше православље, наше цркве, записе. Само погледајте време под Турцима, извините на енглеском али ево показујем да се сваких пар стотина година градила нека нова црква. Па сви знамо да се у цркве не иде на продају обућа него имамо своју службу.
Ево копије списа цркава по регионима и години градње

 

Serbian history can be best met through her church, monasteries and temples. Serbian temples carry the story of Serbian endowment. The most beautifull and the oldest temples were built by the powerfull Serbian rulers, and some of them spent their last years of life like monks. Enowements are left by nobles, monks, and ordinary citizens too. On the walls of Serbian churches are beautifull specimens of preserved medieval world of painting. Locations where the sacrant building were built are various; some of them were built outside the settlements, some alone and hidden in dense forests, some are situated at inaccessible rocks. Next to them were raising the dining room, living quarters and the treasury, and was surrounded by stone walls. However, the Serbian monasteries have not been historically isolated from the world. They have always been places where people gathered, so that today the monastery’s gates open for all visitors of goodwill. On some locations there are plenty of them into a small space (Ovčar-Kablarska Gorge, Valley through Ibar)… Within Serbia, there are 212 monasteries, of which 54 were declared monuments and on the World Heritage List of UNESCO have been included: Stari Ras with Sopoćani, Studenica and monasteries on Kosovo and Metohija – Dečani, Gračanica, Pećka Patrijaršija and Bogorodica Ljeviška.

Monasteries of Serbia

The architecture of mediaeval Serbian monasteries is particularly varied. During the 13th and into the 14th century some of the most striking churches were built, whose proportions and decorative facade and sculptural work suggest Romanesque influence (Studenica, Banjska, Dečani, Gradac, Arilje, Mileševa, Sopoćani and others). These are referred to as belonging to the Raška School. The first half of the 14th century during the reign of King Milutin saw the construction of works of exceptional architecture and artwork, such as Gračanica.

The period after 1371. saw the rise of a characteristic architectural style called the Morava School in the Morava river valley, with its multicolored facades and decorative relief work, (e.g. Ravanica, Lazarica, Ljubostinja and Kalenić).

Mediaeval monasteries and churches are not just features on the landscape of Serbia, they are features of the soul of Serbia, as well as being art galleries in a very real sense. The frescoes and icons in Serbia’s churches are a significant part of Serbia’s cultural, historical and national wealth.

Valley of kings

In the valley of the rivers Ibar and Raška, from Kraljevo southwards to below Novi Pazar, the mediaeval Serbian state was born. That is why some call it Dolina Kraljeva (‘Valley of the Kings’) while others call it Dolina Jorgovana (‘The Lilac Valley’). In any event, this valley is home to some of the most valuable Serbian medieval monasteries.

Monastery Studenica is one of the reachest and biggest monasteries of Serbian ortodox church. It is situated 57 km from Kraljevo, and it was founded by Stefan Nemanja at 1190.year. Monastery is famous for its collection of frescoes from XII and XIV century.

Mileševa is a Serbian Orthodox monastery located near Prijepolje, in southwest part of Serbia. It was founded by King Vladislav, in the years between 1234 and 1236. The church has frescoes by the most skillful artists of that time, including one of the most famous in Serbian culture, the “White Angel”, which depicts an angel on Christ’s grave.

The Sopoćani monastery an endowment of King Stefan Uroš I of Serbia, was built in the second half of the 13th century, near the source of the Raška River in the region of Ras, the centre of the Serbian medieval state. The church was dedicated to the Holy Trinity and completed around 1265, with interior decorated shortly thereafter.

The Žiča monastery is considered the “mother of all churches”, with its characteristic red facade. It is the place where its benefactor, Stefan Prvovenčani (’the First-Crowned’) was crowned the first Serbian king of the Nemanjić dynasty. Legend has it that six more kings were to be crowned here and that for each a door would be opened and then bricked up, hence the poetic name, Žiča of the seven doors.

Morava monasteries

The tragic defeat of the Serbian armies by the Turks at the Battle of Marica in 1371 had two long-term consequences for the fate and future of the Serbian state and its people. The northern regions of the former kingdom, which especially in the time of the first Nemanjić rulers were neglected regions, in the time of Prince Lazar and Despot Stefan Lazarević became exceptionally important. They became the center of Moravian Serbia and of the Despotate, where despite a lack of prior strong tradition or cultural movements a new school of art was born, which in the originality of its expression went far beyond the relatively constrained borders of the rejuvenated state.

Morava churches Lazarica, Ravanica, Ljubostinja and Kalenić represents a new type of church bulding, where an important place went to decorative sculpture. On the portals and windows, there are rosettes and bows in alternating strips, fantastic animals and human figures. Moravian decoration is a completely novel proof of creative power of the time.

The Morava school of architecture, the last great epoch in mediaeval Serbian art, lasted from 1371 to 1427. However, its reverberations can be traced all the way to Serbia’s loss of independence in 1459, when artistic activity was extinguished, and its last expression disappeared.

Fruška Gora monasteries

In the area 50 kilometers long and 10 kilometers wide on the Srem Fruška Gora mountain is located sixteen Serbian Orthodox monasteries. their masonry was initiated after the great migration of Serbs 1690. when the Serbs then crossed into Hungary and in those areas they have found refuge from Turkish persecution. For the mountain, it is often said that it is the Serbian Holy Mountain because on its slopes housed a large number of monasteries and there was founded the spiritual center of the Serbs in exile. The monasteries are: Krušedol, Grgetek, Velika Remeta, Mala Remeta, Novo Hopovo, Staro Hopovo, Vrdnik, Jazak, Rakovac, Beočin, Bešenovo, Šišatovac, Petkovica, Kuveždin, Divša and Privina Glava.

Ovčar and Kablar monasteries

In the West Morava River Gorge, on steep slopes of Kablar and Ovčar mountain, is located community known as the Serbian monastery of Mount Athos. They were built in the fourteenth and fifteenth centuries. Retreating before the Turkish invaders, Serbian monks found a deserted place far from the world and started building monasteries. According to tradition, on this small space there was a complex of more than forty monasteries, and today is only ten: Blagoveštenje, Vavedenje, Vaznesenje, Ilinje, Jovanje, Nikolje, Preobraženje, Sretenje, Uspenje and Holy Trinity monastery.

Treasures

Treasures were created simultaneously with the establishment of monasteries as patrons for centuries and many pilgrims contribute those valuable artistic and liturgical objects. In the showcases of the monastery treasury, visitors can still see relics of the monastery, gospels, gold crosses, church embroidery, studded with silver icons and many other treasures. The most famous serbian manuscript, Miroslav’s gospel made around 1180. year at the court of Prince Miroslav, decorated with elaborate, vignettes and initials of Romanesque style.

И сад стигосмо до 20тог Века где се лајкујемо, стронг из бјутифул, фолоу ми, акција, специјална акција, итд. Продадосмо српски језик за увозних ТВ програма да нам се индиректно испира мозак. Додатно сам чуо да треба максимално да искулирам, па да вам преведем на српски – склањам се ја од вас примитиваца и сељобера док не одете натраг под стенз испод које сте нос промолили, немам намеру да продајем веру ѕа вечеру никоме. Баш једва чекам да ме неки авлијанери лајкулу. Онај ко не воли матерњи језик не може волети ни своју земљу и људе. Изволте у Холандију, Немачку, Енглеску заједно са сексуално девијантним трансѓендерима, хомосима и лезбосима, тамо вас чекају на црвеном тепиху као мало воде на длану. Овде нама не требате да би смо убедили запад како умемо да се додворавамо. Као што каза овај друго наведени чланак Вук Караџић би једва разумео данашњи српски и то је срамота. Ваљда и они полуписмени знају за

Младо жито навијај класове
Још се чује Лазарева клетва
Док скупљамо крваве пластове
Прије рока дошла ти је жетва

Нека буде што бити не може: то је косовско опредељење, то је чуо честити Кнез Лазар 1389. у Самодрежи, то је слушао целе ноћи уочи Боја док је гледао видовданске звезде над Косовом и своју војску која је спавала између ватри, војску која је пре смрти “избрисана са списка живих и жртвована за част отаџбине”, које већ нема иако још јесте и која ће тек да постане иако је већ има, која је Beћ мртва иако још жива и већ васкрсла пре смрти. (Управо то је та србска хришћанска онтологија Крста и Васкрса која својим небоземним динамизмои надилази све категорије статичне западњачке метафизике и њеног схватања бића и небића).

Ако нисте ово чули раније, латите се Горског Вијенца и све ће вам бити јасније.

Стварно ме је срамота да помињем Његоша, Вука, Доситеја, Домановића и остале стубове српства, мудрости, непокорности, истрајности, и самообнављања под најнеповољнијим условима наметаним од снажнијих, и опет нас нико не сломи, али сами себе нерадом ломимо лако и брзо. Доста будалаштина. Као што ми морамо бити достојни својих предака, тако наша деца треба да буду достојна нас. Како? Сигурно не, кроз лајкујте ме на фејсбуку, стронг из бјутифул, и сличних будалаштина. Будимо достојни и предака и потомака. Радом, трудом, приљежноћу, трудом, борбом. Маните се будалаштина са Масонима, Мормонима, они немају ни 10тину малина и купина које ми имамо, нити имају Његоша, Доситеја, Вука, Домановића, друге да не помињем. Коме није јасно нека погледа ову слику

Ћуприја: Бугарски војници вешају српске цивиле, инвалиде и жене

Унапред се извињавам што ће наредних 300нак страница ове књиге морати да буде на енглеском, али у суптротном би ми требало 10 година ѕа 300 страница. Овако и странци имају прилику да се упознају са нашим врлинама, а ми само да се подсетимо. И након свих мука сам чврсто решен да се већина овог дела носи предметима политике, здравства и образовања (не школовања него баш образовања, велика разлика)

Ценим друге погледе, али свој највише. У овом кратком уводу ће бити само осврта на веру, не религију, него веру, образовање не школовање него образовање, политику, не демократију него слободарство, здравство, спутавање одлива мозгова, просветитљски дух Србије, племенитост, милосрђе, које је непреводљиво на друге језике, само зато што тамо не постоји, ситница. По узору на Исуса Христа, сваком сам спреман да оперем ноге без обзира које вере био, али своје не дајем.

Поново молим за извињење, што је превише овог штива на поганом енглеском, али са проласком времена и то ће бити решено. Имајте храбрости да се уједините са мајком Србијом и да сви сруњимо ово отровно стање у коме смо се нашли. Лако може да се деси да постанемо свеска бакља за нови поредак без овог бездушног, израбљивавања квазикапитализма а да не урушимо слободно тржишну економију. Ако нам је остао низ цркава, Његош, Вук, Доситеј, Домановић, фреске, знакови поред пута, преживели, па се сјединили са Келтима, Грцима, одбили Османлије после безброј пораза, – по Војводи Мишићу изградили главни град где је требала да буде гранична караула, па нам је Београд био више под Турцима и Мађарима да изнесемо живу главу – него под Србијом. Али ипак ми све то прегурасмо. Е тај исти нагон за слободарством сад треба потхрањивати, а да је свету памети следили би нас и остали народи (прво најсроднији Руси, Белоруси, Бугари, Македонци, Грузијци, а потом и патни свет међз паганским Енглезима, Немцима, и осталима – мени се не жури, нек нас стигну и следе, кад се опамете. По свему судећи би требало ми, (Срби), да будемо вође новог светског поретка, па тек онда дебело да наплаћујемо извоз мозгова који би наше знање преносили Французима, Немцима и осталим који хоће да се реше јарма под којим су – е ту нека буде уједињење слободарских народа (видели смо Француску Комуну, Америчкз борбу за независност, Октобарску Револуцију – нема те која није донела неко ДОБРО. Имам милион примедби на свој допис али ништа на овом свету није неисправљиво, а понајмање рад неког Илије Павловића, сетимо се генијалног Кинеза Конфучија – : од најмање варнице креће неукротиви шумски пожар – шта чекамо, лимун, да нас неко дарива – е то неће да се деси док га ми сами не створимо. Ако мислите да сам се разгоропадио, сачекајте да вам осветлам запажања још једног Сбина, ако ово нисте видели – срам да вас буде

Извештај краљу Александру по повратку из Сплита
(Из белешке секретара Живојина Мишића, г. Милорада Павловића)

„Из свега што сам чуо и видео ја сам дубоко зажалио што смо се ми на силу Бога обмањивали некаквом идејом братства и заједнице… Сви они једнако мисле, то је свет за себе, ма са каквим предлогом да се појавиш….. ствар је пропала…..

Ништа се не може зајазити, ничим што би јој се понудило.

Ја сам са тим начисто. Двоје нам као неминовно предстоји: потпуно се отцепити од њих, дати им државу, независну самоуправну, па нека ломе главу како знају, а друго је, управо прво, да у земљи заведемо војну управу за двадесет година и да се
земља сва баци на привредно и економско подизање, далеко од свих политичких утицаја. Ако то не може, онда се отцепити, дати им њихову државу.

Границе ће бити где их ми повучмо, а ми ћемо
их повући не онде где наше амбиције избијају
на површину, него онде где историја и
етнографија кажу; где каже језик и обичаји,
традиција и најзад, где се сам народ по
слободној вољи определи, па ће бити и право и
Богу драго.

А Италијани? Нека им је са срећом. Нека се они
Хрватима усреће. Ја сам дубоко уверен да се ми
њима нећемо усрећити… Ти су људи сви одреда,
прозирни као чаша, незајажљиви и у толикој
мери лажни и дволични, да сумњам да на кугли
земаљској има већих подлаца, превараната и
саможивих људи.

Не заборавите Височанство моје речи. Ако овако не поступите сигуран сам да ћете
се љуто кајати.”

Да се не китим туђим перјем превише, али ето вам једног од првих загоровника да у земљи заведемо војну управу за двадесет година и да се
земља сва баци на привредно и економско подизање, далеко од свих политичких утицаја.

Ма какве НГО и невладине организације од страног новца, могу да бирају или затвор или нек се селе тамо одакле добијају новце, треће нема. Исто са сексуално девијатним, нека се слободно селе тамо где их прихвате, нама треба пород Српски. Просто као пасуљ. Јесам покрао и Мишића и Аристотела и Сократа и Волтера и Париску Комуну, и Руску Револуцију, али се тако стичу знања. Ако мислите да сам се разгоропадио, сачекајте да дођем до одељка где тражим да се Србија огради бодљикавом жицом па у Вршцу, Суботици и свим пограничним градовима да продајемо малине остатку света ѕа 10,000 динара комад, исплативо само у динарима, па ако хоће органску храну, нек стану у ред од Суботице до Хелсинкија, један по један и не наплаћујемо вам ни извоз, а на другој тезги шљиве, па купине, па јабуке. Минимално дозвољена куповина 2 камиона по око 50,000.00 евра данашњих, па ви тамо лупајте главу и продајте вашим Турцима уз још дебљу маржу, па да видимо чија мајка црну вуну преде, а не ми вас да мољакамо него ви да клечите на нашој граници да прежите те ваше силне и моћне прогресе и напретке. У будуће разматрамо сваки страни женски јајник оплођен српством од 100,000.00 евра па навише, хтели сте слободно тржиште, ето вам га. Колико пара, толико музике. А можемо и да вам понудимо залеђене сперматозоде на кап. Наш ДНК запис доминира, знам мого Срба који су изродили децу ван Србије (чак и мој син Милош тера спрдњу да имам коцкастз главу као Константин Велики, па нећу ваљда ромбоид.

Ова наша багљава политика да се регулише па да се
земља сва баци на привредно и економско подизање, далеко од свих политичких утицаја. И као што сам претходно навео значај на на веру, не религију, него веру, образовање не школовање него образовање, политику, не демократију него слободарство, здравство, спутавање одлива мозгова, просветитљски дух Србије, племенитост, милосрђе, које је непреводљиво на друге језике, само зато што тамо не постоји.

Ето шта је то 30так страница и готов увод, а сад ће тек да пуца на све стране кад дођемо до разраде. С обзиром да смо релативно необразовани, мораћу да унесем пуно просветитељства, значи неки делови ће бити обимни и кабасти, али морамо негде да се просвећујемо, где боље него у књигама, нарочито својих предака и оних паметнијих од нас.

Вози Мишко.

С вером у Бога и Српство уз помоћ искрених родољуба Дуција Симоновића, Милоша и Синише Плавшића, Весне Коцић, Вука, Његоша, Радоја, Доситеја. За мном браћо Срби и сестре Српкиње. Да се разумемо, у Хеленској Грци су све околне народе, Спартанце, Македонце, Трачане, Лидијце, а да не говоримо о Персијанцима и Египћанима, Сицилијанцима сматрали Варварима, јер ови остали нису веровали у Грчке Богове. По том истом принципу ја многе називам Варварима ево пластичног примера: у Српској војсци је увек поклич био ЗА МНОМ, а међу Паганима Немцима: März vorwärts. Ето вам Пагана, народа без душе, па јел нису Пагани кад пиштољем гурају Босанце, Хрвате, Словаке, Чехе у прве редове да гину у има Немачке (Аустро Угарске, исти народ. Док код нас Петар Бојовић, Живојин Мишић, Павле Јуришич Штурм, Степа Степановић, Радомир Путник, Јанко Вукотић, Божидар Јанковић, Драгутин Димитријевић Апис, Вукоман Арачић, Михаило Живковић Гвоздени, Живко Павловић, Димитрије Туцовић, Гаврило Принцип, јесте да је Гаврило био туберкулозни момак испод 20 година ево и његових стихова из тамнице за које је ретко ко чуо па стога више и вреде:

“Сарајевски атентат 1914″.

Тромо се време вуче
И ничег новог нема,
Данас све ко јуче
Сутра се исто спрема.

И место да смо у рату
Док бојне трубе јече,
Ево нас у казамату,
На нама ланци звече.

Сваки дан исти живот
Погажен, згњечен и стрт.
Ја нијесам идиот –
Па то је за мене смрт.

Ал’ право је рекао пре
Жерајић соко сиви:
“Ко хоће да живи нек мре,
Ко хоће да мре нек живи!”

Ма нек изгинемо али овако не иде, морамо да се боримо до последње капи (њихове крви). Победа је сигурно наша. Славу не прихватам, ордење нећу, али у прве редове хоћу.

for more work please log into: http://www.lulu.com/spotlight/iliya

 

Slavery deformed, cannibalistic Ouroboros

Ouroboros-adjusted-snake

According to Priestess Bairavee Balasubramaniam PhD this is Ouroboros a self-cannibalizing snake with her explanation: “The symbol of the Serpent eating its Tail is used to signify regeneration, endless continuity of the cosmic cycle, the process of birth-rebirth and the dance between creation and destruction – ad infinitum. Think of it as the circle of life. But we don´t just end up exactly where we began, do we?”

Nothing could be more inaccurate. Earlier I brought up self-censorship as one of the most toxic byproducts of media, so it only follows that self cannibalism can not be neither justified, nor accepted but done away with. The analogy in modern American English is lipstick on a pig – is it less piggy and more of a seductive female? I maintain it is a pig, is a pig is a pig is a pig. To paraphrase Shakespeare “A rose is a rose, is a rose is a rose”

I selected the image of Ouroboros since it does have common use in today’s clandestine both military and civilian services, often time as a watermark, or a small 1 inch diameter stamp in the lower right corner or elsewhere and it is used with equal frequency by ONI (Office of Naval Intelligence) DCS (Defense Clandestine Services) CIA (Central Intelligence Agancy), NSA (National Security Agency), while all of the military branches have their own clandestine (surveillance – overview, oversight, agency (service, organization) FBI (Federal Bureau of Investigations) Port Authority police (every airport major bus stop, or major rail station has one) – Coast Guard, Border patrols (ground and travel centers both. OK, how many of us can name half of these agencies and how is it possible that all these agencies are not badly cross-wired and feed each other false leads, based on fake news or badly interpreted red flags (each time you mention certain key words in your cell phone conversation like (Allah, training or operative “one way flight” – you are “red flagged”), you will be watched, your home will be under surveillance, ransacked, your children will be observed, followed, your work jeopardized etc. etc. You must be thinking of the Right of Due process as in the Second and 14th Amendments – forget it – those no longer apply.  In truth, nobody knows who is spying on whom, but it’s fair to say that everybody is under somebody’s overview – like it or not. Maybe a little revolution?

But there is yet worse to come. What bothers me most is that I have seen no clear way out, aside from a little revolution – we will be coming to that topic many times.

Das Kapital authored by Karl Marx has brought many valid innovations in understanding the internal struggle between Owners of the means of production, (same group as owners of the factories and production facilities) – all on one side with their own interests – sharply opposed to the workers (labor), credit due (failing to see that labor has now turned into a tradable commodity, hence dehumanizing all of us) – for which I do give him lots of credit as this was a most novel and (in those days 1840s – middle of the 19th Century, but even though I hold him in a very high esteem on account of his economic thought – he made a grave error in his statement: “Religion is the opium of the people” is one of the most frequently paraphrased statements of German philosopher and economist Karl Marx. It was translated from the German original, “Die Religion … ist das Opium des Volkes” and is often rendered as “religion… is the opiate of the masses.” The noun “religion” is badly misused. Organized religion has numerous flaws – but omission of spirituality is fatal flaw of his thesis. We, human beings do have a well developed reaction towards art in any form (music, paintings, sculpture, opera, film, ballet) has been a serious personality trait in enriching our own humanity, nobility, with use of which we (all as humans) are more endowed to view the world around us as cultural, social, generous and compassionate. It is sad that Marx failed to see the sociological component of a human being (workers or not). The opposing group (owners of means of production and factories: are stimulated to give some of their wealth (donations) for which they are allowed tax deduction in direct reciprocity to the donation. Therefore there was no true financial contribution, with an intent to alleviate hardships that have befallen the mankind.

The upcoming segments of disintegration of the fabric of today’s society will become more evident as we move along.

There is a pronounced entropy in our society –  (not the second law of thermodynamics but rather gradual decline into disorder. Most “advanced” countries have a most visible entropy and it is not so gradual. This conclusion is also an answer to the question how did we ever get to suffer from such a mass-apathy. Most of us see no problem, no inequality no lack of freedoms no free speech, no manipulations by the media, no injustices, no hunger. It’s only logical that the same majority will do nothing to seek a solution – they have been blinded by “panem et circenses” (bread and circuses). There has been a notable dissection of the present day three-ring-circus provided by Dr. Ljubodrag Duci Simonovic in his work Olympic Paganism, from which it is abundantly clear that owners of various athletes (through the advertising intermediary) mandates new highs, newer better scores, more brutal fights, more blood – no matter the cost. The Gladiators from the Roman arenas had a much easier time than today’s athletes. While we are at the topic of athletes, consider the Detroit based Dr. Larry Nassar has been accused of raping dozens of US gymnasts (Aly Raisman, Simone Biles, McKayla Maroney, keep in mind that these (biologically) under-developed girls had bodies akin to 10 years old boys. It is of utmost importance that these girls were all kept on a careful diet of hormones and steroids as to avoid their first menstrual cycle and bypass the hips and pelvis to widen, thereby retaining a lower center of gravity, for the most part under 5′ in height 1m45cm and some 85lbs to 96 lbs in weight (about 45 to 48kg), which offers only one physical appearance – that of a pre-pubescent boy. Where did the Hypocrite’s oath go? How about some semblance of ethics? Morals? Compassion? – None. Cui bono? Nike? Adidas, Fila, Izod-LaCoste, Ford, Toyota, IBM, – not good enough, when we consider that many of US athletes are functionally illiterate as they start their training at the age of 4, 5 or 6 and often come from poverty stricken families – their other solution is enlistment in the Armed Forces. One more token in the piggy bank named “vagina wars” and a sexual social stigma. Solution, regarding Dr. Nasser, that forces itself upon us can only be Draconian. Public execution by being quartered alive followed by a little revolution which comes in handy every so often – remain to be seen in the following sections in a more decided fashion.

Since I already mentioned Duci Simonovic, I must agree with him in the following – today’s athletes are kept like caged animals and only serve as instrumentalized money generating robotic humanoids to the advancement of the products/service they advertise on their uniforms – which spreads next to their brainless admirers. The “admirers” are so badly brainwashed that they don’t see the essence of the society in which we live. Far from democracy of any kind, it is a lot closer to KAKISTOCRACY (hint: origin of the word: Greek kakistos (superlative of kakos bad) – rule of the very worst. In favor of establishing the fact that this is the rule of the very worst we have assessments in continuous decline here is an article from the reputable Atlantic:

“Is political rhetoric becoming less sophisticated over time? One interesting way to answer the question is to study the complexity of presidential speeches, from George Washington’s first inaugural to the recent addresses of Barack Obama.

To do that, the site Vocativ used the Flesch-Kincaid readability test, which was developed by the U.S. Navy in the 1970s to ensure the simplicity of military instruction manuals. The Flesch reading formula is not a measure of vocabulary or the technical construction of sentences. Instead, it measures two variables—syllables per word and words per sentence. So a cryptic sentence like this:

As mist slunk in, the oiler on the rig slewed the boom of the crane.

actually has a lower (simpler) Flesch score than this sentence of equal words:

The cat was so happy after eating the goldfish that it made a big smile.

because happy, after, eating, and goldfish have two syllables, even though they’re far more common than one-syllable words like slunk, rig, slew, or boom. With that caveat out of the way, here is a look at presidential-speech complexity over time. Lower scores mean simpler speeches. Bigger circles mean longer speeches. Sourced from: https://www.theatlantic.com/politics/archive/2014/10/have-presidential-speeches-gotten-less-sophisticated-over-time/381410/”

Result being, greater moron debating lesser moron to get through the minds of far greater morons they created (the general public).

But who are those that we vote for and what power do they have? Let the answer come from Jim Garrison’s speech at the trial of E. Clay Shaw for the murder of JFK: “The President’s role was to be transient as an agent for the industrialists with the sole purpose of generating revenue, mainly to the military establishment”. Since JFK is mentioned let’s list some more victims of “lone assassins” (no such thing as lone killer – but that aside), others were Salvador Allende, Martin Luther King, Robert F. Kennedy, John Lennon, attempt on Ronald Reagan, attempt on Gerald Ford. Last 30 years USA started some 13 wars (both Democrats and Republicans) which makes it a source of the entire self-perpetuating system – not one party, not one individual, not one policy. The wars resulted hundreds of thousands of deaths under the  guise of being just (fair) wars costing the country over $14 trillion dollars. I am not counting the overthrow of Mosadegh in Iran, Italian communist party in 1948, French communists in 1949, Aldo Moro in Italy some years later,  the help to Augusto Pinochet in Chile, Juan Peron in Argentina and the Brazilian pro-fascist government, nor the killing of Ernesto Che Guevara in Bolivia. Many of these are called soft wars or “one time actions” – let’s not kid ourselves. Since 1945 there were over 100 such overt and covert actions in justifiable name of democracy – is it?

To go even a step further in the past, we were warned by Dwight D. Eisenhower in his farewell speech as follows partially: “The conjunction of an immense military
establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence – economic, political, even spiritual – is felt in every city, every statehouse, every office of the Federal Government … In the councils of government we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist … We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted …” Too late Ike, but thanks for the prediction.

Not that Eisenhower was an angel – his views can be summarized in the following: “Eisenhower Doctrine, (Jan. 5, 1957), in the Cold War period after World War II, U.S. foreign-policy pronouncement by President Dwight D. Eisenhower promising military or economic aid to any Middle Eastern country needing help in resisting communist aggression. The doctrine was intended to check increased Soviet influence in the Middle East, which had resulted from the supply of arms to Egypt by communist countries as well as from strong communist support of Arab states against an Israeli, French, and British attack on Egypt in October 1956. Eisenhower proclaimed, with the approval of Congress, that he would use the armed forces to protect the independence of any Middle Eastern country seeking American help. Aside from the Sinai, I always thought Egypt was in Africa. The Eisenhower Doctrine represented no radical change in U.S. policy; the Truman Doctrine had pledged similar support to Greece and Turkey 10 years earlier. It was a continuation of the U.S. policy of containment of or resistance to any extension of the Soviet sphere of influence.” Further on with the pitiful knowledge of world geography it was a goal of Eisenhower’s administration to The Middle East had reached an unstable deadlock based precariously on the UN-administered cease-fire of 1956. The eclipse of British and French influence after the Suez debacle made the United States fearful of growing Soviet influence in the region, symbolized by the Soviet offer to take over construction of the Aswān High Dam in Egypt. In January 1957 the U.S. Congress authorized the President to deploy U.S. troops in the region if necessary and to dispense $500,000,000 in aid to friendly states. The “Middle East included Algeria and Morocco (commonly considered to be in North Africa, but why be a stickler for a few thousand miles? It was only Patrice Lumumba, Ahmed Ben Bella, Mosadegh of Iran who were killed or deposed under suspicious circumstances. Of course the newly installed rulers spent half their budget buying US made armaments – done deal – fait accompli. There you have the actions of a typical US military officer running the political gambit, but with age he was able to understand the ill-begotten actions and give us his more truthful farewell speech – so he did have some redeeming values. During the 1950s and the above “unfortunate deaths and local turbulence in the Middle East and Africa we also had a very unfortunate crash of a plane, with one man of true integrity attempting to solve never ending coups and government turmoils, disturbances, he was Dag Hammarskjold the UN Secretary General. Hammarskjöld himself died in a plane crash in the Congo in September 1961. UN troops remained until 1964, but as soon as they were withdrawn rebellion returned, and Mobutu seized control in a military coup d’état in 1965. The Katangan revolt was not quelled until 1967. More wild Geography and he US intent to “protect and oversee” the Middle East: “Amid fighting between UN peacekeepers and secessionists in the mineral-rich province of Katanga, Hammarskjöld in September 1961 undertook a peace mission to Moise Tshombe, president of Katanga, which had declared itself independent. However, Hammarskjöld was killed when his airplane crashed as it was approaching Ndola, Northern Rhodesia (now Zambia). Rhodesia is now called Zimbabwe so add another 15,000 miles to the first error of 5000 miles. Let’s name one person in the USA who noticed the above minor miscalculations and anomalies even if only in the field of geography – 0 (ZERO, EXACTLY NONE). In plain language once you will defeat from the jaws of democratic victory – there is no turning back. The Chaos has a self-perpetuating quality, which brought today’s apathy. Apathy, as a psychological phenomenon is never just an occurrence it can only be induced by outside factors and if most often accompanied by illusions, which are deadly dangerous by themselves since illusions have no flaws – therefore the whole government of the present Kakistocracy is flawless – or is it? Solution: A small revolution every so often never hurt anybody much, but it eliminated the perpetrators of the ill intent systems and people.

I have a second solution: Let’s blame Lee Harvey Oswald for all of the above. In summary for this section I took the views of Duci Simonovic expanded them and found flaws in forthcoming opposing views that may or may not try to deceive us with more misdirection. Shakespeare’s Hamlet “By indirections, find directions out”. So I did.

Let’s find a minor surprise, all those “industrial and military complexes” are owned by somebody – and it sure ain’t us. Who could it be? Banks, money. So let’s see who owns the money aside from the vast military industrial complexes, various “federal banks”, The Vatican, the Queen of England, The Bilderberg group (includes Rothschild, the Vatican, J.P. Morgan, Rockefellers and others and what is it that in their interests? If you are a member of any Bilderberg affiliates, I challenge you to prove me wrong – if you are an investigative reporter – I challenge you to prove me right (since organizations of such power and might have hidden all their involvements only too well. Feel free to address to topics of H1N1 virus, bird flue, mad cow disease, etc. Is it democracy? Hell no. Is it kleptocracy ? No, not quite, but very close. The owners of money own power – more important than money (Voltaire: “Paper money eventually returns to its intrinsic value: zero.” – as posted above too – but this way it sinks in. War, Conquest, Famine and Death are coming (the four Horsemen of the Apocalypse). Much of what follows is sourced from Renegade Inc – available on youtube at: https://www.youtube.com/watch?v=5fbvquHSPJU

All empires have a cycle of about 260 to 300 years or some ten generations in the following order:

  1. age of pioneers,
  2. age of conquest,
  3. age of commerce,
  4. age of affluence,
  5. age of intellect,
  6. age of decadence (our today’s age), consisting of: bread and circuses, undisciplined overextended military, conspicuous display of wealth, massive disparity of the rich and poor, obsession with sex (which I already addressed in one of my prior works having called most US military overseas actions “vagina wars” having resulted in a great influx of foreign born spouses to the US servicemen and women.

Just look at our last 5 or 6 presidents – none was immune to one sexual allegation or another. This does not include dozens of politicians who recused themselves as to avoid any more probes into their sexual mischief. Do we want people of questionable moral turpitude to lead us anywhere, ever? Absolutely not.

The sexual obsession is not found only among politicians, just recently a doctor appointed to the US female gymnastics team has been found to have raped dozens and dozens of the gymnasts including some who were Olympic medal winners. The moral compass on the plain of sex had been tampered with. Aside from various deviancies, it became fashionable (mostly in Hollywood) to “come out of the closet” – usually resulting in even greater acceptance and popularity – how so? Other than most deviant mind’s view, I fail to see the answer. One singer has gone so far as to label herself not bi-sexual but Omni-sexual (as to lend Latin phrase to her deviancy) and pan-sexual. Does that term include sex with kitchen appliances, house pets, plants, motor vehicles, bridges, what? Pan as a prefix is defined as a combining form meaning “all,” occurring originally in loanwords from Greek ( panacea; panoply), but now used freely as a general formative ( panleukopenia; panorama; pantelegraph; pantheism; pantonality), and especially in terms, formed at will, implying the union of all branches of a group. Yes, many of my remarks are snide (derogatory or mocking in an indirect way) only to further stress the absurdity of times we live in and our own apathy. By the way apathy is never home grown it is always induced by outside factors, following illusions. To reverse further depths of chaos we can consider a little revolution (in the following pages we will establish benefits of a revolution – it’s not as bad as it sounds – after all if it wasn’t for the American Revolutionary war we would still have the Queen smiling at us from our currency – hence the good of that particular revolution.

SINCE WE ARE AT CURRENCY LET’S TAKE A LOOK AT ONE OF THE MOST ADVANCED FORMS OF SLAVERY DEFORMED: BANKING and PHARMACEUTICALS: 

In this Banking chapter I will try to interconnect the ancient China (Kublai Khan’s first paper money) to Russian October revolution and back to China’s Communist revolution under chairman Mao. As I mentioned before, a little revolution here and there is useful and desirable.

The Ancient Chinese feared Mongol tribes and their incursions, however under the rule of Genghis Khan most of China was conquered by the end of the 13th Century, even spread East as far as today’s Finland, Poland, Hungary, India, whole of Middle East. To keep control of such a vast empire (not to mention the maintenance of the silk route one of the major sources of profit for the ruling Mongols was vital and Genghis Khan did it by getting his many daughters married to foreign rulers – whom he would have killed off in the subsequent years to secure that throne would fall to the his daughter’s offspring. Towards the very end of the 13th Century Kublai Khan (the descendent of Genghis Khan), established his capital city in today’s Beijing (Peking), allowed restrictions on foreign trade, reduced taxes and is considered the father of the Yuan dynasty, having adopted Chinese (Mandarin) as the official language of the court. You can watch an animated map of the Mongol conquests at: https://en.wikipedia.org/wiki/Mongol_invasions_and_conquests

Anybody declining to accept paper money issued by FIAT (Latin for “le it be so”) of the Great Khan was simply beheaded. The Mongol Empire developed in the course of the 13th century through a series of conquests and invasions throughout Asia, reaching Eastern Europe by the 1240s. In contrast with later empires such as the British, which can be defined as “empires of the sea”, the Mongol empire was an empire of the land, a tellurocracy, fuelled by the grass supporting Mongol cavalry and cattle.[6] Thus most Mongol conquering and plundering took place during the warmer seasons, when there was sufficient grass for the herds. Tellurocracy (from the Latin tellus “land” and the Greek κράτος “power”) is a type of civilization or state system that is clearly associated with the development of land territories and consistent penetration into inland territories. Tellurocratic states have a certain territory and the state-forming ethnic majority living on it, around which further expansion takes place. The opposite of tellurocracy is thalassocracy (maritime empires, prior failed empires like Portugal, Spain, United Kingdom), although in the pure type of a particular state is rarely observed. Usually there is a combination of tellurocratic characteristics with thalassocratic. In political geography, geopolitics and geo-economics, the term is used to explain the power of a country through its control over land. For example, prior to their merger, the Sultanate of Muscat was thalassocratic, but the Imamate of Oman was landlocked and purely tellurocratic. In addition, it could be said that most or all landlocked states are tellurocracies.

All the expansionistic styles aside, we know how paper money came to be and the rule by FIAT – which is applied to this day – as there is no more gold standard from 1971 during the presidency of Richard (tricky Dick) Nixon. At about that same time I was a licensed commodity broker for precious metals (gold, silver, platinum), and can attest that the 1971 price of an ounce of gold skyrocketed from US $32.00 to over $600 which today (2018) stands at US$1,355.10. In the plainest of mathematical terms any item that was worth one US dollar in 1971 would now be worth $42.34 – that’s pretty much the value of the currency lost in the past 45-50 years. This anomaly requires that we (the consumers) are forced to take out loans to meet the ever increasing prices around us just to keep pace. Naturally taking loans requires repayment of those loans but with the galloping interest rates we have to take out more loans just to repay the primary loans, while the intrinsic value of durable goods keeps losing value. Now the image of our Ouroboros is a little more clear and we arrive at the newest form of neo-slavery, but the banks have a huge advantage. Look at Greece as a country. Burdened by endless loans and ever escalating repayment terms the county of Greece (2017 and 2018) is practically enslaved by the the lender IMF (MMF) and EU (mainly Germany) who demand austerity measures and strict adherence to the loan terms. This is the crux of the modern slavery – we no longer collect a tribe of Yoruba from Nigeria, we simply enslave the whole of Nigeria – which is truly the case for most African countries who are mistaken to think they got their independence from England, Germany, Holland, Portugal – they have NOT, they are all enslaved by other means. This form of an illusion and self-deception is by far  the worst our modern society has brought to us – the “non-slavery” – truest slavery, the self-censorship for a handful of some two dozen true journalists in the world.

There is one particluarly wickied tool inveted in the West (USA) futures trading (I have first been licensed a bona fide commodity trader in 1979 by the CBT – Chicago Board of Trade) which consists of the following gamble (this a very sophisticated ponzy scheme, so I will intentionally vulgarize it to gain some sembalnce of simplicity): Suppose one metric ton of harvested corn sells for US$100 today. The Futures market will by the next year’s crop at US$75.00 – should your crop fail to produce the amount committed to the traders – the producer is obligated to make up the difference by obtaining additional (missing) amounts of corn on other market irrespective of price (never mind the weather, rainfall, poor seeds – like those made by Monsanto, non-adaptable hybrids). Impoverished countries all fell into this trap – betting they can outpace today’s results and economically overextend themselves to the buyers (traders), this, more often than not, results in economic/financial slavery – another form of genocide, since no one country can produce such vast quantities at consistent quality and amount on persistent basis – let’s earmark it another form of genocide and power of the “haves” against the “have-nots” – indirect GENOCIDE.

These two forms of dehumanizing is definitely worth at least one little revolution if not more.

But, don’t let it get you down – things get worse from here on. The following image should have been on the front page but it is here since this is the most appropriate chapter:

Goals-of-bankers.jpg

The all-seeing eye on the very top is not the Masons, Illuminati or any similar minor group – it represents the banking, finance, pharmaceutical industry and power centers like the Bilderbergs – money is power and it does create bank slaves of all of us.

I will not spend too much time on the meaning of this pyramid it’s pretty self evident, but I will insert a few short selected fields taken out of the pyramid as follows:

PHARMACEUTICALS:

World resource control: Monsanto facility in TX can not be seen on any Google map nor can the exact address found. I, personally had organized a delivery of some raw material to that facility and the driver even had the geographical coordinates but it took him to the back of the facility behind a 3 meter barbed wire fence. Since the driver was on the North side of the facility, I advised the driver to head East and make every first legal right hand turn until the barbed wire fence disappeared. No such luck the fence never disappeared but there we indeed a gate with armed guards to the south of the property (why armed guards?, why is it off the map?). Suffice it to say that Monsanto was one of the first progenitors of GMO modified seeds – which are good for only one crop and would result in the sterility of the plant, animal or human being after being consumed – not a bad start if your goal is population control. A few decades later Monsanto was sold (merged) with Swiss Bayer pharmaceutical producers. Isn’t that a winning combination. Now they can be inserted in every aspirin or medication of some other kind and taken involuntarily by millions of people. I challenge both Monsanto and Bayer to prove me wrong, and if so, I will retract all words published here. Since we (ordinary humans) are already slowly dying – we will wait – we have nowhere to go.

Media, Government and educations have all been addressed in prior pages.

POPULATION AND FERTILITY RATES: 

It has been known for quite some time that the minimum threshold for any nation to sustain itself is a fertility rate of 2.11 children per woman. Without the great influx of “immigrants” (read present and future slaves) in the US, the country’s white population would have been wiped out – even at present the non-whites are a majority by a considerable factor. Let’s see if the old world (Europe) is any better or worse off (soured from CLOSER an anthropology of Muslims in Europe – a modest attempt by Martijn at: https://religionresearch.org/closer/2009/05/05/islamizing-europe-muslim-demographics/

Goes on to state:

In 40 years, Europe will be a Muslim continent

FTV–The world is changing. The Global culture our children will inherit will be vastly different than it is today. You are about to witness a report on the worlds changing demographics.

ACCORDING TO RESEARCH, IN ORDER FOR A CULTURE TO MAINTAIN ITSELF FOR MORE THAN 25 YEARS there MUST be a fertility rate of 2.11 per family. With anything less the culture will decline. Historically no culture has ever reversed with a 1.9 fertility rate.

A rate of 1.3 is IMPOSSIBLE to reverse. Because it would take 80 to 100 years to correct itself. And there is no economic model that can sustain a culture during that time.

In other words, if 2 sets of parents each have a child, there are half as many children as parents. If those children have one child, then are 1/4 as many grandchildren as grandparents. If only a million babies were born in 2006, it’s hard to have 2 million adults enter the workforce in 2026.

As the population shrinks, so does the culture.

As of 2007 the fertility rate in France was 1.8

England 1.6

Greece 1.3

Germany 1.3

Italy 1.2

Spain 1.1

Across the entire European Union, in 31 countries, the fertility rate is mere 1.38

Historical research has told us these numbers are impossible to reverse.

In a matter of years Europe as we know it will cease to exist. Yet the population of Europe is not declining. Why? Immigration. ISLAMIC immigration. Of all population growth in Europe since 1990, has been Islamic immigration.

France 1.8 children per family

Muslims 8.1

In Southern France, traditionally one of the most populated Church regions in the world, there are now more Mosques than Churches. 30% of children ages 20 and younger, are now Islamic.

In larger cities such as Nice and Paris the number has grown to 45%.

By the year 2027, 1 in 5 Frenchmen will be Muslim. In just 39 years France will be an Islamic Republic. In the last 30 years the Muslim population of Great Britain rose from 82,000 to 2.5 MILLION. A 30 fold Increase. There are over 1,000 Mosques, many of them former Churches.

In the Netherlands 50% of all newborns are Muslim. And in only 15 years, half of the population of the Netherlands, will be Muslim.

In Russia, there are 23 MILLION Muslims. That’s 1 out of 5 Russians.. 45% of the entire Russian Army will be Islamic in just a few short years.

Currently in Belgium, 25% of the population, and 50% of the newborns, are Muslim. has stated ”

The government of Belgium has stated 1/3 of all European children will be born to Muslim families by the year 2025. Just 17 years away.

The German government, the first to talk about this openly, recently released a statement saying: “The fall in the population ( German ), can no longer be stopped. It’s downward spiral is irreversible…It will be a Muslim state by the year 2050! -( German Federal Statistics Office )

Muammar al-Ghadaffi of Libya has said: “There are signs that Allah will grant victory to Islam in Europe without swords, without guns, and without conquest.

We don’t need terrorists , we don’t need suicide bombers. The 50+ Muslims in Europe will turn it into a Muslim Continent in a few decades”

There are currently 52 MILLION plus Muslims in Europe. The German government has said that number is expected to double in the next 20 years to 104 MILLION Muslims.

Closer to home the numbers tell a similar story. Right now, Canada’s fertility rate is 1.6, nearly a full point below the 2.11 required to sustain a culture. And now Islam is now the fastest growing religion. Between 2001 and 2006, Canada’s population increased by 1.6 million.1.2 of those? Immigration.

In the US, the current fertility rate USA citizens is 1.6. With the influx of the Latino nations, the fertility rate increases is 2.11. The bare minimum required to sustain a culture.

In 1970 there were 100,000 Muslims in America. In 2008 there were over 9 MILLION-( 9,000,000) The world is changing, it’s time to WAKE UP!

Muslim Demographics

3 years ago, a meeting of 24 Islamic Organizations was held in Chicago. The transcripts of that meeting showed in detail, their plans to “evangelize” America. Through journalism, politics, education, and more. They said “We must prepare ourselves for the reality that in 30 years there will be 50 million Muslims living in America. ( Islamic Strategy Conference in Chicago )

The world that we live in is not the world in which our children and grandchildren will live.

The Catholic church recently reported that Islam has just surpassed their membership numbers.

Some studies show that at Islam’s current rate of growth, in 5-7 years it will be the dominant religion of the world.

Again, it is time to AWAKEN out of our malaise in this country. Unless YOU want to be the next offering of Islam on the altar of it’s “god” aka the father of lies.<– ( I said this )

Even if this is only half true, then in 80 years (as opposed to 40 years), we will have the caliphate of Spainstaan, Francestaan, Germanystaan, Nederlandstaan and Englandstaan. It’s plain as day that yet another little revolution is in order. Before anybody gets too afraid of the word revolution let’s look at it from the Spanish standpoint – infinite of the verb para volver – turning around, even dancing, re-volver – turning again hence the English noun revolver (the chamber rotates – turns), but in a more sociological view it would be more prudent to stay with: Revolution has been central to the formation of the modern world. The word itself refers to radical, transformative change and has many generic uses describing phenomena from the “industrial revolution” to the “sexual revolution.”

We need to be aware that even the word “revolution” has been demonized, let’s look at a few:

a) Jesus Christ opposed the money changers (bankers in today’s language) at the steps of a temple (today language church, place of worship, non-political entity). His teachings were equally a revolution – should we translate it into today’s word “terrorist” Not quite adequate

b) Some 73 years before the birth of Jesus Christ there was a Thracian slave Spartakus (in name probably from Greek “spartadakos – lancer, soldier of the first line of fire carrying a lance – that too was a revolution or was it a terrorist act? Revolution is my guess.

(addendum to revolution): During the first few battles Spartacus and his band of freed gladiators had some wins and some losses, but the rest of Rome was in panic. Watch this:

One of the wealthiest and most influential Senators Marcus Licinius Crassus managed to get the Roman senate to enact extraordinary measures and a high degree of new absolute command to Crassus for the fear of an alleged (media) attack on Rome, it was enough that only two generations before this there in the same region during the Second Punic War while Hanibal Barca was in today’s Swiss alps there cries “Hanibal ante portas” – Hanibal is at the door (of Rome), while Hanibal was hundreds of miles North of Rome (in case you’re not familiar with European geography). So nobody paid much heed to the need to defend (it seemed perfectly reasonable that a strong military action was needed) the Roman Republic, nor later when Crassus took all the power and became the first Roman Emperor (is it only me, or is there something similar to the Patriot Act in the US the wealth and the influence of Trump and election to the highest office). The brutal indemnity measures of the First Punic war (Carthage lost Sicily, Sardinia and Corsica and had to keep paying off Rome. Similar brutal indemnity happened again in Versailles in 1918, which handed the Germans a terrible defeat and influenced the anti French, anti-English, anti-American, sentiment to grow having culminated with a person whose first name was Adolf. There is Latin proverb which falls short of its adequate translation “Hisoria magistra vitae est”. Almost identical set of event leading to outright genocide and devastation of the opponent by all means including reparations, land-grab, indirect and direct enslavement. Concluding this short digression with a question if the terrorists were Spartacus, Jesus Christ, Hanibal Barca – or was it rather their opponents. Merriam-Webster has the following: “an advocate or practitioner of terrorism as a means of coercion”. Dictionary.com adds “for political gain”. Pretty easy to abuse language and confuse people.

To foster and cement this clarification let’s quote Voltaire: “Those who can make you believe absurdities, can make you commit atrocities.” sourced from: Voltaire, Questions sur les Miracles à M. Claparede, Professeur de Théologie à Genève, par un Proposant: Ou Extrait de Diverses Lettres de M. de Voltaire.

Voltaire was a versatile and prolific French writer, producing works in almost every literary form, including plays, poems, novels, essays and historical and scientific works. He wrote more than 20,000 letters and more than 2,000 books and pamphlets. He was an outspoken advocate of civil liberties, despite the risk this placed him in under the strict censorship laws of the time. As a satirical polemicist, he frequently made use of his works to criticize intolerance, religious dogma and the French institutions of his day.

Alternative being quiet and putting up leads to Benjamin Franklin’s “those who would trade a little liberty for a little safety deserve none” and “Geese are but Geese tho’ we may think ’em Swans; and Truth will be Truth tho’ it sometimes prove mortifying and distasteful.”

Opposition still runs high to the idea of releasing or bringing into U.S. prisons dozens of men widely considered dangerous terrorists even if many are not.

As a historical process, “revolution” refers to a movement, often violent, to overthrow an old regime and effect complete change in the fundamental institutions of society. After the French Revolution of the 18th century which deposed the monarchy and attempted to refashion society from top to bottom, revolution became synonymous with the radical overcoming of the past.. Modernity, many came to believe, could only be achieved through such violent and total transformation.

Since we already mentioned the Mongol conquests and the impact on the Russian fight and development ensuing the defeat of the Mongols – it helped unite “the Rus” – from Kiev and elsewhere – let’s look at the impact 20th century Russia had on China (prior home of the Mongol empire, where now Mao Tse Tung (Dong) embraced the October revolution in Russia and created a communist republic patterned on the Russian experience – sure there were abuses in both cases – aren’t there now most flagrant abuses in some +80% of the neo-fascist world that we call capitalism, but we would not be too far off to call it the IV Reich.

Since we are the Fourth Reich stage let’s see if we get it into a clearer image of the four horsemen:

  1. Insatiable financials rapacious systems (monetary and overproduction demanded by consumerism; over-printing of currencies, continuous devaluation with exaggerated up and downswings every three to five years;
  2. Escalating organized violence, including military;
  3. abject poverty of the masses;
  4. depletion of Earth’s resources – last few decades was oil, next few decades will cause more blood-shed since it will be food, water, essential safety.4horsemen 2017086_univ_lsr_xl.jpg

 

Back to the (media demonizes all things Russian – but we already learned how media functions, in who’s interest does it work, how little truth is there, so we will ignore the media for the sake of our sanity). So The inspiration for many 20th century revolutions was the Russian Revolution of 1917 led by Vladimir Lenin and inspired by the ideas of Marxist Communism. Marx believed that revolution was necessary to move societies from one historical stage to the next, and his formulation strengthened the perception of revolution as a universal and inevitable process in world history. For over a half century, the Russian Revolution provided would-be revolutionaries throughout the world with a model for political revolution and socio-economic transformation. The Soviet Union’s example was especially inspirational to anti-colonial and nationalist revolutionaries, from China’s Sun Yat-sen to Vietnam’s Ho Chi Minh, who saw in the experience of the USSR solutions to the dilemmas of their own countries. No, I did not forget Cuba and Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Fidel Castro who started their uprising with a poorly armed group of 82 fighters, (campesinos-peasants) from Mexico to Cuba and toppled the strongly US backed regime of Fulgencio Batista. By comparison Lenin took Karl Marx’s “Religion=opiate” too seriously while the Cubans did not make the same mistake – Cubans did allow for some degree of religious freedom. Yes, of course, the life in Cuba was real difficult for a long time after the revolution – but don’t forget that the Coca-Cola bottling from Atlanta, Georgia lost all of its FREE SUGAR – YES SUGAR FROM CUBA WAS FREE TO COCA COLA. Another entity that suffered far more than the Cuban people was the United Fruit company and AT&T telephone company who suffered inordinate financial losses due to the lack of benefits and free access to Cuban fruit, phone lines monopoly and similar – which is to conclude the loss to Cuban population was great in terms of hard work, intensive labor but gaining free medical care and free education – none of which have arrived to any of the prior colonists (Spain, USA). No need to mention Iran and Ayatollah Rhullah Homeini’s revolution, which was different only in the sense that: The Iranian Revolution of the late 20th century provides yet another model of revolution. The Islamist revolution of 1979 sought the radical transformation of a state and society perceived by many as overly secular and tainted by Western values and culture. The Iranian Revolution placed nationalist, Islamic values at the center of government and society and became yet another example of modern, revolutionary change.   – right? Right.

Additionally the Asians had their own share of revolution (no wonder they would become target of the new holocaust): The twentieth century was an age of revolution in much of Asia. One factor promoting radical change in many Asian nations was the pressure of Euro-American imperialism, starting in the 19th century. As England, then France, Germany, and the United States industrialized in the nineteenth century, their global reach expanded along with their demand for a variety of raw materials. A belief in the superiority of Western values combined with economic and technological innovations in shipbuilding, weaponry, and communications to create a potent mix that would challenge Asian societies in many ways.

All the above events are making the “democratic” fig leaf smaller and smaller, the only question is when it will come off entirely so there is nothing to hide with.

Are you beginning to see the pattern here. Most of these revolutions took place in the previous colonies of the Western powers. After decades of being sucked dry by the “democracy seekers” – they put the facts together and chose uprising models, each one a little different – but the Leviathan did not fall. Leviathan had most arms most armed men and women, most money, most of the media, judiciary, much of it masquerading as an International Criminal court, (IMF) MMF, Strasbourg like “The École Européenne de Strasbourg” Seat of the European Parliament in Strasbourg, the European Court of Human Rights – sure that last one makes a lot of sense, the worst criminals have elected a court to prosecute themselves? – it will be a cold day in Hell when that happens, etc. Does anybody really give a rat’s ass about those artificial, self absorbed and self-aggrandizing institutions – it’s nothing but a wolf in sheep’s clothing. Fox guarding a chicken coup comes to mind, or count Dracula being appointed as an international blood donation center’s director.

It would be nothing short of negligent to avoid two key factors we covered so far:

a) most of us are slaves to the banking systems, judiciary, obvious kakistocratic governments and their owners (bankers, military industrialists, oil barons, etc.);

b) most of us are in the habit of self-censorship being in fear of the repercussions by the ruling few over many oppressed 

c) we are as close to the Fourth Reich as we will ever be – just take out the holocaust against the Jews and replace them with Orthodox Christians, Arabs, Africans, Asians (migrants) all being demonized just like the Jews during the prior 3rd Reich. How about these military strikes, sanctions, trade restrictions? Are these other nations not being exterminated in a more “elegant” hypocritical manner (abnormal interest rates, IMF (MMF), various NGO’s with dozens of different objectives except for the nominal ones, ongoing armed struggles in dozens of places in Africa, etc). See how easy one crime overtakes the other just by changing names.

d) the lending practices including Futures trading – as explained in the “financial chapter” leading into an endless spiral of poverty and ruthless exploitation

To continue on account of the need for change (the only solution that is self evident is revolution if you have a better idea, let’s see it itemized and clarified, I tried in my previous chapter, but I was ridiculed) – lest we forget the 6th stage of all empires, here it is again: “age of decadence (our today’s age), consisting of: bread and circuses, undisciplined overextended military, conspicuous display of wealth, massive disparity of the rich and poor, obsession with sex (which I already addressed in one of my prior works having called most US military overseas actions “vagina wars” having resulted in a great influx of foreign born spouses to the US servicemen and women.”

You see how easy it is to waltz into decadence and find no solution because the power of the ruling few is so massive that it is far more intoxicating than Karl Marx ever envisioned in his Das Kapital – I don’t even remember him mentioning it at all, in spite of which I do hold him in a very high esteem as an unparalleled economist.

“Power of the ruling few” translated: Neo-fascists pagan alchemists of profiteers (parasites), fueled by greed and painted in powers of might of an absurdist media for protection.

If you should think ill of Lenin’s October Revolution in Russia, don’t forget to notice that Lenin was forbidden to travel, till Germany decided to smuggle him into Russia in the early 1910s. Was it (perhaps) in German interest to see Russian collapse under such an event (Revolution), or would the Germans benefit more of allowing Lenin and Trotsky to advocate communist ideas in Germany and France (both countries, along with Italy) had strong communist parties.

Highly recommended watching: Untold History of the United States Prequel A at (https://www.youtube.com/watch?v=jZBRcdy7ndI&feature=youtu.be )

And the final fig leaf is now gone so that we get to see the imperialism as neo-colonialism and neo-fascist Fourth Reichto make things more obvious I am not the only person that has seen and noticed this, we have similar views from Noam Comsky, Boris Malagurski, Oliver Stone, Duci Simonovic, Noam Chomsky, Michael Parenti,Justin Raimondo, Dr. Srdja Trifkovic, Obrad Kesic, Patrick Buchanan, Miroslav Lazanski, Ljiljana Smajlovic, and a few other sharp critics of the present state of affairs. Shortly we will have Volkischer Beobachter published in your native language (probably today’s CNN).

If nothing else this chapter will be an excellent litmus test to see if the pen is mightier than the sword. We know that during the “heights of human endeavors” (like the Inquisition, arrival of the English translation of the Bible in England, during the Nazi rule in Germany – one of the first counter-attacks was book-burning. How about now?

Since I intend to use New World order, I first have to dispel the myth of the wicked corrupt Jewish lead organization and Masonry – which are both badly rooted in popular culture in most places on Earth – close, but no cigar.

Here is a more accurate depiction of the powers that rule over us all while most our presidents, Chancellors, Prime Ministers are all only puppets in the hands of these powers in the hands of Tri-lateral commission which is an evil sister of the sinister Bilderberg group, related to the wicked Council of Foreign relations, US Federal Reserve, and some of the leading individuals as: James A Johnson of Fannie Mae, Timothy C. Collins – Ripplewood holdings, Paul Adaire – CEO of Xerox, Bill Clinton former US president, Martin Fieldstein – former Reagan economist, Dianne Feinstein US senator for Califonia, Carl Bildt – foreign minster of Sweden, and way too many to mention all by name but those names do include the members of the British Royal family, the Vatican, Royals from Netherlands, Sweden, Spain and Denmark etc.

So don’t kid yourself with only the New World Order nor the Masons there are a lot more powers from all over the world strategically positioned so that we are all in their hands.

round_table.jpg

Many people fear some devilish “New world order” – it would be a welcome change, short of the invasion by Martians.

Don’t let the absurdities sway your common sense – those are designed to do exactly that so the masses would be thrown off balance. Find the Voltaire’s quotes above.

Many people fear some devilish “New world order” – it would be a welcome change, short of the invasion by Martians.
Another valid reason for some sort of uprising can be seen in the thoughts of Sir Thomas Moore to Cardinal Wolsey during the rule of Henry VIII: “I think that when statesmen forsake their own private conscience for the sake of their public duties… they lead their country by a short route to chaos. And we shall have my prayers to fall back on.”
We must do everything in our power to dispel illusions that are force-fed to us via media and other diabolical sources in the shape of illusions since we know that illusions have no flaws – therefore if we buy into the modern day agitprop, we are now nursing unsustainable illusions and our brains will justify all sorts of absurdities to keep its own sanity in balance. Remember , Voltaire: “Those who can make you believe absurdities, can make you commit atrocities.”
This chapter will be ended with a look at bushido code of Honor as practiced by the Medieval Japanese samurai believing there is no honor in defeat but rather in death – admittedly odd to the Western type of (Christian thinking), however the Kamikaze pilots during the World War 2 were called all possible derogatory names as to belittle their efforts. Hereby it becomes evident that a far stronger resistance in order (needed) to cast away the spells of the neo-fascists. Two good reasons to call the power grabbers (into-my-own-navel) neo-fascists:
A) The fact that well over 90% of all of world’s population is enslaved by these means or some other means.
B) The fact that many are forced to commit ethical suicide (like self-censorship) – a far cry from the Bushido code of honor self -sacrifice,

If nothing else, the A + B constitute key elements of genocide. Who is capable committing genocide in this day and age? Only neo-fascists or true fascists, nobody else.
I can see that death of one does not justify death of hundreds of opponents, but within Shinto Buddhism this a perfectly acceptable self-sacrifice for the Chrysanthemum throne, since the only other choice is running away – let’s give them some credit, even if their ethical standards are vastly different from ours – we must admit there is a good amount of sense in their “nonsensical” actions, to conclude that death in the name of a much more honorable goal is acceptable – not necessarily desired, nor wanted – but acceptable under dire circumstances. Needless to say these attacks were labeled cowardly attacks on US Navy. The word “cowardly” has a ring of dishonesty, if it is that cowardly why don’t you get in your plane and aim for Hitler’s bunker or The Chrysanthemum Throne, Emperor Hirohito’s palace – become a coward in the same fashion and finalize the entire war.

 

With faith in humanity, even if it entails armed struggle,
Iliya Pavlovich, PhD
consider looking at my books at: http://www.lulu.com/spotlight/iliya

With faith in humanity,

Iliya Pavlovich, PhD

consider looking at my books at: http://www.lulu.com/spotlight/iliya

 

 

 

 

 

Blatant anomalies as a stillborn of globalization

Stetoscope2Globalization as most toxic euphemism allowed us (US) to hire foreign labor at a dollar an hour, but consistent with our innate duality and hypocrisy we attack Nike and other garment manufacturers for their labor practices allowing use of child labor. Don’t kid yourself this is NOT to protect child labor this is to cut into the profit pie of Nike and other companies that outsource their menial labor overseas. Of course this practice has resulted (“did the general coffers fill” – Julius Caesar’s Mark Anthony’s speech, Act 3, scene 2, page 4), from before and during Roman times.

This brief paragraph shows us how profitable it is to usurp your own people. Just like Hitler practiced war on his own people (Austria and Sudetan lands) so are we in today’s US practicing how to rob our own people – give them “panes et circencis” on the left so we can steal them blind on the right.

How do we instrumentalize this act?

Media. – Nothing can be simpler. Aside from up to 20 true honest investigative journalists (Patrick Buchanon, Dr. Srdja Trifkovic (outstanding author – not a journalist per se), Oriana Fallacci, Obrad Kesic (also a commentator, author rather than a journalist), Justin Raimondo, Ljiljana Smajlovic, Miroslav Lazanski (never-mind if I missed another few here and there, can’t name them all right away), all media is just a prelude to other acts of dishonesty often followed by outright war, not that the present war is neither cold nor covert, but there is no word in the English language to describe the atrocities that we as a nation are committing on a daily basis. U.K. commonwealth alone  has some 3.5 million children go hungry every night (Huffington Post).

Having selected journalism or authoring, those individuals have made unspoken commitment to the truth and language (i.e. if German – Hochdeutsch, if English – Queen’s English) without foreign words too much of a metaphor and without hyperboles (Hamlet’s mother Gertrude “More matter, with less art.” Act 2 scene 2 page 4). Elizabethan English is pretty clear that by “ART” we mean deception, deviation, departure from the truth, same as the acting (and actors) were considered travelling prostitutes, pick-pockets, thieves and drunks. Today’s word actor has no such derogatory meaning. Journalistic standards must be high in spite of all else – following with Ben Franklin’s remark: “If all printers were determined not to print anything till they were sure it would offend nobody, there would be very little printed.” – How, in the name of Jesus Harold Christ can this be done in today’s world of political correctness and “sensitivity” trainings – it can not be done. “Therewith lies the rub” – from the brilliant and annoyingly correct Shakespeare.

Now let’s take a look at the media:

MEDIA – historiography but in today’s world synthesized only as:

Just like any peace is a temporary break between two wars – and wars are most certainly dominant state of affairs in our time – especially in the 20th Century, which began with Boer wars in South Africa (the first one having started 1880 to 1881) second Boer war being from 1899 to 1902 as a loud entrance into the 20th century, with many more wars to follow – let’s not waste time enumerating the wars, but aside from the two world wars we had Balkan wars in Europe and the expulsion of the Turkish empire from European soil (Macedonia 1912, Greek uprising against Turks 1919 to 1922, and countless lesser wars like those in the Balkans (Serbians exterminated in Croatia, Kosovo and Bosnia while Serbian Generals were sent to the Hague where most died even committed suicide. This kangaroo court in Hague lasted till December of 2017 – so we did round off the entire 20th century with wars. Aside from the “lesser wars” – no war is truly lesser, we have disputed victories of the US in Viet-Nam, Korea, Iran, Iraq, Somalia, Libya, Syria, etc. But, by far, the most important war (to me) was the Cuban revolution which proved that imperialism remains vulnerable in spite of its most massive armaments, manpower, technology and similar advantages.

So how does media fit into the most recent age?

I don’t intend to present this in reverse chronology but exactly in chronological order –  however, since I started with what we all know, let’s employ a few visual aids to see how instrumental media was in the 20th century wars. Here are the images, you decide:

sir-adrian-carton-de-wiart-was-a-british-soldier-who-3925114.png

Sir Adrian Carton de Wiart fought in the Boer war and both World Wars, was shot in the face, head, stomach, ankle, leg hip and ear, survived plane crash, tunneled out of a POW camp and bit off his own fingers when a doctor refused to amputate them. He later said “frankly I had enjoyed the war” – would you want him married to your daughter, or would you rather have him as a neighbor on a short leash?

What better image to show a severe mental disorder in the tribes of Anglo-Saxons predominant in Germanic tribe’ s ancestors and majority descendants in today’s USA. People like this (including Adolf) should have been shot in the cradle right after birth. Here is another bit of filth from the British Isles:

Let’s not even get into Nazi: “Gott mit uns” – God is with us. Therefore, it follows that nobody can be against us. All these glorious images and verbiage brought a decisive defeat to the purveyors of this filth, thereby, defeat has been wrestled from the jaws of victory.

Let’s try to uncover how did this all start (hardest part).

Most obvious early beginnings can be seen on the Roman coins where every emperor had his image on one side of the currency, but that is not the first transition into the deadly field of media – there are much earlier examples, such as:

This is Lydian Lion from about 610 BC.

The-First-Coin-2-Lydian Lion.jpg

Lions have been considered kings of jungles, and symbols of kingly authority, from time immemorial. One of the most fascinating coins of all time, a coin that I believe is the first true coin, features one the most fascinating lions ever to appear on a coin. Therefore, the Lydian king was advertising his lion-like strength and power to his subjects.

The coin illustrated above is a Lydian third stater, or trite, minted sometime around 600 BC in Lydia, Asia Minor (current-day Turkey), a country in close geographic and cultural proximity to the Greek colonies in Asia Minor.

But what if we go back to 2500BC or earlier yet?

Ancient Egypt and Nubia drawings: Objects could be overlapped within the register, which means that the object partially covered by another is farther away. Items higher up in the register are further away than those lower down. The hierarchical ordering of society was reflected in both two-dimensional and three-dimensional art by scale. Hence, the king’s figure is usually the same size as the gods whom he interacts with, though larger than his queen, children or subjects. figure is usually the same size as the gods whom he interacts with, though larger than his queen, children or subjects. Hence the pharaoh or the ruler conveys his grandeur by imagery – this is on the first few earliest displays of power in an art form crossing the border between art and propaganda straight into media. Other few examples follow:

Disregard that or compare it with the answer in kind from the opposite end:

Media is obviously a wicked ugly sister of the noble and fair art and it is next to impossible to draw the line where art ends and Media begins.

The purpose of works of art may be to communicate ideas, such as in politically, spiritually, or philosophically motivated art; to create a sense of beauty (see aesthetics, nobility); to explore the nature of perception; for pleasure; or to generate strong emotions. The purpose may also be seemingly nonexistent. For the most part to ennoble and elevate a viewer’s sentiment, feelings invoke piety, respect, compassion, empathy, but in our study we are only looking for those rotten apples that have goal to steer us in the direction of their intent for political or financial gain – therefore devoid of the qualities art has inherently. To that end it is good to show what media is NOT, as in the following few images:

The very few examples that where media was amputated or un-necessary:

450px-Sandro_Botticelli_-_La_nascita_di_Venere_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg

a) The Birth of Venus (Italian: Nascita di Venere [ˈnaʃʃita di ˈvɛːnere]) is a painting by Sandro Botticelli probably made in the mid 1480s. It depicts the goddess Venus arriving at the shore after her birth, when she had emerged from the sea fully-grown (called Venus Anadyomene and often depicted in art).

Venus de Milo 41bTKp2es5L._SL500_AC_SS350_.jpg

b) Aphrodite of Milos better known as the Venus de Milo, is an ancient Greek statue and one of the most famous works of ancient Greek sculpture. Initially it was attributed to the sculptor Praxiteles, however from an inscription that was on its plinth, the statue is thought to be the work of Alexandros of Antioch. (images missing)

In these last few examples we have obvious beauty, form, humanity, aimed at no-one, designed for no gain, nor profit nor to alter our minds. That’s where we have to be careful to separate Art from the evil sister (Media). We can see clearly what media is NOT. One of the key elements of Media is to direct and command our lives and our choices. By all probable views we were all granted FREE WILL by the grace of God – the diabolical Media works in the opposite direction.  In a manner of speech we are through the looking-glass – white is black and black is white…

Example: to besmirch a person’s sexual orientation it is enough to conduct a series of interviews confirming that such a person is heterosexual. This practice being repeated numerous times will cause us to think why would anybody who has a family want us to think what is already obvious – this leads to a flawed conclusion – that person is probably homosexual or bisexual – which was a taboo only some 50 years ago and would destroy careers. Even a denial can work against a person in this warped quasi psychological thinking induced by media. I challenge any higher ranking US politician or Senator to give 4 interviews to explain and show why s/he is an anti-communist. Before too long that person will be labeled communist. We have some vague idea of what media is, and how it operates,

Another vitally important element is repetition – as used heavily by Joseph Goebels.

Even in Roman times we had repetition: This saying is really old…old enough to be one of those Latin phrases that’s engraved into stone somewhere in the sprawl of the former empire: Repetitio mater studiorum est. Repetition is the mother of all learning, or “Cartagena delenda est”, before and after every speech by Cato the Elder.

As learning is a product of serious teaching we can use the model of repetition to channel one’s views mind principles, values – views and similar nefarious actions.

Did anybody really believe Walter Cronkite that this week we inflicted casualties of 55,000 deaths among the V.C. and suffered a loss of 26 US infantrymen? – and this sick diatribe against Viet Nam would hold up to the test of time. But the contemporaries don’t give a rat’s ass. Their goal is usually more immediate followed by an instant gratification – in this case glorifying the lost battles in order to enlist more men – so who cares about the truth or art at the time of dire needs and war.

But we are no closer to establishing the original sin – first use of Media in ancient history. Historically, coincided with the displacement of Neanderthal man by anatomically modern man, starting around 40,000 BC. Indeed, it was from about this date that the earliest rock art began to emerge.

I hypothesize that the caves of Altamira (following images):

altamira.jpg

phalic hor-bull-chauvet-cave-rhino.jpg

Obvious phallic shaped horn advertising author’s virility.

Fairly powerful large bison/bull, which in the following pages proves that media has always been a part of art, with a few exceptions where art stood alone – not the other way around. Even the pre-historic cave paintings are a form of media propaganda to be explained in the following pages.

More than one person in a hunt. (lacking image from my books)

We must conclude that this is a hunter-gatherer society. Hunting and gathering was presumably the subsistence strategy employed by human societies beginning some 1.8 million years ago, by Homo erectus, and from its appearance some 0.2 million years ago by Homo sapiens. It remained the only mode of subsistence until the end of the Mesolithic period some 10,000 years ago, and after this was replaced only gradually with the spread of the Neolithic Revolution.

Starting at the transition between the Middle to Upper Paleolithic period, some 80,000 to 70,000 years ago, some hunter-gatherer bands began to specialize, concentrating on hunting a smaller selection of (often larger) game and gathering a smaller selection of food. This specialization of work also involved creating specialized tools such as; fishing nets, hooks, and bone harpoons. The transition into the subsequent Neolithic period is chiefly defined by the unprecedented development of nascent agricultural practices. Agriculture originated and spread in several different areas including the Middle East, Asia, Mesoamerica, and the Andes beginning as early as 12,000 years ago. Therefore, these cave paintings must be anywhere from 20,000 BC, to 45,000 BC period. Human mind of an early homo erectus (and homo sapiens) was not sufficiently developed to ennoble and/or enrich the viewers so we have only one choice left: MEDIA.

Why?

Procreation, since most hunters were male these were the proofs of their virility and ability to procreate so that their immediate gain would be to attract the most fertile/endowed females, most likely to produce good strong offspring. I feel with a good amount of certainty that this is the beginning of the evil media as we know it today. Here is another image fostering that direction. Image of large horn rhino (a fairly obvious phallic symbol see a few lines above this section) from the same time period:

What woman would be indifferent to such a capable male, in Paleolithic age (most cave paintings were carbon dated to about 39,000 years ago) – so I feel we are at the birth of media.

Let’s skip the heads of Roman emperors on the coins minted during their rule – that’s pretty self-evident.

Now that we know the beginnings we can look at Media today in a much clearer light. To simplify it all, I consider media as the world’s worst toxin. It would be a shame and irresponsible waster of paper to enumerate all examples of media poison but you can’t go wrong if you include extra pair of eyes and ears and keep asking yourself how does this benefit me. We are all humans and same as it is the case of true art (to ennoble people, views, visitors), so should the purpose of media be clear, but it rarely is – except to entice us to spend our money their way, to vote for their choices – not ours, to buy their car not ours.

Therefore, the most obvious media toxins can be found every day in:

Newspapers

The Internet (by far the most toxic source of unsorted flea market rubbish)

TV programing

Cable TV

Billboards

Blimps

Public transit

Logos on the clothing we all wear

(we unwilling agents for Nike, or Chicago Bulls or Prince tennis racquets once we wear their garments – and we are doing it for free)

Hollywood boulevard walk of fame pavement

Phone booths

Fliers

Brochures

Sides of buildings ads-on-buildings-coca-cola.jpg

Clothing, hats, t-shirts, sneakers convert you into a non-paid agent for the brand you displayed.

george_w_bush_wild_02.jpg

Ideal image where to insert a little text. When US President G. W. Bush Jr. started operating the illegal Guantanamo Bay prison camp – the prisoners were named enemy combatants (so to show you how far reaching this all goes that even a White House spoken word could be twisted by media)

Dang, I was sure those were captive prisoners but in that case the Geneva convention rules of war would have to be observed, this way there are no rules protecting enemy combatants on non-US soil.

A few Pro-Viet-Nam War images:

Sex sells, and it always will

Pro war in the Navy image and against was in the image of the hippy age black and white image. Especially a society so prudish and so mind-fucked can’t figure out what is a good response to something like this. There is no greater challenge than getting laid. In one of my prior books I examined and expanded a thesis that most Americans go to war only to get laid. Word War2 resulted in a doubled up number of US soldiers married to European women. The Viet Nam war resulted in some 60% increase of US men marriages to Oriental women. For that reason I called most wars started by the prudish West – vagina wars. Which nimrod would be able to maintain a sexually fulfilling relation with most American (also German and British) women Hence the coinage “vagina wars”.

I can’t imagine how sexually deprived a man has to be to see the sexual value of the following, unless this is some deep Oedipal disturbance: British mother tapping her “lad’s uniformed shoulder”)

In a saddest example even the most deprived incestuous images of sex found their value in media (“take no prisoners” approach). Look at this Puritan (deeply religious, God fearing, commandments obeying mother – sending “her boy” – grown man to kill, since God is on our side (Hitler used the same logic Gott mit uns, originated with heraldry of Prussia in 1701)

The Media is particularly geared in a predatory manner against children and women.

*The worst purveyor of media bullshit is the TV. Any TV program between the commercials is called FODDER, making the commercials the key for the programming schedules. So even if you’re watching the news, keep in mind that the news are tailored to suit the commercials, besides the fact that there is nothing new in the “news” – except the fake news – how do you think we came to use that working “fake news”, or “red flag”?

As in the words of world’s biggest media mogul Rupert Murdock “Just get me advertisers, the text is only fodder (cannon food) between the ads 1974 when he bought the Daily Mirror, and the Sun – following year.

More bullshit from the field of MEDIA:

I lived in NYC when it was announced that we had the coldest Winter on record – in spite of the fact that two prior years were equally miserable.

Early 2000s I lived in Chicago – El Presidente B. Hussein Obama announced SNOWMAGEDDON, on account of a massive snow fall in the Midwest where even railroad tracks froze.

2016 Winter was abnormally cold and snowy due to “Lake effect disturbances” – I swear to God I never even touched any lakes – but….

I promised myself not live through another Winter in Chicago no matter what. I got lucky since in:

2017 we had “a cyclone bomb” of record lows and record snowfalls (yet again).

See that: a handful of cute names for same event. Let’s remember that George H. W. Bush declined to sign the Kyoto protocol but decided to buy the “emission rights” from African under-developed countries in order to continue un-monitored industrial emissions and be held harmless. In short:

The Kyoto Protocol is an international treaty, which extends the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) that commits State Parties to reduce greenhouse gases emissions, based on the premise that (a) global warming exists and (b) man-made CO2 emissions have caused it.

Let’s call it a day with the Internet and TV media, the two most toxic:

media-violenceFRONTPAGE

As in most things else, so with media: “What’s past is prologue” (Shaekspeare: The Tempest)

Coup de grâce – euthanasia – gloves off (Buggs Bunny used to say coup de Gracie)

Media delenda est, und muss sterben. Executioner’s role, I accept just watch this filth coming in the next few chapters:

a) Sociology is by all accounts only the study of the development, structure, and functioning of human society and the study of social problems. Politicians use us (sociologists to further their goals – but not in my case – I selected to be the judge, the jury and the executioner since my findings are irrefutable on the following (in addition to all the above):

All of this must be done for the greater good (which is the one true goal of sociology).

b) we are all chained by the Media, and therefore deprived of liberty (as evidenced by Benjamin Franklin – no less a publisher himself: “Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.”

c) fast forward two centuries: Does any American realize (except Oliver Stone,  Zachary Sklar, Col. L. Fletcher Prouty) that there were some 18 mechanics (assassins) in Dallas November 22, 1963. Nobody of course. Did Lee Harvey Oswald play any role – yes he was a fall guy – the rest is all a charade “who killed Kennedy? the Cubans, the Russians, the Mafia, the Communists everybody except my dead grandmother. If this were to be considered even half true – the documents would have been released – but no. Keep in mind that “half truth is ever the blackest lie – Alfred Lord Tennyson. How many Americans today in 2018 can accept presence of the following at, or near the Dealey Plaza (partial list): Lyndon B. Johnson, George Herbert Bush, George W. Bush, Richard Nixon. The above few met with a wealthy Texas oilman H. L. Hunt and some 15 more likeminded individuals, (not excluding military industrial complexes – of which Eisenhower warned us in his departure speech January 17, 1961)  at the posh Houstonian hotel the night before – why and what do they all have in common? Who stands to gain from the death of JFK? Not much later we had some unknown “mental case Sirhan-Sirhan kill Robert Kennedy – really? Martin Luther King – really? Even the lowly Jack Ruby was killed (probably by the ghost from Hamlet – in his prison cell – really?

For the media to go silent on such key events and try to brain-wash us with these improbable findings is outright criminal – it really and truly is.

It is only with the support of the Media that such an event (assassination of the President can be kept out of public’s eye for so long – therefore supporting my prior wording under:

d: we are all chained by the Media.

e) The Gulf of Tonkin fairy tale incident never happened the way it was crafted by the Media – to which a taped conversation of LBJ and Robert McNamara serves as a good starting point under the title: LBJ Tapes on the Gulf of Tonkin Incident
Source: John Prados, The White House Tapes
(New York: The New Press, 2003) – internet hyperlink: https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB132/tapes.htm – from the National Security Archive

Christiane Amanpour title from November 23, 2016 published in Adweek: “Christiane Amanpour: ‘I Believe in Being Truthful, Not Neutral’ – who gave her the deed to the ranch of truth? God? For thousands of years Persia, Assyria, Egypt, Hellenic city States, Roman rulers, thinkers, Cicero, Marcus Aurelius, Machiavelli, Bruno, Thomas Moore, Milton, Kant, Hegel, John Locke, Thomas Hobbes, Martin Luther, all popes of Rome, all failed to find define and determine TRUTH – but Christiane has the only key given to her only, and by God Almighty (presumably – since there is nobody else left).

Don’t let me finish yet – the above was a statement made at The ceremony was last night’s July 18th, 2016 Committee to Protect Journalism’s 2016 International Press Freedom Awards, and the speaker was CNN chief international correspondent Christiane Amanpour, accepting the Burton Benjamin Memorial Award, which, as the CPJ describes it, honors “extraordinary and sustained achievement in the cause of press freedom.” Just try to remember F. Nietzsche’s thoughts on herd mentality and how the entire world is hereby bamboozled to think that Christiane has anything to do with journalism – let alone objectivity. Above all things else a journalist must be objective or impartial and report news rather than create news. Similar logic supports all other professionals: do we not have the Hypocrytes’ oath by all graduating medical professionals – “cause no harm” – employ all means to attain health, well-being, cure, remedy?

Ever heard of a wolf guarding a herd of lambs? How about a fox guarding a chicken coup?

Media delenda est.

Iliya Pavlovich, PhD
for more works please log into: http://www.lulu.com/spotlight/iliya

You thought I was done?

So did I.

However turns out there are a few more lines of utmost cruelty but indispensable for our existence – since I failed to convey how Media is detrimental to all of us and (Lincoln, Ella Wheezer: “to sin by silence – makes cowards out of men”) but also worse yet the ongoing media pressure leads to self-censorship – those poor 20 honest journalists are being fired, kicked around, switching publishers etc. only because they don’t comply. I know a few first hand, and that much, those who Churchill has  described with words: “Never have so few done so much for so many” – looks like he did get more out of Whiskey than whiskey got out of him (when criticized for drinking his reply was: “I got more out of whiskey than whiskey got out of me”) – so due to his advanced look on media he praised the British spitfire pilots and the 20 honest authors/journalists on Earth today.

Self-censorship is a most un-natural act that the whole system must be taken down. Would we have Edward Snowden- whistleblower Chelsea Manning if our general affairs were half straight – NO we would not. These last few paragraphs are in praise to those few with their integrity intact. This is how King Duncan has greeted Macbeth: “O worthiest cousin!
The sin of my ingratitude even now
Was heavy on me: thou art so far before
That swiftest wing of recompense is slow
To overtake thee. Would thou hadst less deserved,
That the proportion both of thanks and payment
Might have been mine! only I have left to say,
More is thy due than more than all can pay. – (hint, hint – last line is the key)

No wonder Shakespeare was (and is) such an incomparable genius, in Hamlet, I quote, the Ghost (Hamlet’s father): “Revenge his foul and most unnatural murder.” only to stress that anybody with vocation of being a reporter/author and a journalist must have painfully sprouted the truth from seed – and therefore it stands that all acts others are most un-natural, vile, corrupt  foul, nasty, unpleasant, bad, disagreeable, horrid, horrible, dreadful, abominable, atrocious, offensive, obnoxious, odious, unsavory, repulsive, off-putting, repellent, revolting, repugnant, disgusting, distasteful, loathsome, hateful, nauseating, sickening; base, low, mean, wretched, disgraceful, appalling, shocking, ugly, vulgar, sorry, shabby, shameful, dis-honorable, execrable, heinous, abhorrent, deplorable, monstrous, wicked, evil, dark, dirty, vicious, iniquitous, sinful, corrupt, sordid, depraved, perverted, debased, reprobate, degenerate, debauched, dissolute, contemptible, despicable, reprehensible, diabolical, diabolic, devilish, fiendish, hellish, damnable;, sick-making, gut-churning, icky, gross, Satanic.

From all the above, methinks diabolical will suffice.

We may all agree it’s fairly easy to find faults and to criticize – but it’s not. How do you think we got the new word “fake news” – only after the election of Donald Trump. It’s from the media trying to devour other opposing media both untrue and both politically motivated.

Back to the issue of “easy to find faults” – requires a solution: REVOLUTION, even a peaceful one if need be. For most of us Americans “revolution” is a dirty word, but let’s remember that the Fall of Bastille brought a more just system in France – not right away but after Napoleon. Nothing can be solved overnight. Even here at home, if we didn’t have our own revolution we would still be paying Stamp Act tax and have the smiling queen on our currency – thank God we don’t. Even if you are a wealthy Cuban living in Miami who hates Castro you must confess that the cases of cancer per capita are lowest on Earth, exactly in Cuba. People in Cuba are very happy (for the most part) look at the success of the music group Buena Vista Social club (means good view/life) glorifying their love for Cuba, and that success was worldwide. Closing quote from Tomas Jefferson: “No experiment can be more interesting than that we are now trying, and which we trust will end in establishing the fact, that man may be governed by reason and truth. Our first object should therefore be, to leave open to him all the avenues to truth. The most effectual hitherto found, is the freedom of the press.”

Even in 1651 Thomas Hobbes gave us his Levithan, which by all accounts had to be slayed, 1555 we have an image of Leviathan in a fresco by Giacomo Rossignolo

220px-Leviatan

Author unchanged: Iliya Pavlovich, PhD – asks you to send this link to your like-minded friends – the more of us – the better.
for more work please log into:

http://www.lulu.com/spotlight/iliya